Digitaalinen materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

TET-tehtäviä eri oppiaineisiin

Valmiita TET-tehtäviä eri oppiaineisiin liittyen työelämään tutustumisen jaksolle valmistautumiseen kunkoululoppuu.fi-sivustolla. TÖIHIN SIITÄ! -oppaan TET-tehtävät ohjaavat nuorta perehtymään TET-jaksolle ja työn tekemiseen eri näkökulmista. TET-tehtävät on suunnattu 1-2 viikon mittaisille TET-jaksoille yläkoulun aikana.

Tehtäviä eri oppiaineisiin:

Oppilaanohjaus
Biologia
Terveystieto
Äidinkieli ja suomen kieli
Vieraat kielet
Yhteiskuntaoppi
Matematiikka
Liikunta
Yrittäjyys

Materiaalien hyödyntämiseen on myös apumateriaali opettajille.

Avainsanat: TET-jaksot, työelämä, työelämään tutustuminen, työelämätaidot, Yläkoulu