/ Blogi

Ne ensimmäiset työkokemukset – tärkeät askeleet kohti työelämää

Kesäkuun ensimmäiset päivät ja viikot ovat sitä aikaa, kun innokkaat kesätyöläiset saapuvat työpaikoille. Kesätyöhön saapuva nuori on intoa täynnä ja kokenut onnistumisen kokemuksen työelämän ensiaskeleilla eli rekrytointiprosessissa. Kun kesätyöpaikka on ensimmäinen palkallinen työ, ovat odotukset suuret. Kuinka työnantajat, kollegat ja vanhemmat voivat edesauttaa positiivisten työelämäkokemusten syntyä? Tätä pohtii nuorten työelämäasiantuntijamme Riikka Ahonvala.

TATin vuosittainen nuorisotutkimus kertoo, että lähes 70 % nuorista aikoi hakea kesätöihin (TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2022). Luku on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna, joten voimme olla varmoja, että tänäkin vuonna nuoria on tulossa työyhteisöihimme. Vain pahimmat pandemian aikaiset ajat kesällä 2020 vähensivät kesätyöpaikkojen määrää kymmenillä tuhansilla, mutta nyt olemme – nuorten ja koko työelämän onneksi – päässeet takaisin tavallisiin, ja joillakin aloilla jopa aikaisempaa suurempiin lukemiin.

TAT Tulevaisuusraporttia tarkastellessa on helppo havaita nuorten kiinnostus työelämää ja kesätöitä kohtaan. Yläkoulun aikana suoritettava TET-jakso saattaa olla ponnahduslauta kesätyöhön. TET-jaksolle voi mennä juuri siihen työhön, mikä eniten kiinnostaa. Kokemuksen myötä on luonnollista kysyä mahdollisuutta kesätyöpaikkaan. TET-jaksolla kertyneet tiedot yrityksestä ja työpaikalla kertyneet työelämätaidot ovat kuin konkreettinen cv, jonka näyttöjen avulla nuori voi lunastaa itselleen kesätyöpaikan ja työnantaja motivoituneen kesätyöntekijän. Varsinainen win-win -tilanne molemmille!

Nuoret työntekijät ovat työyhteisöille tärkeä linkki tulevaisuuden työntekijöihin sekä nuorten maailmaan.

Kesätyöhön saapuvaan nuoreen on syytä suhtautua kuin jokaiseen työpaikassa aloittavaan uuteen työntekijään. Uuden työntekijän perehdytys on aina tärkeää, on kyse vakituisesta tai kesätyötä tekevästä nuoresta. Jos organisaation perehdytysohjelma on huolella suunniteltu, on siitä helppoa eriyttää kesätyöntekijöille suunniteltu versio, sellainen mikä soveltuu myös kesätyösetelin tai Tutustu työelämään ja tienaa -mallin avulla kahden viikon jaksolle työllistyvälle. Kuntien kesäsetelit ja Tutustu työelämään ja tienaa -malli (eli TTT-malli) ovat nuorille ensimmäisiin palkallisiin kesätöihin tarjolla olevia ja työnantajan palkkauskynnystä madaltavia ratkaisuja. Kilpailu kesätyöpaikoista voi toisinaan olla kovaa, ja ne, joilla on työkokemusta, saattavat saada työnantajan silmissä etulyöntiaseman seuraavana kesänä. TTT-malli mahdollistaa palkallisen kesätyön jopa 13-vuotiaalle, jolloin yhä nuoremmat voivat halutessaan alkaa kartuttamaan työkokemusta lyhyellä, kahden viikon jaksolla.

Lisäksi nuoret työntekijät ovat työyhteisöille tärkeä linkki tulevaisuuden työntekijöihin sekä nuorten maailmaan. Nuorten avulla yrityksillä on mahdollisuus arvioida yrityksensä brändikuva nuorten silmissä, sillä nuoret ovat innokkaita ja innovatiivisia sekä tulevaisuuden kuluttajia. Juuri siksi lyhyissäkin kesätyösuhteissa kannattaa perehdytykseen panostaa. Ne ovat arvokkaita oppimisen paikkoja nuorille ja luovat nuorten mielessä merkityksellistä työnantajakuvaa työpaikasta ja alasta.

On hyvin merkityksellistä, miten puhumme työstä.

Nuoren hyvä itsetunto ja minäpystyvyys tukevat intoa ja kiinnostusta työelämää kohtaan (TAT tulevaisuusraportti 2022). Taito tunnistaa omia vahvuuksia ja nimetä omaa osaamista, asettaa itselleen tavoitteita ja rajoja, ovat kaikki taitoja, joita tarvitaan työelämässä. Ne ovat taitoja, joita voi harjoitella ja oppia lisää elämän aikana. Työelämään tullessa ei tarvitse olla valmis ja kokenut, vaikka kesätyökokemukset ovatkin mainio mahdollisuus tutustua työelämään ja kerätä arvokasta työkokemusta. On lupa oppia ja kehittyä, koko eliniän ajan.

Kesätöiden ja TET-jaksojen lisäksi työelämätaitoja voi oppia TATin palvelupolulta löytyvien oppilaitoksille suunnattujen oppimiskokonaisuuksien avulla. Nämä oppimiskokonaisuudet tarjoavat oppilaitoksille valmiit eväät talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitojen oppimiseen ja opettamiseen. Meidän aikuisten puheella ja nuoren kotitaustalla on vaikutusta nuorten valintoihin ja ratkaisuihin sekä työelämäasenteisiin. On hyvin merkityksellistä, miten puhumme työstä. Näyttäytyykö työelämä puheessamme innostavana mahdollistajana? Murroksessa oleva työelämä tulee tarvitsemaan ihan jokaista ihmistä tulevaisuudessa, joten pidetään huolta, että nuoret jatkossakin ovat kiinnostuneita kesätöistä ja työelämästä. Tehdään se puhumalla työelämästä hyvää – ja aloitetaan se jo tänään.

Riikka Ahonvala

Nuorten työelämäasiantuntija

riikka.ahonvala@tat.fi

050 524 2568