NYT olemme me!

Nuori Yrittäjyys ry & Talous ja nuoret TAT ovat yhdistyneet

Uusi Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Verkkosivumme avautuvat elokuun alussa osoitteessa www.nuortennyt.fi. Tämä sivusto on käytössä siihen asti.
Digitaalinen materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 1.–3. luokat, Alakoulu, 4.–6. luokat

Mun elämä, mun osaaminen | Oppitunti 1 – Tervetuloa Yritystestaamoon!

Open tietoisku

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas orientoituu oppimiskokonaisuuteen
 • Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimista ja yhteisten tavoitteiden asettamista
 • Oppilas reflektoi omaa osaamistaan, unelmiaan sekä kiinnostuksen kohteitaan

Oppitunnin rakenne

 1. Apurin tarinaohje oppimiskokonaisuuteen
 2. Oppimiskokonaisuuden yrityskyläläisiin tutustuminen ja ryhmäjako
 3. Yritystestaamon tehtävävihkon tehtävät ryhmittäin
 4. Osaamisprofiilin esittely ja kotitehtävien anto

 

Sanasto

Yritys

Yritys on yhden tai useamman henkilön yhdessä harjoittamaa toimintaa. Toiminta voi olla tuotteen tai palvelun myymistä.  Yrityksiä ovat esimerkiksi kaupat, ravintolat ja elokuvateatterit.

Yrittäjä

Yrittäjä omistaa yrityksen ja työllistää itsensä. Yrittäjä voi myös palkata työntekijöitä yritykseensä.

Yrittäjyys

Yrittäjyys on mahdollisuuksien näkemistä ja kykyä muuttaa ideat tai oma osaaminen myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi.

 

Ennakkovalmistelut

 1. Tutustu oppituntisuunnitelmaan ennakkoon.
 2. Tulosta oppimiskokonaisuuden hahmojen, yrityskyläläisten profiilikortit sen mukaan minkä toteutusvaihtoehdon valitset aktiviteetille 2:
  Vaihtoehto a: Tulosta yksi setti yrityskyläläisten profiilikortteja per oppilasryhmä.
  Vaihtoehto b: Tulosta yksi setti yrityskyläläisten profiilikortteja koko luokalle.
 3. Tulosta Yritystestaamon tehtävävihkot ryhmille sen mukaan, minkä yrityskyläläisen (Jamal, Venni, Paju, Sara tai Eppu) mikäkin oppilasryhmä valitsi itselleen. Huomioithan, että oppilaat valitsevat ryhmät oppitunnin aikana, joten jos tulostat tehtävävihkoja ennakkoon joitakin tehtävävihkoa voi jäädä ylimääräisiä ja joitakin vajaaksi. Voit myös tulostaa oikeat tehtävävihkot sen jälkeen, kun ryhmät ovat valinneet oman Yritystestaamon yrityskyläläisen.
 4. Tulosta jokaiselle oppilaalle oma osaamisprofiili.

Klikkaa tästä tulostettaviin materiaaleihin

 

 


 

Oppituntisuunnitelma

I Mun elämä, mun osaaminen – oppimiskokonaisuuden introvideo (n. 5 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on orientoitua oppimiskokonaisuuteen sekä sen sisältöihin yhdessä oppilaiden kanssa.

Katsokaa yhdessä oppimiskokonaisuuden johdantovideo. Videolla Apuri esittelee itsensä, oppimiskokonaisuuden sekä Yritystestaamon ja Osaamisprofiilin.  

 

 

II Keitä ovat yrityskyläläiset? – toiminnallinen tehtävä (n. 15 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on tutustua oppimiskokonaisuudessa seikkaileviin yrityskyläläisiin sekä suorittaa ryhmäjaot. Tässä aktiviteetissa jaetut ryhmät työskentelevät yhdessä koko oppimiskokonaisuuden ajan, toteuttaen Yritystestaamon tehtäviä.

Aktiviteetin toteuttamiseen on kaksi eri toteutustapaa, joiden päätteeksi oppilaat ovat n. 2-4 hengen ryhmissä ja ovat valinneet yrityskyläläisen, jonka kanssa työskentelevät oppimiskokonaisuuden ajan.

Huomioithan, että tehtävä vaatii ennakkovalmisteluna profiilikorttien tulostamisen. Riippuen toteutustavasta tulostettuja yrityskyläläisten profiilikortteja tarvitaan eri määrä.

Vaihtoehto a) Opettaja jakaa oppilaat valmiiksi ryhmiin. Oppilaat tutustuvat ryhmissä yrityskyläläisten profiilikortteihin ja valitsevat ryhmälleen yrityskyläläisen, jonka kanssa työskentelevät Yritystestaamossa oppimiskokonaisuuden aikana.

Vaihtoehto b) Opettaja sijoittaa yrityskyläläisten profiilikortit ympäri luokkaa. Oppilaat kiertävät itsenäisesti tutustumassa profiilikortteihin ja jokainen oppilas valitsee yhden yrityskyläläisen, jonka kanssa haluaa työskennellä Yritystestaamossa oppimiskokonaisuuden aikana. Oppilas merkitsee oman valintansa jäämällä seisomaan valitsemansa yrityskyläläisen profiilikortin luo. Oppitunneilla toimivat ryhmät muodostetaan näiden valintojen perusteella.

Aktiviteetin jälkeen oppilaat voivat mennä istumaan ryhmittäin.

Vinkki!

Jos ryhmien valitsemien yrityskyläläisten Yritystestaamon tehtävävihkot tulostetaan vasta ryhmien valintojen jälkeen, voi ryhmille antaa tulostuksen ajaksi tehtäväksi keksiä omalle ryhmälleen nimen ja pohtia valmiiksi säännöt oman ryhmän toiminnalle oppimiskokonaisuuden ajaksi. Nämä täydennetään kirjallisesti Yritystestaamon tehtävävihkoon seuraavassa aktiviteetissa.

 

 

III Tervetuloa Yritystestaamoon! – Yritystestaamon ryhmätehtävät (n. 15 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on tutustua Yritystestaamon tehtävävihkoon ja harjoitella ryhmässä toimimista.

Huomioithan, että tehtävä vaatii ennakkovalmisteluina Yritystestaamon tehtävävihkojen tulostamista.

Opettaja jakaa jokaiselle ryhmälle Yritystestaamon tehtävävihkot sen mukaan, kenen yrityskyläläisen (Jamalin, Vennin, Pajun, Saran vai Epun) kanssa ryhmä haluaa työskennellä Yritystestaamossa oppimiskokonaisuuden aikana.

Oppilaat tekevät ryhmissä Yritystestaamon tehtävävihkosta oppitunnin 1 tehtävät. Tehtävissä oppilaat kertovat miksi valitsivat kyseisen yrityskyläläisen ja pääsevät pohtimaan oman ryhmänsä sääntöjä ja toimintatapoja oppimiskokonaisuuden ajaksi.

Opettaja kerää tehtävävihkot talteen, kun ryhmä on valmis.

 

 

IV Kuka minä olen? – Osaamisprofiilin itsenäinen tehtävä (n. 10 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on tutustua Osaamisprofiiliin ja orientoitua sen tehtäviin. Osaamisprofiilin avulla oppilaat tunnistavat omia vahvuuksiaan, mielenkiinnon kohteitaan ja oppimaan oppimisen taitoja oppimiskokonaisuuden aikana. Huomioithan, että tehtävä vaatii ennakkovalmisteluna Osaamisprofiilien tulostamisen.

Opettaja jakaa jokaiselle oppilaalle omat henkilökohtaiset Osaamisprofiilit, joita täydennetään oppituntien aikana tai kotitehtävänä. Oppilaat täydentävät Osaamisprofiiliin tietoja itsestään, samaan tapaan kuin yrityskyläläisten profiilikorteissa. Jos oma profiili jää oppitunnilla kesken, voi sitä jatkaa kotitehtävänä.

Sopikaa oppilaiden kanssa mihin mennessä Osaamisprofiilit tulee palautta opettajalle. Näin Osaamisprofiilit ovat tallessa seuraavaa oppimiskokonaisuuden tuntia varten.

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Avainsanat: Alakoulu, tulevaisuuden työelämätaidot, yrittäjyys, yrittäjyystaidot