Video / Alakoulu, Alakoulu, 4.–6. luokat, Yläkoulu, 7.–9. luokat

Millainen olisi sinun kiertotalousyrityksesi?

Yrityskylä on siirtynyt kiertotalouden aikakauteen. Kiertotalous muuttaa yritysten toimintatapoja ja luo uusia mahdollisuuksia. Millaisia liiketoimintamalleja kiertotalouteen liittyy?
Kiertotaloudella pyritään irrottamaan taloudellinen hyvinvointi luonnonvarojen ylikulutuksesta eli sen avulla säästetään luonnonvaroja ja torjutaan ilmastonmuutosta.

Kesto: 2:20

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 10/2019

Avainsanat: kestävät kuluttajavalinnat, kiertotalous, kuluttaminen, liiketoimintakulttuurit, luonnonvarat