Mitä kesäyrittäjyyden jälkeen?

Kesäyrittäjäohjelma mahdollistaa tuetun yrittämisen kesän aikana, mutta yrittämisen ei suinkaan tarvitse päättyä kesän ja itse ohjelman loppumiseen. Ohjelmasta yrittäjät saavat mukaansa vinkkejä ja tukea yritystoiminnan itsenäiseen jatkamiseen kesän jälkeenkin. Syksyn kynnyksellä moni nuori kesäyrittäjä palaa kuitenkin myös opiskeluiden tai töiden pariin, jolloin ajankäyttöä on suunniteltava uudella tavalla. Mutta miten yhdistää yrittäminen työntekoon, opiskeluun tai molempiin?

Muunsukupuoliset epäröivät kesätöiden hakemista

Nuorten arvomaailma on oikealla tolalla. Lähes 90 prosenttia TATin Nuorten tulevaisuusraportin 15-19 -vuotiaista vastaajista nimittäin kertoo, että haluaa tehdä töitä ympäristössä, jossa kaikkia ihmisiä arvostetaan ja kohdellaan yhdenvertaisesti.  

Kesätyöntekijöidemme kynästä: ”Kaikin puolin opettavainen ja silmiäavaava”

Talous ja nuoret TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuisi työelämästä. Siksi tahdomme myös osaltamme olla mahdollistamassa nuorille onnistuneita työelämäkokemuksia ja jopa ihka ensimmäisen työpaikan. Kesäkuussa 2022 saimme kaksi kesätyöntekijää osaksemme työyhteisöämme. Rolf Stenlund ja Iraida Myllymäki saivat tehtäväkseen kirjoittaa oppimastaan ja kokemastaan TATilla.

Ne ensimmäiset työkokemukset – tärkeät askeleet kohti työelämää

Kesäkuun ensimmäiset päivät ja viikot ovat sitä aikaa, kun innokkaat kesätyöläiset saapuvat työpaikoille. Kesätyöhön saapuva nuori on intoa täynnä ja kokenut onnistumisen kokemuksen työelämän ensiaskeleilla eli rekrytointiprosessissa. Kun kesätyöpaikka on ensimmäinen palkallinen työ, ovat odotukset suuret. Kuinka työnantajat, kollegat ja vanhemmat voivat edesauttaa positiivisten työelämäkokemusten syntyä? Tätä pohtii nuorten työelämäasiantuntijamme Riikka Ahonvala.

Kevytyrittäjyys madaltaa aloittamisen kynnystä – miten päästä alkuun?

Yrittäjyyden suosio on kasvanut palkkatyön rinnalla, mutta yrittäjyyteen liittyy myös ennakkoluuloja. Yrittäjyys voidaan nähdä isona harppauksena tuntemattomaan, jopa suurena riskinä. Onko yrittäjyyden oltava aina niin iso kynnys vai voisiko sitä harjoittaa kenties kepeämmin? Kevytyrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden hypätä yrittäjämäiseen toimintaan turvallisesti ja notkeasti.

Turbulentissa ajassa talouskasvatus vaatii valppautta ja vastuuta

Kuluttaminen on siirtynyt nettiin, valuuttoihin on tullut kryptot, inflaatiota ei ole juurikaan ollut, vanhemmat eivät ole joutuneet voivottelemaan kotona korkeita korkokustannuksia. On eletty nousukautta ja kulutusjuhlaa. Jopa 2008 finanssikriisi on vain etäinen muisto. Nyt ajat ovat muuttumassa. TATin Nuorten talouden asiantuntija Mari Hannola-Antikainen pohtii blogissaan, kuinka itsenäistyvän nuoren taloustaitoja voi tukea myllerryksen keskellä.