/ Blogi

Itsensä johtaminen ja tavoitteiden asettaminen ovat tärkeitä niin yrittäjänä kuin työsuhteessa

TATin Kesäyrittäjä-ohjelman avulla 17-29-vuotiaat nuoret pääsevät tutustumaan yrittäjyyteen matalalla kynnyksellä mentorien tuella ja samalla oppimaan tärkeitä työelämätaitoja. Yrittäjyyteen liittyy laaja kirjo erilaista osaamista ja näistä kesän aikana opituista taidoista on hyötyä suuresti myös työelämässä.

Kesäyrittäjyys voi olla monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Yrittäjäksi ryhtyminen ja oman yritystoiminnan pyörittäminen kartuttaa huomaamatta työelämäosaamista. Näiden taitojen ja kokemusten äärelle on tärkeä pysähtyä kesän aikana ja sen päätteeksi. Keskustelu mentorin, ystävien tai muun tukiverkon kanssa sekä esimerkiksi asiakaspalautteen kerääminen auttavat nuorta omien vahvuuksien ja oman osaamisen tunnistamisessa.  

Oman toiminnan suunnittelu on vaatinut aikatauluttamista ja itsensä johtamista, kuten omien päämäärien ja tavoitteiden asettamista sekä epämukavuusalueella toimimista, mutta myös kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

TATin Kesäyrittäjä-ohjelmaan osallistunut nuori

Kesän aikana nuoret ovat alusta asti suunnitelleet oman toimintansa, osallistuneet verkostoitumistapahtumiin ja päässeet myymään omia tuotteitaan tai palveluitaan. Oman toiminnan suunnittelu on vaatinut aikatauluttamista ja itsensä johtamista, kuten omien päämäärien ja tavoitteiden asettamista sekä epämukavuusalueella toimimista, mutta myös kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Sen sijaan myyntitapahtumissa monet muutkin yrittäjän tärkeät osaamisalueet ovat päässeet harjaantumaan, kuten markkinointi- ja viestintätaidot sekä asiakaspalvelutaidot. Ensimmäiset asiakaskohtaamiset voivat olla todella jännittäviä ja suorastaan itsensä voittamisen kokemuksia nuorelle yrittäjälle. Näiden kohtaamisten sekä kesän aikaisen yhteydenpidon niin asiakkaisiin kuin mentoreihinkin myötä sosiaalisia taitoja karttuu runsaasti ohjelman aikana.  

Moni nuori totesi kesäyrittäjänä toimimisen kartuttaneen erityisesti rohkeutta ja itsevarmuutta. Kesän aikana moni nuori heittäytyi aivan uuteen ja teki monenlaisia asioita ensimmäistä kertaa elämässään. Yrittäminen vaatii omatoimisuutta, tilanteisiin tarttumista, vastuunottoa, jatkuvaa tiedonhakua, halua oppia uutta ja päätöksentekokykyä. Monipuolisen osaamisen lista on loputon.

Parhaimmillaan yrittäminen auttaa nuorta tunnistamaan omia vahvuuksiaan, löytämään uusia kehityskohteita ja kehittymään näillä osa-alueilla. Täten kesäyrittäjyys on myös tutkimusmatka itseensä.

TATin Kesäyrittäjä-ohjelmaan osallistunut nuori

Oman työn arvon tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää niin yrittäjänä kuin työntekijänä yleisesti. Eräs kesäyrittäjä totesi, että sopiva itsekkyys on tarpeen. Tällä hän tarkoitti sitä, että kenenkään ei tarvitse aliarvioida omia kykyjään ja taitojaan. Omaan tekemiseen luottavan yrittäjän on helpompi pyytää työstään myös asiaankuuluva hinta. Hyvällä itsetunnolla ja oman tekemisen arvostamisella onkin selkeä yhteys hinnoitteluun, jonka moni kesäyrittäjä koki alkuun haastavaksi.  

Kukaan ei ole timanttinen tekijä jokaisella osa-alueella. Parhaimmillaan yrittäminen auttaa nuorta tunnistamaan omia vahvuuksiaan, löytämään uusia kehityskohteita ja kehittymään näillä osa-alueilla. Täten kesäyrittäjyys on myös tutkimusmatka itseensä, kuten siihen, missä on hyvä, mitä haluaa vielä kehittää ja mikä itseään ennen kaikkea kiinnostaa. Oivallukset kesäyrittäjyyden aikana voivat näyttää jopa suunnan nuoren opiskelu- ja uravalintoihin tulevaisuudessa. Vaikka yhden kesän aikana oma yritysidea ei olisi lähtenyt lentoon, on jokainen kesäyrittäjä kokemusta rikkaampi ja tekemisellään kartuttanut osaamista ja ennen kaikkea yrittäjämäistä asennetta. Siitä on valtavasti hyötyä työelämässä niin yrittäjänä kuin tavallisessa palkkatyössäkin.

Kirjoittajat

Anni-Sofia Ankkuri, Ninni Fasse, Katri Kurkela ja Julia Nousiainen

Anni-Sofia, Ninni, Katri ja Julia toimivat TATin Kesäyrittäjä-ohjelman mentoreina. Mentorien työhön kuuluu kesäyrittäjien ohjaamista, tukemista sekä sparraamista liiketoimintasuunnitelman ja yrittäjyyden alkutaipaleella.