Digitaalinen materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

Mun elämä, mun yritys | Oppitunti 5 – Rahoitus kuntoon

Open tietoisku

 

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas harjoittelee ryhmässä toimintaa ja yhteistä päätöksentekoa.
 • Oppilas rohkaistuu esiintymään osana ryhmää.
 • Oppilas tutustuu hissipuheeseen ja ymmärtää toimivan hissipuheen merkityksen yrittäjälle.
 • Oppilas reflektoi opittua ja harjoittelee palautteen antamista.

 

Oppitunnin rakenne

 1. Oppitunnin johdantovideo (5-10 min)
 2. Yrityksen hissipuheen työstämistä tiimeissä Duunikoutsissa (15 min)
 3. Yrityksen hissipuheen harjoittelua tiimeissä  (10 min)
 4. Yrityksien hissipuheiden esittäminen muulle luokalle (15 min)
 5. Palautteen antaminen Duunikoutsissa (n. 5 min)

 

Sanasto

Hissipuhe

Hissipuhe eli pitch on innostava ja napakka myyntipuhe. Hissipuhe-käsitteellä viitataan siihen, että pitch pitäisi ehtiä esittämään potentiaaliselle sijoittajalle lyhyen hissimatkan aikana.

Sijoittaja

Sijoittaja on henkilö, joka sijoittaa yritykseen omaa rahaansa. Yritys voi kehittää toimintaansa sijoittajalta saaduilla varoilla. Sijoittaja saa vastineeksi osuuden yrityksestä ja sen tulevaisuuden tuotoista.

 

Ennakkovalmistelut

 1. Tutustu oppituntisuunnitelmaan ennakkoon.
 2. Avaa oppituntikortti valmiiksi, jotta oppituntisuunnitelma ja -ohjeet ovat helposti saatavilla tunnin edetessä.
 3. Avaa oppitunnin johdantovideo ja tarkista, että kuva sekä ääni ovat kunnossa.
 4. Voit käydä tutustumassa oppimiskokonaisuudessa hyödynnettävään Duunikoutsi-sovellukseen etukäteen.
 5. Varaa jokaiselle oppilaalle tabletti tai tietokone käyttöön oppitunnin ajaksi. Oppilaat voivat hyödyntää myös omia älypuhelimiaan.

Löydät Duunikoutsi-sovelluksen klikkaamalla tästä

 


Oppituntisuunnitelma

I Myynti  – oppitunnin johdantovideo (n. 5 – 10 min)

Oppitunnin johdantovideolla nuoret yrittäjät kertovat myynnistä ja jakavat vinkkejä toimivaan myyntiin.

Katsokaa video luokassa oppilaiden kanssa.
Keskustelkaa videon jälkeen yhdessä oppilaiden kanssa videosta ja sen sisällöistä.

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Mitä videolta jäi mieleen?
 • Mitä vinkkejä saitte myyntiin videolta?
 • Oletko joskus kuullut myyntipuhelua? 
 • Mitä tarkoitetaan sillä, että myynnissä pitää miettiä kuulijaa?

II Rahoitus kuntoon – tiimityöskentelyä hissipuheen parissa (n. 15 min)

Oppilaat siirtyvät tiimeittäin Duunikoutsi-sovellukseen ja tekevät sovelluksesta viidennen oppitunnin tehtäviä.

Oppitunnin tehtävissä oppilaat suunnittelevat yritykselleen hissipuheen liiketoimintasuunnitelman pohjalta.

 

III Hissipuhujaksi – yrityksen hissipuheen harjoittelua tiimeissä (5 – 10 min)

Oppilaat harjoittelevat hissipuheitaan. Duunikoutsin tehtävissä ohjataan harjoittelua ja annetaan esiintymiseen vinkkejä.

Vinkki!

Oppilaat voivat hyödyntää harjoittelussa erillisiä tiloja, jos mahdollista. Näin tiimit saavat rauhassa harjoitella ilman, että muu luokka kuulee hissipuhetta ennen virallista esiintymistä.

 

V Hissipuheet – Hissipuheiden esittäminen muulle luokalle (15 – 20 min)

Oppilaat esittävät oman yrityksensä hissipuheet tiimeittäin muulle luokalle.

Oppilaiden kanssa on hyvä kerrata yleisön hyvät käytöstavat, joihin kuuluu esiintyjän kuuntelu häiritsemättä sekä raikuvat aplodit esiintymisen päätteeksi. Esiintymistilanne saattaa olla monelle jännittävä, joten turvalliseen ilmapiiriin luokassa on hyvä panostaa.

 

VI Annetaan palautetta!  – Palautteen antaminen Duunikoutsissa (n. 5 min)

Oppilaat vastaavat itsenäisesti oppimiskokonaisuuden palautekyselyyn. Linkki kyselyyn löytyy Duunikoutsi-sovelluksesta.

Opettaja vastaa omaan palautekyselyynsä alla olevasta linkistä.

Opettajan palautekyselyyn

 

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 01/2023

Avainsanat: