/ Blogi

Jotta jokainen nuori hallitsisi omaa talouttaan

Nuorilla on hyvin erilaiset lähtökohdat taloustaitojen opetteluun. PISA-tutkimuksen mukaan Suomessa talousosaaminen on jakautunut sosioekonomisesti: alimpaan sosioekonomiseen ryhmään kuuluvilla oli heikompi osaaminen kuin ylimpään ryhmään kuuluvilla.

Tutkimuksen perusteella tiedetään myös se, että lapset oppivat rahankäytön arvot ja asenteet vanhemmiltaan. Tämän takia on tärkeää, että taloustaitoja opetetaan ja opitaan kodin lisäksi myös muissa ympäristöissä: kouluissa, harrastuksissa ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Korkeakouluharjoittelijana Talous ja nuoret TATissa tehtävänäni oli suunnitella Taloussankari-pelin tueksi oppimateriaaleja kahdeksasluokkalaisille. Harjoitteluni aikana päädyin jatkuvasti miettimään sitä, miten ottaa huomioon nuorten erilaiset taustat ja tilanteet. Talousopetuksen tulisi innostaa kaikkia nuoria opettelemaan taloustaitoja omista lähtökohdista käsin. Perheiden rahatilanteet vaihtelevat: kaikki eivät saa viikkorahaa, kaikilla ei ole mahdollisuutta aloittaa sijoittamista muutamalla kympillä kuussa eivätkä kaikki voi säästää jättämällä vain take away-kahvit ostamatta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei ansaitsemisesta, säästämisestä ja sijoittamisesta voisi puhua koulussa, kunhan otetaan huomioon ja tuodaan esille erilaisia elämäntilanteita.

Usein sanotaan, että rahasta puhuminen on vaikeaa. Niin se onkin, sillä kun puhumme rahasta, puhumme samalla paljosta muustakin. Puhumme arvoista, arvostuksista, toiveista, tunteista ja elämästä. Puhumalla rahasta on kuitenkin mahdollista harjoitella empatiaa: toisen asemaan asettumista ja kuuntelua avoimin mielin. Ei esimerkiksi ole olemassa yhtä oikeaa tapaa käyttää rahaa järkevästi, sillä järkevä rahankäyttö määräytyy usein tilannekohtaisesti. Jokainen on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Meidän on osattava valita omaan tilanteeseen sopivat keinot. Tämän tueksi tarvitsemme tietoa sekä kykyä arvioida tietoa, eli puhetta rahasta.

Rahankäyttö tapahtuu usein tässä ja nyt, mutta se vaikuttaa myös tulevaisuuteen. Tieto lisää itseluottamusta ja tutkimusten mukaan luottamus omaan toimeentuloon ja talousosaamiseen suojaa itsenäistymisvaiheessa olevan nuoren mielenterveyttä. Tunne siitä, että osaa ja pärjää on äärimmäisen tärkeä.

Kuten sanottua, nuorten lähtökohdat ovat erilaiset ja kodit ovat erilaisia, mutta jokaisella nuorella on oikeus saada innostavaa talousopetusta, jota soveltaa omassa elämässään.

Jotta jokainen nuori hallitsisi omaa talouttaan.

Venla Vepsäläinen

TATissa korkeakouluharjoittelijana syksyllä 2021