Digitaalinen materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

Mun elämä, mun yritys | Oppitunti 3 – Asiakkaista markkinointiin

 Open tietoisku

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas harjoittelee ryhmässä toimintaa ja yhteistä päätöksentekoa.
 • Oppilas ymmärtää asiakkaiden merkityksen yrityksen liiketoiminnalle ja tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä.
 • Oppilas tutustuu erilaisiin markkinointikanaviin ja harjoittelee markkinointisuunnitelman tekemistä hyödyntäen erilaisia vaikuttamisen keinoja.

 

Oppitunnin rakenne

 1. Oppitunnin johdantovideo (5-10min)
 2. Asiakkaiden ja markkinoinnin työstämistä tiimeissä Duunikoutsissa (20-30 min)
 3. Oppitunnin lisätehtävä tiimeissä Duunikoutsissa (5-10min)
 4. Kotitehtävien antaminen (n. 5 min)

 

Sanasto

Asiakas

Asiakas voi olla henkilö, yritys tai jokin muu toimija, jonka tarpeeseen yrityksen tuote tai palvelu vastaa ja, joka on valmis maksamaan siitä.

Verkostot 

Verkostoilla tarkoitetaan erilaiset toimijoita, kuten toiset yritykset tai organisaatiot, jonka kanssa yritys tekee yhteistyötä tai joiden kanssa yritys on tekemisissä.

Asiakassegmentointi

Asiakassegmentoinnilla tarkoitetaan yrityksen asiakkaiden jakamista toisistaan eroaviin ryhmiin yhteisten piirteiden kuten iän tai ostokäyttäytymisen perusteella.

Kanavat

Kanavilla tarkoitetaan erilaisia reittejä sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa, joilla yritys voi tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Perinteisen median kanavia ovat esimerkiksi sanomalehdet ja televisio. Sosiaalisen median kanavia ovat taas esimerkiksi Instagram, Twitter, Facebook ja TikTok.

Kohderyhmä

Ryhmä ihmisiä, yrityksiä tai organisaatioita, joille yrityksen tuote tai palvelu on suunnattu ja joille yritys kohdentaa markkinointiaan.

Markkinointi

Markkinoinnilla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla yritys pyrkii edistämään tuotteensa tai palvelunsa myyntiä.

 

Ennakkovalmistelut

 1. Tutustu oppituntisuunnitelmaan ennakkoon.
 2. Avaa oppituntikortti valmiiksi, jotta oppituntisuunnitelma ja -ohjeet ovat helposti saatavilla tunnin edetessä.
 3. Avaa oppitunnin johdantovideo ja tarkista, että kuva sekä ääni ovat kunnossa.
 4. Voit käydä tutustumassa oppimiskokonaisuudessa hyödynnettävään Duunikoutsi-sovellukseen etukäteen.
 5. Varaa jokaiselle oppilaalle tabletti tai tietokone käyttöön oppitunnin ajaksi. Oppilaat voivat hyödyntää myös omia älypuhelimiaan.

Löydät Duunikoutsi-sovelluksen klikkaamalla tästä

 


Oppituntisuunnitelma

I Asiakkaat ja markkinointi  – oppitunnin johdantovideo (n. 5 – 10 min)

Oppitunnin johdantovideolla nuoret yrittäjät kertovat omista asiakasryhmistään sekä markkinointikanavistaan.

Katsokaa video luokassa oppilaiden kanssa.
Keskustelkaa videon jälkeen yhdessä oppilaiden kanssa videosta ja sen sisällöistä.

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Mitä videolta jäi mieleen?
 • Miten yritys voi löytää asiakkaita?
 • Miksi asiakkaat ovat tärkeitä yritykselle?
 • Miten yritys voi tunnistaa itselleen keskeisiä asiakasryhmiä?
 • Miksi hyvä maine on tärkeä yritykselle?

 

II Asiakkaista markkinointiin – tiimityöskentelyä yritystoiminnan parissa (20 – 30 min)

Oppilaat siirtyvät tiimeittäin Duunikoutsi-sovellukseen ja tekevät sovelluksesta kolmannen oppitunnin tehtäviä.

Oppitunnin tehtävissä oppilaat täydentävät liiketoimintasuunnitelmaansa asiakkaiden ja markkinoinnin osalta pohtimalla yrityksensä potentiaalisia asiakasryhmiä ja heille keskeisimpiä markkinointikanavia sekä suunnittelemalla markkinointisuunnitelman valitsemalleen sosiaalisen median kanavalle.

Oppilaat voivat käyttää internetiä apuna tiedon etsimiseen.

 

III Verkostot – tiimien lisätehtävä Duunikoutsissa (5 – 10 min)

Duunikoutsi-sovelluksesta löytyy oppitunnin tehtävien päätteeksi oppitunnin lisätehtävä. Mikäli oppitunnilla jää aikaa, voivat nopeat tiimit edetä lisätehtäviin.

Kolmannen oppitunnin lisätehtävässä oppilaat miettivät tiimeissään yrityksensä verkostoja, sekä yhteistyökumppanuuksien tuottamia vastavuoroisia hyötyjä.

V Yrityksen taloustermit ja erilaisia yrityksiä – Oppitunnin kotitehtävät

Duunikoutsi-sovelluksesta löytyy itsenäisesti toteutettavia kotitehtäviä, joiden avulla oppilaat voivat orientoitua seuraavan oppitunnin aiheisiin.

Kolmannen oppitunnin kotitehtävissä oppilaat tutustuvat yritystalouteen liittyviin käsitteisiin ja tunnistavat erilaisia yrityksiä. 

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 01/2023

Avainsanat: