NYT olemme me!

Nuori Yrittäjyys ry & Talous ja nuoret TAT ovat yhdistyneet

Uusi Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Verkkosivumme avautuvat elokuun alussa osoitteessa www.nuortennyt.fi. Tämä sivusto on käytössä siihen asti.
Digitaalinen materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 1.–3. luokat, Alakoulu, 4.–6. luokat

Mun elämä, mun osaaminen | Oppitunti 5 – Osaaminen esille

Open tietoisku

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimista ja yhteisten päätösten tekemistä.
 • Oppilas harjoittelee ryhmässä esiintymistä.
 • Oppilas reflektoi oppimaansa ja suuntautuu tulevaan.

 

Oppitunnin rakenne

 1. Apurin tarinaohje oppitunnille
 2. Yritystestaamon tehtävävihkon tehtävät ryhmittäin
 3. Yritystestaamon tulosten esittely ryhmissä
 4. Osaamisprofiilien kokoaminen

 

Sanasto

Yritys

Yritys on yhden tai useamman henkilön yhdessä harjoittamaa toimintaa. Toiminta voi olla tuotteen tai palvelun myymistä. Yrityksiä ovat esimerkiksi kaupat, ravintolat ja elokuvateatterit.

Yrittäjä

Yrittäjä omistaa yrityksen. Yrittäjä työllistää itsensä. Yrittäjä voi myös palkata työntekijöitä yritykseensä.

Liikeidea

Liikeidea kertoo, mitä yrityksessä tehdään ja myydään. Liikeidea kertoo myös, kenelle tuotetta tai palvelua halutaan myydä.

Tuote

Tuote on myytävä asia tai esine, esimerkiksi karkkipussi.

Palvelu

Palvelu on myytävä aineeton teko, esimerkiksi hieronta tai ruohon leikkaaminen.

Tarve

Tarve on jokin puute tai haaste, jota pyritään ratkaisemaan uudella tuotteella tai palvelulla.

Asiakas

Asiakkaat ovat henkilöitä, jotka ostavat yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita.

Logo

Logo on kuin yrityksen kasvot, josta yritys on helppo tunnistaa. Se kuvaa monesti yrityksen toimintaa tai sen arvoja.

Vahvuus

Vahvuudet ovat niitä asioita, joissa olemme hyviä. Vahvuudet voivat olla ominaisuuksia, kykyjä tai taitoja, joiden avulla saamme itsestämme parhaat puolet esille.

Markkinointi

Markkinoinnilla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla yritys voi lisätä asiakkaiden tietoa yrityksestä ja sitä kautta lisätä myyntiä.

Mainos

Mainos on mainontaa, jonka avulla kerrotaan asiakkaille tarjolla olevista tuotteista ja palveluista. Mainos on esimerkiksi lehdessä oleva kuva tai sosiaalisessa mediassa oleva video, jolla kerrotaan tuotteesta tai palvelusta.

 

Ennakkovalmistelut

 1. Tutustu oppituntisuunnitelmaan ennakkoon.
 2. Ota esille ryhmien aloittamat Yritystestaamon tehtävävihkot
 3. Huolehdi, että oppilaiden aloittamat Osaamisprofiilit ovat valmiina oppituntia varten.
 4. Oppitunnilla annetaan palautetta oppimiskokonaisuudesta. Oppilaat täyttävät palautelomakkeet itsenäisesti sähköisesti, joten varaa oppilaille käyttöön mobiililaitteet tai tietokoneet.

 


Oppituntisuunnitelma

I Tarpeesta liikeideaksi – oppitunnin tarinaohje (n. 5 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on orientoitua oppituntiin sekä sen sisältöihin yhdessä oppilaiden kanssa. Samalla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä.

Opettaja lukee oppitunnin tarinaohjeen. Tarinassa Apuri kertoo Yritystestaamon päättymisestä ja yrittäjien valmistelemista esittelyistä.  Lukemisen jälkeen käydään kertomuksen avainasiat läpi keskustellen. Voitte käyttää apuna keskustelua tukevia kysymyksiä.

Tarinaohje:

Hyvät oppilaat! On luvassa viimeinen yhteinen oppitunti Yritystestaamoni parissa. Mutta hätä ei ole tämän näköinen – pääsette testaamaan Yritystestaamon palveluita jälleen ensi vuonna Yrityskylässä.

Nyt kuitenkin menen asioiden edelle, sillä meillä on tänään vielä tärkeää tehtävää! Jasu nimittäin tuli puheilleni, tällä kertaa innostuksesta hehkuen. Hän kertoi, että heillä on koulussa yrittäjien päivä, jolloin kaikki yrittäjät pääsevät esittelemään omaa yritystoimintaansa. Myös Jasun ja muiden yrityskyläläisten Jamalin, Vennin, Pajun, Saran ja Epun tulee valmistella pieni esitelmä yrityksistään.

Tällaisen esittelyn pitäminen on tosi jännittävää teille ihmisille! Meillä roboteillahan ei ole sykkivää sydäntä, hikoavia käsiä tai punottavia poskia, mutta olen kuullut niiden oirehtivan monesti jännittävissä paikoissa. Jännitys ei ole kuitenkaan hengenvaarallista, joten huoli pois! Lääkkeeksi siihen auttaa huolellinen valmistautuminen ja omiin vahvuuksiin nojaaminen. Jasu aikoi esimerkiksi tehdä esitelmästään hauskan, jotta hän pääsee hyödyntämään omaa huumorintajun vahvuuttaan. Ja minä autan, olenhan sentään vitsien kertomisen mestari! Autattehan tekin omia yrittäjiänne.

Muistakaa, että tulevaisuudessa teillä on jännissä paikoissa apunanne myös täyttämänne Osaamisprofiilit. Olettekin täydentäneet Osaamisprofiileihin tietoa siitä, keitä olette ja mistä pidätte, olette listanneet omia vahvuuksianne, mielenkiinnon kohteitanne sekä oppimaan oppimisen taitojanne. Siinä onkin melkoinen työkalupakki tulevaisuuden työelämään ja elämään ylipäätänsä!

Kiitos, että olette olleet mukana Yritystestaamoni toiminnassa. Olettekin tainneet oppia melkoisen paljon sekä yritystoiminnasta että omasta osaamisestanne kuluneiden oppituntien aikana. Minä ainakin olen! En malta edes odottaa, mitä kaikkea pääsemme oppimaan yhdessä ensi vuonna Yrityskylässä. Siihen saakka – näkemiin!

 

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Mistä Jasu ja Apuri olivat jutelleet Yritystestaamossa?
 • Millaisia tuntemuksia Apuri kuvaili jännitykseen liittyvän?
 • Miten jännittävään tilanteeseen voi Apurin mukaan valmistautua?
 • Mitä muita keinoja jännittävään tilanteeseen valmistautumiseen keksitte?

 

II Osaaminen esille – Yritystestaamon ryhmätehtävät (n. 15 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on harjoitella ryhmässä toimimista sekä esitelmään valmistautumista. Samalla oppilaat kertaavat oppimiskokonaisuuden teemoja ja käsitteitä.

Opettaja jakaa jokaiselle ryhmälle Yritystestaamon tehtävävihkot. Oppilaat tekevät ryhmissä Yritystestaamon tehtävävihkosta oppitunnin 5 tehtävät. Tehtävissä oppilaat auttavat yrityskyläläistä kirjoittamaan esittelyn omasta yrityksestään. Oppilaat myös valmistautuvat pitämään saman esittelyn muulle luokalle.

Yritystestaamon tehtävävihkosta löytyy myös linkit/QR-koodit oppimiskokonaisuuden palautelomakkeeseen. Oppilaat tarvitsevat mobiililaitteen tai tietokoneen palautteeseen vastatakseen.

Ope voi täyttää omaa palautelomakettaan, joka löytyy klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Opettajan palautekysely

Ryhmät tarvitsevat tehtävävihkoja oman esittelyn pitämiseen, joten vihkoja ei vielä kerätä talteen.

III Yritystestaamon yritysten esittely –esitelmätehtävä ryhmissä (n. 20 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on harjoitella ryhmässä toimimista sekä esitelmän pitämistä.

Oppilaat pitävät ryhmissä muulle luokalle valmistelemansa esityksen. Samalla oppilaat pääsevät esittelemään Yritystestaamonsa tuloksia ja tutustuvat muiden ryhmien tuotoksiin ja yrityksiin.

Opettaja voi välittää ryhmille vielä Apurin muutamat tärpit onnistuneeseen esitelmään.

Esittelyjen jälkeen opettaja voi kerätä Yritystestaamon tehtävävihkot talteen. Tehtävävihkot voi koota luokkaan esille oppilaiden tutkittavaksi.

IV Meidän luokan osaaminen – kokoava tehtävä (n. 5 min)

Tämän tehtävän tarkoituksena on pysähtyä vielä hetkeksi oppimiskokonaisuuden ja Osaamisprofiilien ääreen.

Kerätään talteen kaikkien luokan oppilaiden Osaamisprofiilit. Osaamisprofiilit voi ripustaa luokan seinälle kaikkien ihailtavaksi ja ne voi jakaa lukukauden päätteeksi oppilaille todistuksen mukana mukavana muistona oppimiskokonaisuudesta ja oman osaamisen tunnistamisesta.

 

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Avainsanat: Alakoulu, tulevaisuuden työelämätaidot, yrittäjyys, yrittäjyystaidot