Tilattava ja ladattava materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 4.–6. luokat

Mun elämä, mun vastuu -virtuaalioppitunti

Mun elämä, mun vastuu on videomuotoinen oppitunti, joka opettaa vastuuta. Keskeisinä sisältöinä:

  • Näpistysten ehkäisy
  • Omistaminen
  • Oman rahan käyttö

Oppitunnilla havainnollistetaan vastuun merkitystä tarinoiden kautta ja rakennetaan oppilaan ymmärrystä omistamisesta, omasta vastuusta ja sen merkityksestä oman tulevaisuuden näkökulmasta. Tunnilla keskustellaan myös omasta rahankäytöstä, veroista, yrittäjyydestä ja työelämästä.

Kenelle: 4.- ja 5.-luokkalaisille lapsille opettajan johdolla tai virtuaalisesti

Missä: Oppitunnilla luokassa tai etänä osana opetussuunnitelman mukaista yhteiskuntaopin opetusta (3.–6. lk., L6 & L7)

Mun elämä, mun vastuu -oppitunti on alakoulun yhteiskuntaopin tunnille sopiva kokonaisuus, jonka avulla lapset oppivat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti vastuullista toimintaa ja siihen kasvamista. Opettajalle helppo ja valmis oppituntipaketti.

Miten toimii: Oppitunnin kokonaiskesto on 45 minuuttia. Siihen kuuluu:

  • 10 minuuttia aiheeseen orientoiva alkutehtävä
  • 25 minuutin mittainen video
  • 10 minuuttia aihetta syventävät loppuharjoitukset

Opettajan tukimateriaali sisältää lisää vinkkejä siihen, miten aihetta voi käsitellä muilla oppitunneilla.

Kesto: Valmistelu 30 minuuttia, oppitunti 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT, Kaupan liitto, Rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriö, Opetushallitus ja Poliisi

Julkaistu: 11/2020

Avainsanat: oman talouden hallinta, vastuu

Siirry materiaaliin