Digitaalinen materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

Mun elämä, mun yritys | Oppitunti 4 – Talous toimimaan

Open tietoisku

 

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas harjoittelee ryhmässä toimintaa ja yhteistä päätöksentekoa.
 • Oppilas tutustuu yrityksen talouteen liittyviin käsitteisiin
 • Oppilas tunnistaa yrityksen talouteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää, miksi yrityksen on hyvä kiinnittää huomiota kustannusrakenteeseensa.
 • Oppilas tutustuu yrityksen verotukseen ja ymmärtää, mikä merkitys veroilla on yhteiskunnassamme.

 

Oppitunnin rakenne

 1. Oppitunnin johdantovideo (5-10 min)
 2. Yrityksen taloustehtävien työstämistä tiimeissä Duunikoutsissa (20-30 min)
 3. Oppitunnin lisätehtävä tiimeissä Duunikoutsissa (5-10 min)
 4. Kotitehtävien antaminen (n. 5 min)

 

Sanasto

Kulut

Kuluilla tarkoitetaan niitä asioita, joihin yrityksellä menee rahaa. Sisältää yrityksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset, kuten henkilöstökulut ja tuotantokustannukset.

Tulot

Tuloilla tarkoitetaan niitä asioita, joista yritys saa rahaa. Yrityksen suurimpia tulonlähteitä ovat yleensä myyntitulot. Lisäksi yritys voi saada tuloja esimerkiksi lisenssituotoista tai sijoituksista.

Kustannusrakenne

Kustannusrakenne kuvaa kokonaisuudessaan mistä yrityksen menot ja tulot koostuvat.

Voitto

Voitolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka jää jäljelle, kun yrityksen tuloista vähennetään yritystoiminnan kulut.

Myynti

Myynti on yleensä yrityksen suurin tulonlähde.

Markkinointi

Markkinoinnilla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla yritys pyrkii edistämään tuotteensa tai palvelunsa myyntiä.

 

Ennakkovalmistelut

 1. Tutustu oppituntisuunnitelmaan ennakkoon.
 2. Avaa oppituntikortti valmiiksi, jotta oppituntisuunnitelma ja -ohjeet ovat helposti saatavilla tunnin edetessä.
 3. Avaa oppitunnin johdantovideo ja tarkista, että kuva sekä ääni ovat kunnossa.
 4. Voit käydä tutustumassa oppimiskokonaisuudessa hyödynnettävään Duunikoutsi-sovellukseen etukäteen.
 5. Varaa jokaiselle oppilaalle tabletti tai tietokone käyttöön oppitunnin ajaksi. Oppilaat voivat hyödyntää myös omia älypuhelimiaan.

Löydät Duunikoutsi-sovelluksen klikkaamalla tästä

 


Oppituntisuunnitelma

I Mokat  – oppitunnin johdantovideo (n. 5 – 10 min)

Oppitunnin johdantovideolla nuoret yrittäjät kertovat haasteista, joita ovat kohdanneet yrittäjinä ja pohtivat miten epäonnistumisista selvitään.

Katsokaa video luokassa oppilaiden kanssa.
Keskustelkaa videon jälkeen yhdessä oppilaiden kanssa videosta ja sen sisällöistä.

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Mitä videolta jäi mieleen?
 • Miten yrittäjä voi välttää virheitä?
 • Miten yrittäjä voi selvitä erilaisista haasteista?
 • Oletko kuullut yrityksestä tai yrittäjästä, joka on mokannut?

 

II Talous toimimaan – tiimityöskentelyä yritystoiminnan parissa (20 – 30 min)

Oppilaat siirtyvät tiimeittäin Duunikoutsi-sovellukseen ja tekevät sovelluksesta neljännen oppitunnin tehtäviä.

Oppitunnin tehtävissä oppilaat täydentävät liiketoimintasuunnitelmaansa yrityksen talouden osalta pohtimalla yrityksensä kulurakennetta ja sitä mihin haluaisivat voittorahojaan käyttää. Lisäksi oppilaat tutustuvat yrityksen verotukseen, sekä siihen, mikä merkitys veroilla on yhteiskunnassamme.

Oppilaat voivat käyttää internetiä apuna tiedon etsimiseen.

 

III Yrityksen talouskäsitteet – tiimien lisätehtävä Duunikoutsissa (5 – 10 min)

Duunikoutsi-sovelluksesta löytyy oppitunnin tehtävien päätteeksi oppitunnin lisätehtävä. Mikäli oppitunnilla jää aikaa, voivat nopeat tiimit edetä lisätehtäviin.

Neljännen oppitunnin lisätehtävässä oppilaat harjoittelevat tiedonhakutaitoja etsimällä määritelmiä yrityksen talouskäsitteisiin.

 

V Yrityksen vastuullisuustermit  – Oppitunnin kotitehtävä

Duunikoutsi-sovelluksesta löytyy itsenäisesti toteutettavia kotitehtäviä, joiden avulla oppilaat voivat orientoitua seuraavan oppitunnin aiheisiin.

Neljännen oppitunnin kotitehtävissä oppilaat tutustuvat yritysten vastuullisuuteen liittyviin käsitteisiin. 

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 01/2023

Avainsanat: