NYT olemme me!

Nuori Yrittäjyys ry & Talous ja nuoret TAT ovat yhdistyneet

Uusi Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Verkkosivumme avautuvat elokuun alussa osoitteessa www.nuortennyt.fi. Tämä sivusto on käytössä siihen asti.
Digitaalinen materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 1.–3. luokat, Alakoulu, 4.–6. luokat

Mun elämä, mun osaaminen | Oppitunti 2 – Liikeideasta liikkeelle

Open tietoisku

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas tutustuu yritystoiminnan eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin käsitteisiin.
 • Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimista ja yhteisten päätösten tekemistä.
 • Oppilas harjoittelee omien ja muiden mielenkiinnon kohteiden tunnistamista.
 • Oppilas rohkaistuu oman mielipiteensä ilmaisuun.

 

Oppitunnin rakenne

 1. Apurin tarinaohje oppitunnille
 2. Yritystestaamon tehtävävihkon tehtävät ryhmittäin
 3. Toiminnallinen erilaisiin mielenkiinnon kohteisiin tutustuminen
 4. Osaamisprofiilin täyttäminen / kotitehtävien anto

 

Sanasto

Liikeidea

Liikeidea kertoo, mitä yrityksessä tehdään ja myydään. Liikeidea kertoo myös, kenelle tuotetta tai palvelua halutaan myydä.

Tuote

Tuote on myytävä asia tai esine, esimerkiksi karkkipussi.

Palvelu

Palvelu on myytävä aineeton teko, esimerkiksi hieronta tai ruohon leikkaaminen.

Tarve

Tarve on jokin puute tai haaste, jota pyritään ratkaisemaan uudella tuotteella tai palvelulla.

Asiakas

Asiakkaat ovat henkilöitä tai yrityksiä, jotka ostavat yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita.

Logo

Logo on kuin yrityksen kasvot, josta yritys on helppo tunnistaa. Se kuvaa monesti yrityksen toimintaa tai sen arvoja.

 

Ennakkovalmistelut

 1. Tutustu oppituntisuunnitelmaan ennakkoon.
 2. Ota esille ryhmien aloittamat Yritystestaamon tehtävävihkot
 3. Huolehdi, että oppilaiden aloittamat Osaamisprofiilit ovat valmiina oppituntia varten.
 4. Ota valmiiksi post it-lappuja aktiviteettia 3 varten.

 


 

Oppituntisuunnitelma

I Ideasta liikeideaksi – oppitunnin tarinaohje (n. 10 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on orientoitua oppituntiin sekä sen sisältöihin yhdessä oppilaiden kanssa. Samalla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä.

Opettaja lukee oppitunnin tarinaohjeen oppilaille. Tarinassa Apuri esittelee Jasun liikeidean syntymistä ja siihen liittyviä käsitteitä. Lukemisen jälkeen käydään kertomuksen avainkäsitteet läpi keskustellen. Voitte käyttää apuna keskustelua tukevia kysymyksiä.

Tarinaohje:

Hei siellä! Apuri täällä taas, aloitellaanko yhdessä uutta oppituntia?

Tänään pääsettekin tutustumaan tarkemmin valitsemienne yrityskyläläisten liikeideoihin. Mutta ennen sitä kerron Jasusta sekä siitä, miten hänen yritysideansa sai alkunsa.

Jasu tuli juttusilleni kertoen, että heidän koulussaan oli käynyt vierailijoita erilaisista työpaikoista. Jasu oli muun muassa kuullut mitä ammatteja tarvitaan terveysasemalla ja energialaitoksessa sekä millaista työtä tehdään lentokoneessa ja mainostoimistossa. Jasu oli kiinnostunut yrittäjyydestä ja kaupassa tehtävästä työstä ja oli ilokseen päässyt juttelemaan Kauppiaan kanssa.

Jasu oli kertonut Kauppiaalle, kuinka heillä monesti iltapalalla maito loppuu kesken, eikä illalla voi enää lähteä kauas kauppaan. Jasu oli ehdottanut, että Kauppias voisi perustaa pienen lähikaupan hieman lähemmäs heidän naapurustoaan. Kauppias oli huomauttanut Jasulle, että tämä oli hienosti oivaltanut naapurustostaan tarpeen, johon yritystoiminnalla voisi vastata! Kauppias oli selittänyt, että joskus liikeidean voi keksiä ratkaisuna johonkin ongelmaan tai haasteeseen, jonka huomaa omassa ympäristössään. Joskus taas liikeidea voi muotoutua omista mielenkiinnon kohteista.

“Tai sitten liikeidea voi olla molempia yhtä aikaa!” Jasu oli huudahtanut ilahtuneena Kauppiaalle. “Minä olen kiinnostunut yrittäjyydestä ja kauppojen toiminnasta ja huomasin tarpeen naapurustossani, johon pienellä yrityksellä voisi vastata.” Kauppias oli myhäillyt Jasulle, että hänen ehdottamansa liikeidean täytyikin olla siis tuplahyvä. “Harmi, ettei minulla taida olla oman kauppani pyörittämisen lisäksi ylimääräistä aikaa lähikioskin perustamiselle. Toivottavasti joku yritystoiminnasta kiinnostunut ja innokas yrittäjä tarttuisi kuitenkin ideaan.” Kauppias oli todennut Jasulle silmää iskien.

Jasu jäi miettimään keskusteluaan kauppiaan kanssa ja tuli yritysideastaan innostuneena juttusilleni tänne Yritystestaamoon. Minä lupasin auttaa Jasua parhaani mukaan hänen yrityksensä toiminnan käynnistämisessä. Aloitimme Jasun kanssa yrityksen nimen ja logon suunnittelusta. Hyvä yrityksen nimi jää helposti mieleen ja saattaa parhaimmillaan antaa asiakkaalle jo käsityksen yrityksen toiminnasta. Logo taas on kuin yrityksen kasvot ja siinä voi tuoda ilmi esimerkiksi yrityksen arvoja tai toimintaa. Jasu halusi maitopurkin kuvan yrityksensä logoon, sillä iltapalapöydästä loppunut maito oli antanut inspiraation koko liikeidealle!

Mitä yritysideoita teidän yrityskyläläisillänne on? Kurkatkaahan Yritystestaamon tehtävävihkoon ja ottakaa selvää!

 

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Mikä oli Jasun liikeidea?
 • Mihin tarpeeseen Jasun yrityksen toiminta vastaisi? Tai minkä ongelman se ratkaisisi?
 • Ketkä olisivat Jasun yrityksen asiakkaita?
 • Minkä niminen Jasun yritys voisi olla? 
 • Mikä on yrityksen logo?
 • Minkä kuvan Jasu halusi oman yrityksensä logoon? Miksi?

 

II Liikeideasta liikkeelle – Yritystestaamon ryhmätehtävät (n. 20 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on harjoitella ryhmässä toimimista sekä tutustua oman yrityskyläläisen liikeidean kautta yritystoiminnan keskeisiin käsitteisiin.

Opettaja jakaa jokaiselle ryhmälle viime tunnilla aloitetut Yritystestaamon tehtävävihkot. Oppilaat tekevät ryhmissä Yritystestaamon tehtävävihkosta oppitunnin 2 tehtävät. Tehtävissä oppilaat tutustuvat yrityskyläläisen liikeideaan ja keksivät yritykselle nimen ja logon.

Ryhmät tarvitsevat tehtävävihkoja seuraavaa toiminnallista tehtävää varten, joten vihkoja ei vielä kerätä talteen.

 

III Erilaisia mielenkiinnon kohteita – toiminnallinen tehtävä (n. 15 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on tutustua erilaisiin mielenkiinnon kohteisiin sekä harjoitella omien mielenkiinnon kohteiden tunnistamista ja sanoittamista toiminnallisesti.

Yrityskyläläiset kuvaavat omissa puhekuplissaan Yritystestaamon tehtävävihkoissa omia mielenkiinnon kohteitaan. Opettaja jakaa ryhmille post it-lappuja, joihin ryhmät kirjaavat oman yrityskyläläisen mielenkiinnon kohteita.

Opettaja kerää tehtävävihkot talteen, kun ryhmät ovat valmiita. Post it-laput kerätään taululle, ja kun kaikki ryhmät ovat tuoneet omat lappunsa, tarkastellaan niitä koko luokan voimin.

Vaihtoehto a) Keskustellen

Keskustelkaa yhdessä oppilaiden kanssa mielenkiinnon kohteista. Voitte käyttää apuna alla olevia keskustelua tukevia kysymyksiä.

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Mitä mielenkiinnon kohteita löytyi?
 • Ovatko kaikki mielenkiinnon kohteet harrastuksia?
 • Oliko joku uusi asia, mistä et ollut aiemmin kuullutkaan?
 • Onko sinulla samoja mielenkiinnon kohteita kuin yrityskyläläisillä?
Vaihtoehto b) Mielipidejumppa

Käykää läpi mielenkiinnon kohteita toiminnallisesti mielipidejumpan avulla. Opettaja valitsee post it -lapuille koottuja mielenkiinnon kohteita yksi kerrallaan ja pyytää oppilaita liikkumaan sovitusti sen mukaan mitä mieltä ovat kyseisestä mielenkiinnon kohteesta. Opettaja antaa oppilaille liikkeisiin vaihtoehdot.

Liikevaihtoehtoja:  
 • Mene kyykkyyn, jos kyseinen mielenkiinnon kohde ei kiinnosta sinua.
 • Kurota mahdollisimman korkealle, jos kyseinen mielenkiinnon kohde kiinnostaa sinua.

Tai

 • Katso vasemmalle, jos kyseinen mielenkiinnon kohde ei kiinnosta sinua.
 • Katso oikealle, jos kyseinen mielenkiinnon kohde kiinnostaa sinua.

 

IV Mikä mua kiinnostaa? – Osaamisprofiilin itsenäinen tehtävä/kotitehtävä (n. 10 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on tunnistaa omia mielenkiinnon kohteita.

Oppilaat tekevät omaan Osaamisprofiiliinsa omiin mielenkiinnon kohteisiinsa liittyvät tehtävät. Osaamisprofiilin täyttö voidaan aloittaa tunnilla ja sitä voi jatkaa kotitehtävänä.

Sopikaa oppilaiden kanssa mihin mennessä Osaamisprofiilit tulee palauttaa opettajalle. Näin Osaamisprofiilit ovat tallessa seuraavaa oppimiskokonaisuuden tuntia varten.

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Avainsanat: Alakoulu, tulevaisuuden työelämätaidot, yrittäjyys, yrittäjyystaidot