NYT olemme me!

Nuori Yrittäjyys ry & Talous ja nuoret TAT ovat yhdistyneet

Uusi Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Verkkosivumme avautuvat elokuun alussa osoitteessa www.nuortennyt.fi. Tämä sivusto on käytössä siihen asti.
Digitaalinen materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

Mun elämä, mun yritys | Oppitunti 2 – Liikeidean kirkastaminen

Open tietoisku

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas harjoittelee ryhmässä toimintaa ja yhteistä päätöksentekoa.
 • Oppilas tutustuu liiketoimintasuunnitelmaan ja ymmärtää miksi liiketoimintasuunnitelmia tehdään.
 • Oppilas ymmärtää mission ja vision käsitteet ja osaa kuvailla tuotteen ja palvelun eroja.
 • Oppilas tutustuu brändin käsitteeseen ja tietää, miksi brändi on yritykselle tärkeä asia.

 

Oppitunnin rakenne

 1. Oppitunnin johdantovideo (5-10 min)
 2. Liiketoiminnan kirkastaminen tiimeissä Duunikoutsissa (20-30 min)
 3. Oppitunnin lisätehtävä tiimeissä Duunikoutsissa (5-10 min)
 4. Kotitehtävien antaminen (n. 5 min)

 

Sanasto

Missio

Yrityksen missio kuvaa sitä, miksi yritys on olemassa ja mitä se toiminnallaan haluaa saavuttaa. Missiossa kiteytetään yrityksen tehtävä sekä yrityksen rooli yhteiskunnassa.

Visio

Yrityksen visio kuvaa sitä tulevaisuuden tavoitetilaa, jossa yritys haluaa tietyn ajanjakson päätteeksi olla. Visio on ikään kuin yrityksen unelma. Visio ohjaa yrityksen strategiaa, eli toimintasuunnitelmaa siitä, miten vision kaltaiseen tavoitetilaan voidaan päästä. Vision on hyvä olla innostava, jotta se sitouttaa sekä yrityksen työntekijät mutta myös asiakkaat yrityksen toimintaan.

Tuote

Tuote on yrityksen myymä konkreettinen asia tai esine. Esimerkiksi karkkipussi tai kännykkä ovat tuotteita.

Palvelu

Palvelu on yrityksen myymä aineeton asia tai teko. Esimerkiksi auton pesu tai hiusten leikkaus ovat palveluita.

Brändi

Yrityksen brändi koostuu yritykseen liitettävistä mielikuvista ja yrityksen maineesta. Hyvä brändi voi tuoda yritykselle lisää asiakkaita, minkä lisäksi hyvän brändin omaavan yrityksen palveluista ja tuotteista voidaan olla valmiita maksamaan enemmän.

Arvolupaus

Arvolupaus on yrityksen lupaus oman tuotteen tai palvelun asiakkaalle tuottamasta lisäarvosta. Se kertoo, miten asiakas hyötyy yrityksen palvelusta tai tuotteesta.

 

Ennakkovalmistelut

 1. Tutustu oppituntisuunnitelmaan ennakkoon.
 2. Avaa oppituntikortti valmiiksi, jotta oppituntisuunnitelma ja -ohjeet ovat helposti saatavilla tunnin edetessä.
 3. Avaa oppitunnin johdantovideo ja tarkista, että kuva sekä ääni ovat kunnossa.
 4. Voit käydä tutustumassa oppimiskokonaisuudessa hyödynnettävään Duunikoutsi-sovellukseen etukäteen.
 5. Varaa jokaiselle oppilaalle tabletti tai tietokone käyttöön oppitunnin ajaksi. Oppilaat voivat hyödyntää myös omia älypuhelimiaan.

Löydät Duunikoutsi-sovelluksen klikkaamalla tästä

 


Oppituntisuunnitelma

I Arvot ja brändi  – oppitunnin johdantovideo (n. 5-10 min)

Oppitunnin johdantovideolla nuoret yrittäjät kertovat yritystoimintaansa ohjaavista arvoista, yrityksensä arvolupauksesta sekä pohtivat brändin merkitystä.

Katsokaa video luokassa oppilaiden kanssa.
Keskustelkaa videon jälkeen yhdessä oppilaiden kanssa videosta ja sen sisällöistä.

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Mitä videolta jäi mieleen?
 • Mitä voivat olla yrityksen toimintaa ohjaavia arvoja?
 • Mitä tarkoittaa arvolupaus?
 • Mikä merkitys yrityksen arvolupauksella on?  
 • Mitä tarkoittaa brändi?
 • Millä yrityksillä on mielestänne vahva brändi? Miten kuvailisitte yrityksen brändiä?

II Liikeidean kirkastaminen – tiimityöskentelyä yritystoiminnan parissa (20-30 min)

Oppilaat siirtyvät tiimeittäin Duunikoutsi-sovellukseen ja tekevät sovelluksesta toisen oppitunnin tehtäviä.

Oppitunnin tehtävissä oppilaat kirkastavat liikeideaansa pohtimalla yrityksensä missiota ja visiota, kuvailemalla tuotettaan tai palveluaan sekä suunnittelemalla yrityksensä brändiä.

Oppilaat voivat käyttää internetiä apuna tiedon etsimiseen.

III Arvolupaus – tiimien lisätehtävä Duunikoutsissa (5-10 min)

Duunikoutsi-sovelluksesta löytyy oppitunnin tehtävien päätteeksi oppitunnin lisätehtävä. Mikäli oppitunnilla jää aikaa, voivat nopeat tiimit edetä lisätehtäviin.

Toisen oppitunnin lisätehtävässä oppilaat miettivät tiimeissään yrityksensä arvolupausta.

 

V Yrityksen markkinointitermit ja paikkakunnan yritykset – Oppitunnin kotitehtävät

Duunikoutsi-sovelluksesta löytyy itsenäisesti toteutettavia kotitehtäviä, joiden avulla oppilaat voivat orientoitua seuraavan oppitunnin aiheisiin.

Toisen oppitunnin kotitehtävissä oppilaat tutustuvat markkinoinnin käsitteisiin ja hakevat tietoa paikkakunnan yrityksistä.

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 01/2023

Avainsanat: