/ Blogi

Kaupankäynti on osa yleissivistystä

Työelämä muuttuu, koulutus muuttuu sen mukana. Osaammeko tunnistaa perinteisten kouluaineiden rinnalla tarvittavia oppeja, joita tarvitaan muuttuvassa työelämässä?

Työelämä muuttuu, koulutus muuttuu sen mukana. Osaammeko tunnistaa perinteisten kouluaineiden rinnalla tarvittavia oppeja, joita tarvitaan muuttuvassa työelämässä?

Digitalisaatio, globalisaatio ja teknologinen kehitys mullistavat työelämää vauhdilla. Moni työssäkäyvä on jo nyt huomannut, että perinteisellä koulutuksella ei yksin pärjää. Työssä täytyy jatkuvasi kehittää itseään ja tunnistaa uusia osaamisalueita. Yksi tärkeistä työelämän osaamisalueista on kaupallinen osaaminen.

Tällä hetkellä esimerkiksi moni insinööri tai taiteilija suorittaa koulutusputken, jonka aikana hän ei millään tavalla altistu kaupallisille taidoille, tiedoille tai ajattelumalleille. Kuitenkin juuri nämä insinöörit ja taiteilijat kohtaavat kaupanteon usein ensimmäisenä mennessään työmarkkinoille.  Kyky tehdä kauppaa on paljon muutakin kuin hintalapun läiskäisemistä tuotteeseen. Vaaditaan ymmärrystä brändin rakentamisesta, kansainvälisestä kaupasta sekä asiakasnäkökulmista. Lisäksi tarvitaan myyntiosaamista, laskentatoimen taitoja sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.

Paras hetki oppia uusia ajattelumalleja, asenteita ja osaamista on nuorena, esimerkiksi yläkoulussa, lukiossa tai yliopistossa. Olen ollut mukana lukuisissa koulutuksissa eri organisaatioissa, joissa suomalaisille yritetään opettaa myyntiä, brändin rakentamista jne. jälkikäteen, jo työelämään siirryttyä. Tulokset ovat vaihtelevia, koska koko ajattelutapa on suurimmalle osalle osallistujista vieras. Organisaatioille tällainen koulutus on sekä ajan- että rahanhukkaa, kun perusasioita täytyy kerrata jatkuvasti. Olisikin palvelus paitsi yksilölle itselleen, myös organisaatioille ja yhteiskunnalle, jos talousasioita opetettaisiin enemmän koulussa.

Me TATissa ajattelemme, että talousosaamisen pitäisi olla kansalaistaito. Kaupallinen ymmärrys ja osaaminen ovat tärkeä osa talousosaamisen kokonaisuutta. Sen vuoksi TAT tarjoaa maksuttomia, laadukkaita ja digitaalisia kurssimateriaaleja seuraavista teemoista toiselle asteelle:

  1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen
  2. Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
  3. Globaalit markkinat
  4. Talous, raha ja yrittäjyys

Materiaalit ovat muokattavissa nuorten, opettajien ja koulujen tarpeiden mukaisesti. Ota koppi nuorten tulevaisuudesta ja tarjoa kurssimateriaalejamme omassa koulussasi!

Mikko Hakala

Johtaja, Yrityselämän nuoret sukupolvet

Kirjoittaja on koulutuksen startup-ajattelija, joka haluaa auttaa nuoria menestymään.