Digitaalinen materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

Äidinkieli – oppimateriaaleja taloustaitojen opetukseen

Voit käyttää Taloussankari-peliä äidinkielen tunnilla talousteemojen syventämiseen. Teemoina taloussanasto sekä kriittinen medialukutaito.

TEHTÄVÄ 1: Miten meihin vaikutetaan (sosiaalisessa) mediassa?

Taloussankarin luvussa Kallen laina nostetaan esille, miten pikavippejä mainostetaan meille jatkuvasti. Mainokset vaikuttavat käyttäytymiseemme ja rahankäyttöömme, jolloin mainoksia on tarkasteltava kriittisesti.

Tavoite: Oppilas oppii tarkastelemaan kriittisesti mainoksia sosiaalisessa mediassa ja tunnistaa vaikuttamisen/vaikuttajamarkkinoinnin keinoja.

Toteutus: Oppilaat valitsevat haluamansa vaikuttajan tai julkisuuden henkilön ja sosiaalisen median alustan. Tutki, sisältääkö valitsemasi henkilön julkaisut mainontaa (kaupallinen yhteistyö, tuotteet saatu näkyvyyttä vastaan, mainos, tägätty jokin brändi). Pohditaan itsenäisesti tai ryhmissä esimerkiksi seuraavia asioita: 

 • Onko julkaisuja helppo tunnistaa mainokseksi? 
 • Mikä mainontaa sisältävissä julkaisuissa herättää kiinnostuksen? Mitä tunteita julkaisut herättävät? 
 • Ostaisitko tuotteen tai palvelun julkaisun perusteella? Miksi (et)? 
 • Voiko mainoksilta/kaupalliselta sisällöltä välttyä? (Myös yksityishenkilöiden julkaisut voivat vaikuttaa meihin, esimerkiksi tägätyt tuotemerkit kuvissa)
 • Miten jatkuva mainosten keskellä oleminen vaikuttaa meihin? 

 

TEHTÄVÄ 2: Minä kuluttajana

Taloussankarissa pelaaja toimii kuvitteellisessa ympäristössä kuluttajana. Olemme kaikki kuluttajia, ja oman kuluttajuuden tarkastelu auttaa sekä itsetuntemuksen parantamisessa että oman rahankäytön hahmottamisessa.

Tavoite: Oppilas oppii kuvailemaan itseään kuluttajana.

Toteutus: Itsenäinen kirjoitustehtävä, jossa oppilaat pohtivat omaa rooliaan kuluttajina. Opettaja ohjeistaa sopivan pituuden.

Apukysymyksiä:

 • Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja mitä arvostat?
 • Mistä ja keneltä olet oppinut kulutustapasi?
 • Mitä kuluttamiseen liittyviä periaatteita sinulla on?
 • Millainen kuluttaja haluaisin olla?
 • Onko kuluttamisesi muuttunut, kun olet kasvanut?
 • Voiko kuluttamalla mielestäsi vaikuttaa? Entä oletko sinä pyrkinyt vaikuttamaan johonkin kuluttamiseen liittyvään epäkohtaan?

Tehtävä on suunniteltu KKV:n Ostopolku tehtävän pohjalta.

 

TEHTÄVÄ 3: Mielipidekirjoitus

Talousasioissa ei ole yhtä oikeaa ratkaisuja, vaan monia eri näkökulmia, joista on tärkeintä löytää itselleen sopivat jutut. Taloussankarissa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, vaan valinnat johtavat erilaisiin lopputuloksiin. Omia valintoja on hyvä tarkastella ja oppia perustelemaan.

Tavoite: Oppilas tutustuu itselleen mieleiseen talousaiheeseen ja oppii ilmaisemaan mielipiteensä.

Toteutus: Oppilas saa itse valita aiheen, joka liittyy taloustaitoihin, rahankäyttöön ja kuluttamiseen. Opettaja ohjeistaa mielipidekirjoituksen toteutuksen. Valmiita teemoja:

 • Taloustaitoja opetetaan liikaa/liian vähän koulussa
 • Mainokset sosiaalisessa mediassa ovat tarpeellisia/tarpeettomia
 • Säästämisen merkitys
 • Nuoret ovat huonoja rahankäyttäjiä (puolesta tai vastaan)
 • Vastuullinen kuluttaminen
 • Nuoret tarvitsevat enemmän mahdollisuuksia työskennellä
 • Oma aihe

 

TEHTÄVÄ 4: Arvot ja rahankäyttö

Arvot ohjaavat rahankäyttöämme sekä valintojamme. Taloussankarin luvussa Mummun työleiri kaverin uusi pyörä innostaa ansaitsemaan rahaa omaan pyörään.

Tavoite: Oppilas hahmottaa erilaisten arvojen merkityksen rahankäytössä.

Luetaan Auli Viitalan blogi.

 • Itsenäinen kirjoitustehtävä: pohdi blogikirjoituksen pohjalta,
  • Mitkä ovat sinulle tärkeitä arvoja eli tärkeitä asioita elämässä?
  • Miten omat arvosi näkyvät tavassasi käyttää rahaa?

Kesto: Useita erilaisia kestoja

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 11/2018

Avainsanat: äidinkieli, kuluttaminen, Taloussankari