/ Blogi

Muuttuva työelämä madaltaa kynnystä yrittäjyydelle

Työelämän muuttuvat vaatimukset sekä työn tekemisen edellytykset asettavat nuoret sukupolvet toistuvien valintojen eteen.

Työelämän muuttuvat vaatimukset sekä työn tekemisen edellytykset asettavat nuoret sukupolvet toistuvien valintojen eteen. Oli opintopolku mikä hyvänsä, valmistaa se yhä harvemmin suoraviivaisen polun tasaiselle työuralle. Siksi meidän on huolehdittava, että yhteiskuntamme tarjoaa riittävästi ratkaisuja tulevaisuuden työelämässä navigoimiseen.

Työelämän muutos ei ole yksistään robotisaatiota, kiristyvää kilpailua tai työpaikkojen katoamista. Muuttuva maailma tarjoaa monelle mahdollisuuksia lähestyä työtä täysin uusin tavoin. Raja-aidat palkkatyön ja yrittäjyyden välillä ovat kaatumassa, kun yhä useampi elättää itsensä joko osin tai kokonaan freelancerina tai yrittäjänä. Kenties tulevaisuudessa ansiotulot kertyvät entistä useammin monesta eri purosta yhden työnantajan sijaan. Yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistäminen mahdollistaa uudenlaista vapautta ja itsenäisyyttä etenkin työuraansa vasta aloitteleville.

Työelämän pirstaloitumiseen on reagoitu jopa opetussuunnitelman tasolla, vaikkakin tulevaisuus- ja työelämätaitojen opetus vaatii yhä jatkuvia panostuksia. TATin uraa uurtava yrittäjyys- ja talouskasvatus on tuottanut jo huomattavia tuloksia. Lähes 15 000 suomalaisnuorta kattava tutkimus* osoittaa, että 75 % TATin yrityskylään osallistuneista näkee yrittäjyydellä keskeisen roolin yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Verrokkiryhmässä, joka ei ole käynyt TATin yrityskylässä, vastaava luku on 15 prosenttiyksikköä pienempi.

Pian yrittäjyyttä ja palkkatyötä voikin jo yhdistellä myös TATin Yrityskylissä. Alkuvuoden 2022 aikana Yrityskyliin jalkautuu uudenlainen yrittäjyyskasvatuskokonaisuus, kun kuudesluokkalaisille tarjotaan mahdollisuus kokeilla sivutoimista yrittäjyyttä palkkatyön ohessa. Erinäisiä toimeksiantoja suorittamalla oppilas voi ansaita Yrityskyläpäivänsä ohessa lisätuloja sekä tutustua tätä kautta myös uusiin toimialoihin. Toiminto syventää TATin yrittäjyyskasvatusta ja täydentää palvelupolkuamme entisestään.

 

Yrittäjyys on vaihtoehto perinteiselle kesätyölle

TATin Kesäyrittäjä-ohjelma on matalan kynnyksen mahdollisuus saada tietoa ja kokeilla yrittäjyyttä.  Vuonna 2021 TATin Kesäyrittäjä-ohjelman avulla 181 nuorta sai liiketoimintansa käyntiin. Viidennes ohjelmaan osallistuneista aikoi käynnistää yrityksensä kesän jälkeen. Pelkästään osallistuminen Kesäyrittäjä-ohjelmaan vahvisti nuorten työelämätaitoja ja 87 % ohjelman loppukyselyyn vastanneista vastasi ohjelman vaikuttaneen myönteisesti aikomukseen toimia yrittäjänä tulevaisuudessa. Kesätyö on tyypillisesti nuoren ensimmäinen kosketus työelämään ja siksi koemme TATilla tärkeänä, että myös yrittäjyys nähdään innostavana vaihtoehtona palkkatyölle.

Muuttuva työelämä ei ole yksinään riittävä houkutin ponnistaa yrittäjyyteen. On keskeistä, että vastassa on myös toimivat alustat ja rakenteet, jotka huolehtivat siirtymän sujuvuudesta. Osuuspankin Kevytyrittäjä-palvelu mahdollistaa useille kesäyrittäjille turvallisen ja vaivattoman tavan kokeilla yrittäjyyttä. OP:n Kevytyrittäjän kaltaisten palveluiden rooli korostuu, kun pohditaan palkkatyön ja yrittäjyyden raja-aitojen madaltamista.

”Laskutuspalvelujen suosio on kasvanut viime vuosina niiden helppouden vuoksi, sillä aiemmin yritystoiminnan aloittaminen on koettu vaikeaksi. Juuri tähän tarpeeseen perustimme OP Kevytyrittäjä -palvelun. Halusimme edistää yrittäjyyttä ja tarjota yrittäjille palkansaajan helppouden, mutta yrittäjän edut. OP Kevytyrittäjä -palvelussa käyttäjälle perustetaan Y-tunnus. Y-tunnuksen ansiosta OP Kevytyrittäjä on oikea yrittäjä, joka hyötyy sen tuomista eduista, mutta säilyttää kevytyrittäjyyden helppouden”, kertoo OP:n pk-yritysten taloudenhallinnasta vastaava johtaja Markus Sarja.

*TATin Nuorten Tulevaisuusraportti 2021, lisätietoja