/ Blogi

Muunsukupuoliset epäröivät kesätöiden hakemista

Nuorten arvomaailma on oikealla tolalla. Lähes 90 prosenttia TATin Nuorten tulevaisuusraportin 15-19 -vuotiaista vastaajista nimittäin kertoo, että haluaa tehdä töitä ympäristössä, jossa kaikkia ihmisiä arvostetaan ja kohdellaan yhdenvertaisesti.  

Silti osa nuorista on epävarma siitä, toteutuuko tämä työelämässä. Kyselymme 6397 vastaajasta 70 prosenttia ilmoitti hakevansa kesäksi töihin. Koko vastaajajoukosta 5,2 prosenttia eli 332 nuorta ilmoitti sukupuolekseen muun kuin mies tai nainen. Heistä kesätöitä aikoi hakea ainoastaan puolet. Muunsukupuolisilla nuorilla on lisäksi muita heikompi itsetunto ja tyytyväisyys elämäänsä.  

Työelämää ja työnantajia ei voi syyttää siitä, että he kohtelisivat eriarvoisesti nuoria, jotka eivät ole vielä edes hakeutuneet työelämään. On kuitenkin syytä pohtia, miksi työelämään hakeutuminen epäilyttää muunsukupuolisia nuoria.  

 

Työelämä ei näyttäydy riittävän inklusiivisena ja yhdenvertaisena kaikille. 

Euroopan unionin perusoikeusviraston mukaan vain kahdeksan prosenttia Suomen LHBTIQ-vähemmistöstä oli avoin sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan työpaikallaan. Työyhteisön suhtautuminen siis huolettaa paitsi työelämään tulevia myös jo sitä todeksi eläviä. Työelämä ei näyttäydy riittävän inklusiivisena ja yhdenvertaisena kaikille. 

 

Pride-kuukausi nostaa vuosittain keskusteluun mitä voisimme työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa tehdä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Vakuutusyhtiö Varman artikkelissa nuori työntekijä kertoo, että miten jo sateenkaariavainnauha haastattelijan kaulassa lähetti pienen signaalin siitä, että tässä työpaikassa hänet hyväksyttäisiin omana itsenään. Ilokseen työntekijä huomasi, että yhdenvertaisuuskysymykset ovat yrityksessä arkea vuoden jokaisena päivänä, eivät vain Priden aikaan.  

Tämä esimerkki kertoo siitä, että jotakin on tehtävissä. Kun riittävän moni työelämästä – sinä ja minä – lähetämme riittävän monta pientä signaalia ja suurta tekoa kohti tulevaisuudestaan epävarmoja nuoria, sillä on merkitystä ja yhä useampi uskaltaa tulla työelämään omana itsenään.  

Muutos tehdään johtoportaassa, kahvihuoneissa, rekrytointiprosesseissa ja satunnaisissa kohtaamisissa. Nuorten käsityksiä työstä luodaan jo koulussa. Laadukas työelämäkasvatus  – jota mekin Talous ja nuoret TATissa toteutamme – vahvistaa nuoren itsetuntoa ja minäpystyvyyden kokemusta sekä tietoa omista oikeuksista. Kestävän, yhdenvertaisen ja tulevaisuuteen uskovan yhteiskunnan rakentamiseksi tarvitsemme aivan jokaisen osallisuutta. Ei ohiteta näitä tuloksia.    

Jenni Järvelä

Toimitusjohtaja

jenni.jarvela@tat.fi

040 556 7156