NYT olemme me!

Nuori Yrittäjyys ry & Talous ja nuoret TAT ovat yhdistyneet

Uusi Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Verkkosivumme avautuvat elokuun alussa osoitteessa www.nuortennyt.fi. Tämä sivusto on käytössä siihen asti.
Digitaalinen materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

Yhteiskuntaoppi – oppimateriaaleja taloustaitojen opetukseen

Voit käyttää Taloussankari-peliä yhteiskuntaopin tunnilla talousteemojen syventämiseen. Teemoina vastuullinen kuluttaminen, yrittäjyys, lainat ja luotot sekä sijoittamisen alkeet.

TEHTÄVÄ 1: Mitkä asiat vaikuttavat ostopäätökseen?

Taloussankari-peli perustuu valintojen tekemiseen, mutta mitkä asiat vaikuttavat näihin valintoihin?

Tavoite: Oppilas oppii havaitsemaan ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä yleisellä tasolla ja omassa elämässään.

Toteutus: Tehdään Ostatko fiiliksellä vai tarpeeseen -testi (10 vaihtoehtokysymystä, testin on tuottanut Takuusäätiö)

 • Tehdään ajatuskartta yksin/pienryhmässä/luokan kanssa. Ajatuskarttaan listataan tekijöitä, jotka vaikuttavat ostopääksiin. Tekijöistä voi esittää myös konkreettisia esimerkkejä tai omia kokemuksia.
 • Esimerkki ajatuskartasta

TEHTÄVÄ 2: Vastuullinen kuluttaminen

Kulutusvalinnoillamme on vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, ja meidän on hyvä tiedostaa vaikutusmahdollisuutemme kuluttajina. Taloussankarin luvussa Muutakin kuin duunii tasapainoillaan kuluttamisen ja säästämisen välillä.

Tavoite: Tutustuttaa oppilas vastuullisen kuluttamisen käsitteeseen ja saada oppilas pohtimaan vastuullisen kuluttamisen toteutumista omassa elämässä.

Toteutus: Katsotaan Vastuullinen kuluttaminen video, jonka pohjalta keskustelu esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • Miten halun ja tarpeen voi erottaa? Onko halua ja tarvetta helppo erottaa toisistaan?
 • Mitä vastuullinen kuluttaminen merkitsee sinulle?
 • Onko vastuullisuuden toteutuminen ainoastaan kuluttajan vastuulla?

 

TEHTÄVÄ 3: Yrittäjyys

Taloussankarissa luvussa Eka työ tavataan yrittäjänä työskentelevä Kallen setään, joka palkkaa pelaajan kesätyöntekijäksi.

Tavoite: Oppilas tutustuu yrittäjyyteen sekä kiertotalouteen.

Toteutus: Katsotaan yhdessä Millainen olisi sinun kiertotalousyrityksesi? -video.  (2 min 22 sek) Ideointi ryhmissä videon pohjalta:

 • Millaisen yrityksen perustaisit?
 • Mikä on yrityksen tavoite?
 • Mitä taitoja tarvitset?

TEHTÄVÄ 4: Mitä on laina?

Taloussankarin luvussa Kallen laina tutustutaan lainoihin sekä lainojen vertailuun. Suurin osa meistä ottaa lainaa jossain vaiheessa, mutta mitä jokaisen olisi hyvä tietää lainoista.

Tavoite: Oppilas oppii erilaisista lainoista sekä lainoihin liittyvästä sanastosta.

Toteutus: Katsotaan Mitä on laina -video. Tämän jälkeen keskustelu ryhmissä:

 • Mihin lainoja otetaan? Miettikää kolme erilaista tilannetta.
 • Mihin lainanottamisessa tulisi kiinnittää huomiota?
 • Onko olemassa hyviä ja huonoja lainoja? Millainen on hyvä tai huono laina?

 

TEHTÄVÄ 5: Emmin video ja maksuhäiriömerkintä

Mitä tapahtuu, jos lainaa ei pystykään maksamaan takaisin. Taloussankarin luvussa Kallen laina Kalle välttyy maksuhäiriömerkinnältä, mutta aina elämässä kaikki ei mene suunnitelmien mukaan ja talousvaikeudet johtavat maksuhäiriömerkintään.

Tavoite: Oppilas saa tietoa maksuhäiriömerkinnästä ja oppii, millaisia seurauksia luottotietojen menettämisellä on.

Toteutus: Katsotaan Emmin tarina -video. Keskustelu videon pohjalta ryhmissä:

 • Mitä seurauksia maksuhäiriömerkinnällä/luottotietojen menettämisellä on?
 • Luo oma neljän kohdan vinkkilistasi siitä, mistä Emmin kaltaisessa tilanteessa oleva nuori voisi hakea apua velkaongelmiin.

 

TEHTÄVÄ 6: Budjetointi

Taloussankarin luvussa Lomamatka tehdään reissubudjetti, jotta rahat riittävät koko reissun ajaksi. Budjetointi on hyödyllinen taito oman rahankäytön suunnittelussa ja oman rahatilanteen hahmottamisessa.

Tavoite: Oppilas oppii budjetin tekemisen perusteet sekä tekee itse budjetin.

Toteutus: Katsotaan ensin video budjetoinnista. Tämän jälkeen tehdään oma budjetti. Budjetin kohteen, käytettävän summan sekä ajanjakson saa päättää itse. Budjetin voi tehdä paperille tai sähköisesti.

 • Esimerkkitilanteita: lomamatka, kuukausibudjetti omaan kotiin muuttaessa, viikonloppureissu, viikon ruokabudjetti.
 • Yhteinen keskustelu: Miksi budjetin tekeminen kannattaa? Miten varmistaa, että pysyy budjetissa?

 

TEHTÄVÄ 7: Mitä on sijoittaminen?

Taloussankarin viimeisessä luvussa Korkoa korolle opitaan sijoittamisesta. Meistä kaikista ei tule heti sijoittajia, mutta mitä meidän jokaisen olisi hyvä tietää sijoittamisesta.

Tavoite: Oppilas tutustuu sijoittamisen sanastoon sekä korkoa korolle -ilmiöön.

Toteutus: Herättelyksi joko Sijoittamisen lyhyt oppimäärä -video tai blogikirjoitus Korkoa korolle – Maailman kahdeksas ihme. (Taloustieteen taju)

 • Keskustelu parin kanssa tai pienessä ryhmässä: Mitä seuraavat sanat tarkoittavat ja miten ne liittyvät sijoittamiseen?
  • korkoa korolle
  • tuotto
  • riski
  • aika
  • osake
  • rahasto
 • Yhteenvetokeskustelu: Mitä hyötyjä ja riskejä sijoittamiseen liittyy? (Esimerkkikuva)

Kesto: Useita erilaisia kestoja

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT, muita

Julkaistu: 11/2018

Avainsanat: budjetti, kestävät kuluttajavalinnat, laina, maksuhäiriömerkintä, sijoittaminen, Taloussankari, yhteiskuntaoppi