/ Uutinen

Bisnekset verkkoon -hanke tuo Bisneskurssit ammatilliselle puolelle

Bisnekset verkkoon 2019 -hankkeessa tuotetaan digitaalisia oppimateriaaleja ammatillisten perustutkintojen yrittäjyyskasvatuksen osioihin. Uudet oppimateriaalit vähentävät sekä oppilaitosten että opiskelijoiden oppimateriaalikustannuksia.

Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiselle on selkeä tarve. Viime syksynä valmistuneen Yrtti-arvioinnin (Karvi) mukaan oppimistulokset ovat heikkoja ja opetusmenetelmiin kaivattiin monipuolisuutta. Talous ja nuoret TAT on mukana Bisnekset verkkoon 2019 -hankkeessa, jossa halutaan innostaa opiskelijoita valinnaisten yrittäjyysopintojen pariin sekä tarjota motivoivia ja monipuolisia yrittäjyyteen liittyviä oppimateriaaleja.

”Bisnekset verkkoon 2019 on hyppy uuteen ja oppijan vahvuuksia kehittävään ympäristöön. Hankkeessa oppija perehtyy opiskeluun, joka ei ole paikkaan eikä aikaan sidottu. Yrittäjyyden opinnot voidaan räätälöidä oppijakeskeisesti sekä myös hänen liikeideansa mukaisesti. Opettaja perehdytetään materiaaliin sekä siinä ohessa verkko-opetuksen mahdollisuuksiin, joissa hän voi luottaa käyttämäänsä aineistoon ja keskittyä oppijan opintojen henkilökohtaistamiseen sekä tukea oppijan ensi kokemusta yrittäjyydestä”, kertoo Stadin ammatti- ja aikuisopiston erityisasiantuntija Sari Karjalainen.

Opetushallituksen rahoittaman Bisnekset verkkoon 2019 -hankkeen tavoitteena on tuottaa digitaaliset, helppokäyttöiset ja opiskelijoita motivoivat oppimateriaalit kaikkien ammatillisten perustutkintojen valinnaisten osien opintoihin. Materiaaleja räätälöidään paraikaa syksyllä käynnistyvää pilotointia varten, ja syksyn aikana materiaalit viimeistellään ja jakelu eri ammatillisiin oppilaitoksiin varmistetaan.

Opinnoista uskallusta yrittäjyyteen

TAT on hankkeessa asiantuntijakumppanina ja tuottaa oppimateriaalisisällöt. TATin Bisneskurssien oppimateriaalit ovat olleet tarjolla maksutta lukioille ja muille toisen asteen oppilaitoksille jo parin vuoden ajan, mutta nyt materiaaleista räätälöidään erityisesti ammatillisen puolen tarpeisiin sopiva kokonaisuus. Uudenlaiset oppimateriaalit ammatillisessa koulutuksessa paitsi monipuolistavat yrittäjyyden opintoja, myös tiputtavat kustannuksia, kun kurssit ovat digitaalisesti saavutettavissa erilaisille oppijoille. Osa materiaaleista tuotetaan myös selkokielellä.

”Yrittäjyys-, talous- ja työelämätaidot ovat oppimateriaaliemme keskiössä. Nämä taidot muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla opiskelija hahmottaa paremmin omaa rooliaan työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä ja ymmärtää liiketalouden mahdollisuuksia ja lainalaisuuksia. Näistä oppimateriaaleista on hyötyä jokaiselle ammatillisen puolen opiskelijalle”, TATin Bisneskurssien johtaja Mikko Hakala kommentoi.

Oppimateriaalien uudistamisella halutaan madaltaa kynnystä opiskella yrittäjyyden aiheita ja tarjota verkko-opintojen kautta mahdollisuutta yrittäjyysopintoihin yhä useammalle. Yrittäjyyskasvatuksella pyritään vaikuttamaan myönteisesti työllisyyteen ja nuorten omiin verkostoihin.

”Tavoitteemme on, että yrittäjyyttä pohtivat verkottuvat jo opintojen aikana yrittäjyyden tukipalveluja tuottavien tahojen kanssa ja siten oppivat, ettei yrittäjänä tarvitse osata ja tehdä kaikkea itse ja yksin”, Karjalainen sanoo.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koordinoimassa hankkeessa yhteistyökumppaneita ovat Talous ja nuoret TATin lisäksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Ammattiopisto Live, Vantaan ammattiopisto Varia sekä Nuori Yrittäjyys ry.

 

Lisätietoja:

Sari Karjalainen
erityisasiantuntija
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
p. 050 363 8977

Sami Mäki
sisältöasiantuntija, Bisneskurssit
Talous ja nuoret TAT
p. 040 829 7752