Digitaalinen materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

Kiertotalousoppitunti

Tämän oppitunnin tavoitteena on tutustua kiertotalouteen käsitteenä sekä oppia ymmärtämään, miten omia kulutustottumuksia voi muuttaa ja noudattaa kiertotalouden periaatteita paremmin.

a. Katso animaatio Tuhlaustaloudesta kiertotalouteen.

Tuhlaus- tai hukkataloudesta voidaan puhua, kun jotakin tavaraa, raaka-ainetta, energiaa tai tilaa ei hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi tavaroita käytetään vain harvoin, raaka-aine hukataan, energiaa tuhlataan tai tilat ovat tyhjillään.

  • Millaista hukkaa liittyy autoiluun?
  • Mitkä tilat ovat suuren osan ajasta tyhjillään? Mitä haittaa siitä on?
  • Kuinka paljon tekstiilijätettä syntyy vuosittain? Miksi sitä syntyy niin paljon?
  • Keksikää ryhmässä lisää esimerkkejä tuhlauksesta ja hukasta. Miettikää esimerkiksi omaa arkea, puuhia kotona tai koulussa sekä yrityksiä.

Valitkaa yksi esimerkeistä, joka liittyy omaan arkeenne.

  • Miten voisit omassa arjessasi vähentää tähän liittyvää hukkaa?
  • Mitä merkitystä hukan vähentämisellä olisi?

b. Katso animaatio Kiertotalous luo uutta liiketoimintaa

Kiertotalouden määritelmä:

Kiertotaloudessa raaka-aineet ja tavarat sekä niihin sitoutunut arvo pyritään pitämään talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tavarat ja palvelut pyritään suunnittelemaan niin, että hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Valitkaa sama tai jokin keksimistänne esimerkeistä.

  • Millainen yritys voisi hyödyntää tätä hukkaa? Miten? Keksikää yritykselle nimi ja miettikää, mitä se voisi myydä ja ketkä olisivat sen asiakkaita.

Hienoa! Olette keksineet kiertotalousyrityksen!

Kesto: 45–60 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 05/2020

Avainsanat: kiertotalous