/ Blogi

Hallituksen muistilista budjettiriiheen: Näin estämme nuorten syrjäytymisen

Koronakriisin on sanottu aiheuttavan samanlaisia vaikutuksia kuin 90-luvun lama aiheutti. Laman yhteydessä leikkauksia kohdistui erityisesti nuoriin, ja sillä oli pitkäaikaisia vaikutuksia. Nuorisotyöttömyys oli koko 90-luvun ajan korkealla ja tarve psykiatrisille palveluille kasvoi hurjasti. On sanomattakin selvää, että samaan tilanteeseen ei haluta enää joutua.

Koronakriisin on sanottu aiheuttavan samanlaisia vaikutuksia kuin 90-luvun lama aiheutti. Laman yhteydessä leikkauksia kohdistui erityisesti nuoriin, ja sillä oli pitkäaikaisia vaikutuksia. Nuorisotyöttömyys oli koko 90-luvun ajan korkealla ja tarve psykiatrisille palveluille kasvoi hurjasti. On sanomattakin selvää, että samaan tilanteeseen ei haluta enää joutua.

Allianssi järjesti Ratkaistaan Suomen suurin ongelma: Miten estämme, ettei koronakriisi syrjäytä nuoria 90-luvun laman lailla? -webinaarin nuorisotyön viikon päätteeksi. Tilaisuudessa eduskuntapuolueet pääsivät esittelemään omia ratkaisujaan.

Puolueet olivat jopa liikuttavan samanmielisiä siitä, ettei nuorten hyvinvoinnista ole varaa leikata. Samaan aikaan tiedämme, että kuntien taloustilanne on jo nyt huolestuttava ja säästöpäätöksiä tehdään kovaa vauhtia.

Leikkaukset eivät ole koskaan helppoja. Kuten lama-ajan ministeri Eeva Kuuskoski totesi Allianssin tilaisuudessa, tärkeintä olisi löytää yhteinen tahtotila ja sitoutua pitkäaikaisiin päätöksiin.

Jokaisella puolueella oli hieman erilainen näkökulma panostuskohteisiin. Me Talous ja nuoret TATissa haluamme julkaista nyt budjettiriihen alkaessa myös oman listamme siitä, mitkä kolme asiaa tarvitsevat panostusta, jotta nuoret pysyvät tässä yhteiskunnassa mukana.

  • Vahvistetaan nuoren työelämäyhteyksiä

Nuoret tarvitsevat kokemuksia työelämästä, jotta he voivat muodostaa käsityksen heitä kiinnostavasta opintopolusta, saada arvokasta työkokemusta ja kartuttaa myös omia tuloja, joilla harjoitella oman talouden hallintaa. On ensiarvoisen tärkeää, että koronan vuoksi peruuntuneille TET-jaksoille etsitään uusia ajankohtia ja uusia toteutustapoja. TAT on esimerkiksi julkaissut ohjeita etäTETin järjestämiseen. Kannamme huolta myös kesätyöpaikoista. Kesätyöt ovat peruskoululaisille usein kesätyösetelin tai Tutustu työelämään ja tienaa -mallilla toteutettavia kahden viikon jaksoja, joissa arvokkain anti on usein sieltä saatu työkokemus.

Kiristyvässä taloustilanteessa osaaminen on entistä tärkeämpää. Koulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö luo mahdollisuuksia, joissa nuoret saavat työelämäyhteyksiä ja yritykset mahdollisuuksia houkutella nuoria omalle toimialalle osaajaksi.

  • Kiinnitetään huomio kriittisiin vuosiin

Tiedetään, että erilaiset nivelvaiheet nuoren elämässä ovat niitä kohtia, jolloin osa putoaa koulupolulta pois. Näitä ovat esimerkiksi siirtymät yläkoulusta toiselle asteelle, toiselta asteelta valmistuminen tai hakeutuminen korkealle asteelle sekä itsenäistyminen. Näissä kohdissa tarvitaan erityistä tukea, jotta kukaan ei jää yksin haastavassa tilanteessa, vaan pääsee omalla polullaan eteenpäin.

  • Yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille nuorille

Nykypäivän nuoriso on ilahduttavan heterogeeninen joukko, jossa on paljon erilaisista taustoista, perheistä ja lähtökohdista tulevia nuoria, ja joilla jokaisella on erilaisia toiveita, unelmia ja pelkoja tulevaisuudesta. Yhteiskunnan tehtävänä on varmistaa, että ihan jokainen nuori saa hyvät lähtökohdat oman tulevaisuutensa rakentamiselle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi moninaisten identiteettien ja yksilöiden huomioimista opetuksessa ja ohjauksessa. Se tarkoittaa myös mahdollisuuksien tasa-arvoistamista lisäämällä tukea sitä eniten tarvitseville. Mahdollisuuksien tasa-arvoa voidaan lisätä myös esimerkiksi talousopetusta lisäämällä, jotta kaikki nuoret voisivat aloittaa oman itsenäistymisensä riittävillä taloustaidoilla ja näin saisivat vakaan pohjan elämälleen.

TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuisi työelämästä ja haluaisi toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Nyt jo 80 prosenttia nuorista pääsee tutustumaan työelämään ja innostumaan siitä Yrityskylässä. Oppimiskokonaisuutemme on 10-vuotisen historiansa aikana antanut tärkeitä työelämätaitoja sekä lähtölaukauksen innostavalle työelämäpolulle kymmenille tuhansille nuorille.

Nyt on aika varautua tulevaisuuteen ja panostaa siihen, että nuorilla on parhaat mahdolliset edellytykset olla mukana rakentamassa suomalaista menetystarinaa – hyvinvointiyhteiskuntaa.

Viivi Ali-Löytty

Kirjottaja tarkastelee yhteiskuntaa ja ympäröivää maailmaa usein vuorovaikutuksen lasien läpi. Vapaa-ajallaan tämä viestijä tanssii huolensa pois ja parantaa maailmaa partiossa ja kirkossa.