TET / Lukio, Yläkoulu, 7.–9. luokat

TET-jakson ABC

TET-jakson ABC -sivulta löydät TET-jaksoon eli työelämään tutustumisjaksoon liittyviä sanoja. Ota haltuun sanasto ja lue lisää aiheesta TET-jakso -osiosta.

 

TET-jakso

TET-jakso eli työelämään tutustumisjakso on kaseille, yseille ja lukiolaisille suunnattu viikon tai kahden työjakso, jolloin nuori yksin tai yhdessä tiimin kanssa tutustuu valitsemaansa ammattiin, yritykseen tai toimialaan.

Työaika 

TET-päiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Päivän pituus on kuusi tuntia sisältäen ruokailun. TET- päivien toivotaan sijoittuvan ajallisesti noin klo 9.00-15.00. Oppilas voi kuitenkin sopia työnantajan ja koulun kanssa myös normaalista koulupäivästä poikkeavan työajan, mutta hänellä täytyy olla siihen kodin suostumus. Työpäivä saa kestää korkeintaan klo 20.00 asti.

Poissaolot 

Jos oppilas sairastuu TET- päivien aikana, hänellä on velvollisuus ilmoittaa asiasta välittömästi työpaikkansa vastuuhenkilölle ja opolle. Tästä on myös hyvä sopia käytäntö nuoren kanssa, onko se tekstiviesti vai whatsapp-viesti vai soitto, sekä mihin aikaan se tehdään ja kenelle.

Työsuhde 

Oppilas pysyy koulun oppilaana eikä hän ole työsuhteessa siihen työnantajaan, jonka työpaikkaan hän on tutustumassa. Ensisijainen vastuu on siten kunnan. Oppilaat on vakuutettu koulun kautta.

Vastuuhenkilö 

Työpaikalla täytyy olla vastuuhenkilö, joka perehdyttää oppilaan työpaikkaan, sen ohjeisiin ja mahdollisiin vaaratekijöihin sekä muutenkin jakson ajan pitää huolta oppilaasta. Päiväkohtaisia tai työtehtäväkohtaisia vastuuhenkilöitä voi myös olla, mutta niistä on hyvä sopia selkeä systeemi työpaikalla esim. Tettiläisen oma lukujärjestys seinällä tai tehtävälista ja vastuuhenkilöiden nimet + puhelinnumerot.

Palkka 

Tutustumisesta ei makseta oppilaalle palkkaa. Paras palkka on hyvä ohjaus työpaikalla sekä työnantajan antama positiivinen palaute jakson sujumisesta.  Näillä asioilla on nuorelle yleensä suuri merkitys ja ne vahvistavat itsetuntoa, sekä kannustavat hakemaan uusia kokemuksia työelämästä.

Työsuojelu 

Tutustumisjaksolla on noudatettava yleisiä työturvallisuusmääräyksiä. Oppilailla ei saa teettää nuorten työntekijäin suojelusta annettujen lakien eikä asetusten mukaisia vaarallisia tai vahingollisia töitä. Lisätietoa työsuojeluun liittyvistä asioista löytyy osoitteesta www.tyosuojelu.fi/fi/nuortenasetus. Jos oppilaalle työpaikalla sattuu jokin tapaturma, siitä on ilmoitettava kouluun ja tehtävä tapaturmailmoitus.

Terveystarkastukset 

Koulu hoitaa työnantajan toivomat terveystarkastukset. On huomioitava, että ravitsemis- ja elintarvikealan työpaikoissa vaaditaan yleensä salmonellatodistus.

Matkat 

Lähialueen ulkopuolelle suuntautuvia matkoja ei yleisesti korvata. Matkakuluista voi tarkemmin keskustella koulun kanssa.

Ruokailu 

Työnantaja voi tarjota halutessaan lounaan tettiläiselle tai oppilas käy ruokailemassa koululla. Kouluilla saattaa myös olla ateriakorvausmahdollisuus, tätä kannattaa kysyä koululta suoraan. Tettiläiselle kuuluu perusopetuslain mukaan joka koulupäivä ateria.

TET- päiväkirja, TET-raportti tai TET-tehtävät 

Oppilaalle on saatettu antaa TET-viikon tehtäväksi laatia raportti, kirjoittaa päiväkirjaa tai tehdä tehtäviä TET-jaksoon liittyviä tehtäviä. Tähän myös työnantaja voi antaa vinkkejä ja tukea nuorta sisällön osalta.

Työtodistus 

Jakson lopussa työnantaja arvioi oppilaan TET- jakson yleensä erilliseen arviointilomakkeeseen. Oppilas palauttaa tämän todistuksen oppilaanohjaajalle, mutta saa sen myöhemmin omakseen.

Tällä arvioinnilla on erittäin suuri merkitys nuoren elämässä, sillä tämä on usein hänen ensimmäinen työtodistus ja ne palautteet, mitä siihen nuoresta kirjoitetaan tähän lomakkeeseen, jäävät hänen mieleensä usein vuosiksi eteenpäin. Tämä todistus kulkee usein mukana kesätyöhakemuksissa ja on arvokas työkalu nuorelle hänen hakiessaan muita TET-paikkoja tai kesätöitä. Työnantajan onkin hyvä pohtia sisältöä ääneen nuoren kanssa ja antaa esimerkiksi kehitettävät kohteet vaikka suullisesti ja positiiviset asiat kirjallisesti.

Vakuutukset 

Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman mukaisesti yleensä koulun kautta. Oppilaan aiheuttaessa työpaikalla sääntöjen vastaisella käytöksellä vahinkoa, hän on vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvauslaissa ei ole alaikärajaa. Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta.

Avainsanat: TET-jaksot, TET-ohje