Tilattava ja ladattava materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 1.–3. luokat

1lk. Leikitään taloutta: Luokan oma sovelluskauppa

  • Ryhmätyö

Tavoitteet: 

  • Kannustaa oppilaita sovittamaan omia ideoita muiden ideoihin, kehittelemään ideoita yhdessä eteenpäin sekä esittämään niitä muille. (OPS L1, L6)
  • Ohjata oppilaita huomioimaan palveluiden merkintöjä.
  • Auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja ostaa tuotteita ja palveluita.

Käydään oppilaiden kanssa läpi, mikä on sovellus ja millaisia eri sovelluksia oppilaat tuntevat. Miten sovelluksia voi ostaa? Lyhyesti sovellusten ikärajoituksista.

Jaetaan oppilaat noin kolmen oppilaan ryhmiin. Tehtävänä oppilailla on suunnitella ryhmässään 1–2 sovellusta puhelimella käytettäväksi. Oppilaita voi johdatella pohtimaan, onko heidän sovelluksensa esim. sellainen, joka helpottaa käyttäjänsä arkea jollain tavoin? Vai voisiko se olla jotain mukavaa ajanvietettä? Tai esim. jotain, mistä löytyy tietoa?

Oppilaiden tehtävänä on keksiä sovellukselleen nimi, kuvake sovelluskauppaa varten sekä laatia lyhyt esittely. Maksaako sovellus käyttäjälleen jotain? Onko sovelluksella ikärajoitusta?

Ryhmien töistä laaditaan yhteinen luokan oma sovelluskauppa. Toteutustapa sovitaan yhdessä etukäteen.

Kesto: 1-2 oppituntia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 08/2019

Avainsanat: alkuopetus, oppimateriaali, ryhmätyö, sovellus, sovelluskauppa

Siirry materiaaliin