/ Uutinen

Biotekniikka synnyttää tulevaisuuden teknologioita

Biotekniikka on biologiaa ja muita luonnontieteitä yhdistävä tieteenala, joka hyödyntää eliöitä, soluja ja niiden osia uusien ympäristön hyvinvointia ja ihmisen elämänlaatua parantavien teknologioiden luomiseksi. Biotekniikkaa hyödynnetään niin maataloudessa, terveydenhuollossa, merien tutkimuksessa kuin teollisuudessakin.

Biotekniikan teemaviikkoa vietetään 25.9.-1.10.2017 kolmatta kertaa osana European Biotech Week:ia. Teemaviikon tarkoituksena on tehdä biotekniikkaa tutuksi koululaisille, opettajille, opiskelijoille, toimittajille ja suurelle yleisölle. Suomessa teemaviikkoa koordinoivan Suomen Bioteollisuus ry:n asiamies Carmela Kantor-Aaltosen mukaan nuorten kiinnostuksen herättäminen biotekniikkaa kohtaan on tärkeää jo kansalaistaitojen takia. Genomitietoa tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään yhä enemmän ennakoivassa ja yksilöllistetyssä terveydenhuollossa, ja siksi ihmisten tulisi ymmärtää mitätämä kunkin yksilön kohdalla tarkoittaa.

─ Moderni biotekniikka on nopeasti kehittyvä teknologia, jonka hyödyntäminen yhteiskunnan eri alueilla, esimerkiksi ruoantuotannossa, terveydenhuollossa ja energiantuotannossa on välttämätöntä, jotta maailman väestön kasvavat tarpeet saadaan tyydytettyä. Alalle syntyy jatkuvasti uusia yrityksiä, jotka erikoistuvat muun muassa geenianalytiikkaan, lääkekehitykseen, biomassan prosessointiin ja bioinformatiikkaan, vinkkaa Kantor-Aaltonen tulevaisuuden osaamisalueita pohtivalle.

Tukea biotekniikan opetukseen

Osana Biotekniikan teemaviikkoa TAT, Suomen Bioteollisuus ry sekä geneettistä testausta kehittävä BluePrint Genetics lähettävät to 28.9.2017 klo 9.00-9.30 erityisesti lukiolaisille suunnatun verkkolähetyksen aiheesta Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa (tallenne alla). Verkkolähetyksen sisältö on suunniteltu sopimaan osaksi lukion biologin valinnaiskurssia BI5 Biologian sovellukset, mutta sitä voivat vapaasti seurata kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Puolen tunnin verkkolähetyksen aikana tutustutaan BluePrint Geneticsillä geenitestauslaboratorion toimintaan, kuullaan perustietoa genomitiedon hyödyntämisestä sekä avataan muun muassa bioinfomatiikkaan ja geeniteknologiaan liittyvän ammattikunnan saloja. Lähetyksessä asiantuntijana ja puhujana toimii biologi ja BluePrint Geneticsin chief technology officer Samuel Myllykangas.

Tutustu lisää:

• Mitä on synteettinen biologia? -video

• Suomen Bioteollisuus ry:n kokoama biosanasto

• Tutustu BluePrint Geneticsin julkaisuihin

***********************************************

Blueprint Genetics tarjoaa geneettisen testauksen palveluita kaikilla lääketieteen aloilla. Yrityksen missiona on tukea terveydenhuollon asiantuntijoita ympäri maailmaa ja auttaa heitä tarjoamaan parasta hoitoa potilaille, jotka kärsivät harvinaisista perityistä taudeista. Tänä päivänä Blueprint työllistää yli 80 ihmistä, joiden taustat vaihtelevat luonnontieteistä data-analyysiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Testejä myydään yli 800 sairaalaan 40 maassa, ja toimistot sijaitsevat Helsingissä, San Franciscossa, Dubaissa, Rostockissa ja Vancouverissa. https://blueprintgenetics.com/