Tilattava ja ladattava materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 1.–3. luokat

1lk. Leikitään taloutta: Maija on lähdössä kauppaan -laululeikki

Esi- ja alkuopetusikäisille

 • Tavoitteet:
  • Kotitalouden hallinta ja osallisuus
  • Auttaa oppilasta hahmottamaan kuluttamisen perusprosesseja
  • Osallistaa oppilasta kodin toimintoihin ja päätöksentekoon
  • Kiinnittää oppilaan huomio talouden suunnitteluun
  • L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (OPS 2014)

Monet alkuopetusikäiset asioivat ensimmäisiä kertoja kaupassa itsenäisesti, joten kaupassa käymiseen liittyvä laululeikki voi tuntua tämän ikäisistä omaan elämään helposti liitettävältä ajankohtaiselta asialta.

Oppilaalle on merkityksellistä kuulla oma nimensä, joten laulun sanoja pystyy muuttamaan paikalla olevien leikkijöiden mukaan. Myös osallisuuden kokemukset ovat tärkeitä, joten tässä laulussa lapset saavat itse keksiä, mitä ostettavaa kaupasta voisi olla ja missä tuotteita mahdollisesti säilytetään.

Monet alkuopetusikäiset lapset harjoittelevat jo itsenäisesti välipala-asioita koulun jälkeen, joten hyvä samalla muistella, missä tuotteita säilytetään. Oletettavasti oppilaiden välillä saattaa syntyä keskustelua joidenkin tuotteiden kohdalla eri säilytyspaikoista, mutta opettaja on mukana keskustelussa. Tämän tyyppiset ristiriitaisuudet ovat hedelmällinen pohja keskustelulle. Oppilaita voi myös rohkaista tutustumaan tuotteiden säilytysmerkintöihin.

Laulun kautta oppilaita halutaan kannustaa oman perheen talousasioihin suunnitteluun ja osallistumiseen. Ostoslistan kirjoittaminen on myös oiva tapa harjoitella kirjoitustaitoa.

Kesto: 10 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 08/2019

Avainsanat: kauppaleikki, laululeikki, musiikki, oppimateriaali

Siirry materiaaliin