NYT olemme me!

Nuori Yrittäjyys ry & Talous ja nuoret TAT ovat yhdistyneet

Uusi Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Verkkosivumme avautuvat elokuun alussa osoitteessa www.nuortennyt.fi. Tämä sivusto on käytössä siihen asti.
Digitaalinen materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 1.–3. luokat, Alakoulu, 4.–6. luokat

Mun elämä, mun osaaminen | Oppitunti 4 – Markkinoinnin mestareiksi

Open tietoisku

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimista ja yhteisten päätösten tekemistä.
 • Oppilas tutustuu erilaisiin oppimisen keinoihin ja harjoittelee omien oppimaan oppimisen taitojen tunnistamista.
 • Oppilas tutustuu erilaisiin markkinoinnin ja mainoksen keinoihin.

 

Oppitunnin rakenne

 1. Apurin tarinaohje oppitunnille
 2. Aktiviteetti mainoksista
 3. Yritystestaamon tehtävävihkon täyttäminen ryhmissä.
 4. Osaamisprofiilin täyttäminen / kotitehtävien anto

 

Sanasto

Markkinointi

Markkinoinnilla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla yritys voi lisätä asiakkaiden tietoa yrityksestä ja sitä kautta lisätä myyntiä.

Mainos

Mainos on mainontaa, jonka avulla kerrotaan asiakkaille tarjolla olevista tuotteista ja palveluista. Mainos on esimerkiksi lehdessä oleva kuva tai sosiaalisessa mediassa oleva video, jolla kerrotaan tuotteesta tai palvelusta.

 

Ennakkovalmistelut

 1. Tutustu oppituntisuunnitelmaan ennakkoon.
 2. Ota esille ryhmien aloittamat Yritystestaamon tehtävävihkot
 3. Huolehdi, että oppilaiden aloittamat Osaamisprofiilit ovat valmiina oppituntia varten.

 


 

Oppituntisuunnitelma

I Mainonnalla markkinoille – oppitunnin tarinaohje (n. 10 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on orientoitua oppituntiin sekä sen sisältöihin yhdessä oppilaiden kanssa. Samalla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä.

Opettaja lukee oppitunnin tarinaohjeen oppilaille. Tarinassa Apuri kertoo Jasun yrityksen markkinoinnista sekä Jasun oppimaan oppimisen taidoista. Lukemisen jälkeen käydään kertomuksen avainasiat läpi keskustellen. Voitte käyttää apuna keskustelua tukevia kysymyksiä.

Tarinaohje:

Hei taas jokaiselle oppilaalle siellä luokassa. Apuri täällä, mukanani Yritystestaamon seuraava pulma teille ratkaistavaksi. Vaikka rohkaisimmekin Jasua viimeksi hänen vahvuuksiensa tuella yrittäjyyteen, ei kaikkia haasteita oltukaan vielä ratkaistu. Minäpä kerron, millaisen keskustelun kävimme tällä kertaa Jasun kanssa täällä minun Yritystestaamossani.

”Voi kuule Apuri, ei tästä minun kioskistani tule yhtään mitään!” voihkaisi Jasu marssiessaan sisään. ”Minä tiedän nyt, että vahvuuksiini kuuluu harkitsevaisuus, oppimisen ilo ja huumorintaju, mutta eiväthän ne vahvuudet minua auta hankkimaan asiakkaita kioskiini. Ei kai ole mitään järkeä perustaa yritystä, jos sinne ei saa asiakkaita!” ”Top tykkänään!” huudahdin Jasulle. ”Eiväthän asiakkaat ilmesty minkään yrityksen ovelle kuin taikaiskusta, vaan yrityksen tuotteita ja palveluja tulee markkinoida.”

Jatkoin selventämällä, että markkinoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla lisätään asiakkaiden tietoa yrityksestä ja sitä kautta myyntiä. ”Mitä sellaiset toimenpiteet voisivat olla?” pohti Jasu. Kerroin, että esimerkiksi mainokset voivat olla yksi keino kertoa hänen lähikioskistaan. ”Sinähän tiedät jo, että asiakkaitasi ovat lähinaapuruston asukkaat, eli perheet kuten teidän perhe, jotka saattavat iltapalapöydässä huomata maidon loppuneen. Lisäksi lähikioskistasi saattaisivat tykätä lähikoulun oppilaat, jotka voivat koulun jälkeen ostaa sieltä tikkareita ja suklaapatukoita. Voisit aloittaa markkinoinnin suunnittelemalla yrityksellesi mainoksen ja miettimällä missä nämä ihmiset voisivat nähdä mainoksesi, eli minne mainoksia kannattaisi viedä.”

”Kuulostaa aika vaikealta.” Jasu murehti. ”Hyvän mainoksen tekemiseen pitäisi varmaan olla vähän viisaampi kuin minä, ja osata monenlaista mitä minä en osaa.” ”Älä huoli”, vastasin Jasulle. ”Nythän on vain jälleen hyvä hetki oppia jotakin uutta! Mietipä, miten sinä yleensä opit uusia asioita ja taitoja? Jokainen meistä oppii nimittäin vähän eri tavalla; joku oppii videoita katsomalla, joku itse tekemällä, joku taas oppii helpoiten yhdessä muiden kanssa, kun jollekulle on helpointa lukea itse kirjasta. Kun tietää, miten oppii, on helppo opetella uusia asioita.”

Jasu pohti asiaa hetken, ja kertoi sitten oppineensa pelaamaan uutta peliä katsomalla videon siitä netistä. ”Ja sitten minä opin neulomaan villasukan meidän mummon avustuksella!” ”Hienoa! Voit siis hyödyntää samoja keinoja mainoksen suunnittelussa. Voit katsoa siihen liittyviä opetusvideoita ja pyytää jotakin läheistäsi auttamaan sinua. Tuleeko sinulla mieleen ketään, keltä voisit pyytää apua?” ”En ole aivan varma. Mummo ei varmaan osaa auttaa mainoksen kanssa, vaikka onkin supernopea neulomaan villasukkia… mutta voisin pyytää isää avuksi! Hän näyttää minulle aina hauskoja mainoksia sanomalehdistä ja tuntee tosi monta perhettä meidän naapurustossa, joten hän tietää minne mainoksia kannattaa viedä!” Jasu hihkaisi.

Näin autoimme Jasua eteenpäin täällä Yritystestaamossa. Te ihmiset olettekin siitä hauskoja, että usein teidän pitää vain jutella jonkun kanssa ja keksittekin jo itse ratkaisuja ongelmiinne! Nytkin Jasu itse tiesi miten oppii uusia asioita ja ketkä voivat olla hänelle apuna. Häntä piti vain avustaa kysymällä oikeita kysymyksiä. Siinä sivussa ratkaistiin asiakkaiden hankkiminen hänen kioskiinsa. Saapa nähdä, onko tänään Yritystestaamossa muilla yrityskyläläisillä samat haasteet mielessä kuin Jasulla.

 

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Miksi Jasu tuli tapaamaan Apuria Yritystestaamoon?
 • Mistä Jasu ja Apuri keskustelivat yhdessä?
 • Mitä on markkinointi? Mikä on mainos?
 • Millaisia keinoja Jasu tunnisti käyttävänsä uuden oppimisessa?
 • Mitä muita keinoja uuden oppimiseen tai opetteluun voisi olla?

 

II Mainostuksen alaisena – toiminnallinen tehtävä (n. 10-15 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on tutustua mainoksiin ja erilaisiin mainonnan keinoihin. Samalla oppilaat harjoittelevat mainosten ja mainonnan tunnistamista omassa toimintaympäristössään ja pohtivat mainosten vaikutusta omaan kulutuskäyttäytymiseensä. Tehtävä vahvistaa myös oman mielipiteen muodostamisen ja ilmaisemisen taitoja.

Muodostetaan luokkaan mielipidejana, jonka toisessa päässä ollaan täysin samaa mieltä ja toisessa täysin eri mieltä. Oppilaat asettuvat janalle sen mukaan, mitä mieltä ovat opettajan esittämistä väittämistä ja pitääkö väite paikkaansa vai ei.

Opettaja voi kysyä oppilailta tarkentavia kysymyksiä, jolloin oppilaat kuulevat myös toisten oppilaiden ajatuksia tai perusteluja. Oppilaat voivat myös halutessaan vaihtaa paikkaansa janalla toisten esittämien perusteluiden mukaan. Samalla normalisoidaan sitä, että uuden tiedon äärellä voi muuttaa omaa mielipidettään.

Väittämäesimerkkejä:
 • Tiedän mikä mainos on.
 • Olen nähnyt mainoksen viimeisen vuorokauden aikana.
 • Tiedän, mihin mainoksilla pyritään.
 • Tunnistan mainoksen missä tahansa.
 • Mainoksia on vain televisiossa.
 • Sosiaalinen media on täynnä mainoksia.
 • Olen ostanut jonkun tuotteen tai palvelun mainoksen perusteella.
 • Hyvä mainos on todenmukainen.
 • Hyvässä mainoksessa on paljon värejä.
 • Tehokas mainos luo ostajalle kiireen tuntua.
 • Hyvä mainos kertoo yrityksen arvoista.
 • Mainokset eivät vaikuta minuun/En osta mainoksien kannustamana.

 

III Markkinoinnin mestareiksi Yritystestaamon ryhmätehtävät (n. 15 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on harjoitella ryhmässä toimimista sekä tutustua markkinoinnin keinoihin.

Opettaja jakaa jokaiselle ryhmälle Yritystestaamon tehtävävihkot. Oppilaat tekevät ryhmissä Yritystestaamon tehtävävihkosta oppitunnin 4 tehtävät. Tehtävissä oppilaat auttavat yrityskyläläistä suunnittelemaan heidän yritystensä markkinointia ja mainosta.

Opettaja kerää tehtävävihkot talteen, kun ryhmät ovat valmiita.

Vinkki!

Oppilaat voivat toteuttaa piirretyn mainoksen lisäksi yritykselle mainoksen esimerkiksi sosiaaliseen mediaan. Yrityksen mainos voi sisältää kuvaa tai videoita, ja oppilaat voivat suunnitella sen haluamaansa formaattiin.

 

IV Miten minä opin? Osaamisprofiilin itsenäinen tehtävä/kotitehtävä (n. 10 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on tunnistaa omia oppimaan oppimisen taitojen ja harjoitella niiden hyödyntämistä tulevaisuudessa.

Oppilaat tekevät omaan Osaamisprofiiliinsa omia oppimaan oppimisen taitojaan koskevat tehtävät. Osaamisprofiilin täyttö voidaan aloittaa tunnilla ja sitä voi jatkaa kotitehtävänä.

Sopikaa oppilaiden kanssa mihin mennessä Osaamisprofiilit tulee palautta opettajalle. Näin Osaamisprofiilit ovat tallessa seuraavaa oppimiskokonaisuuden tuntia varten.

 

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Avainsanat: Alakoulu, tulevaisuuden työelämätaidot, yrittäjyys, yrittäjyystaidot