/ Blogi

Nuorten tulevaisuustaidot lisäävät hyvinvointia ja elinvoimaa

Kunnat valmistautuvat tällä hetkellä isoon uudistukseen, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Kunnille jää uudistuksen jälkeen monia tärkeitä tehtäviä. Talous ja nuoret TATin näkökulmasta erityisen tärkeitä ovat sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittämisen ja edistämisen roolit. Haluamme toimia jatkossa näissä tehtävissä entistä vahvempana kuntien kumppanina.

Talous ja nuoret TAT toimii tällä hetkellä yhteistyössä 246 kunnan kanssa. Toimintamme on laajentunut viime vuosien aikana voimakkaasti. Toiminta-alueemme on Helsingistä Kittilään ja Vaasasta Ilomantsiin. Tavoitteenamme on, että jokainen nuori saa lähtökohdista riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet tulevaisuutensa rakentamiseen. Pohjaamme nämä tärkeät tulevaisuustaidot talous-, työelämä- ja yrittäjyysteemoihin.

Kaikissa kodeissa ei ole tietoja, osaamista tai mahdollisuuksia tukea lasten talous- ja työelämäkasvatusta, saati kannustaa jälkikasvua yrittäjyyteen ja yritteliääseen elämänasenteeseen. Koulu on tästä syystä edelleen keskeinen paikka tasata sosioekonomisen taustan vaikutuksia ja siellä opitut arjenhallintataidot tukevat tutkitusti nuorten hyvinvointia. Malliesimerkki toiminnastamme ovat palkitut Yrityskylät, joiden kautta kaikki kunnan kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset saavat samanlaisen kosketuksen työnhakuun, oman talouden hallintaan ja alueensa työelämämahdollisuuksiin. Yrityskylä tavoittaa lukuvuosittain 106 000 peruskoululaista. Yrityskylissä oppilaat saavat vastuuta ja pääsevät toimimaan itse aktiivisina yhteisön jäseninä, ja sen toiminta on tutkitusti vaikuttavaa.

Tavoitteenamme on, että jokainen nuori saa lähtökohdista riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet tulevaisuutensa rakentamiseen.

TAT tarjoaa Yrityskylä-yhteistyössä oleville kumppanikunnilleen jatkossa myös vuosiluokkakohtaisen palvelupolun, joka koostuu talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuuksista. Palvelupolku kulkee oppilaan ja opettajan rinnalla peruskoulun ensimmäiseltä luokalta toisen asteen loppuun saakka, ja sen sisällöt perustuvat opetussuunnitelmaan. Palvelut on rakennettu pedagogisten asiantuntijoiden kanssa siten, että ne hyödyntävät pelillisyyttä ja erilaisia oppimisympäristöjä, joiden avulla motivoidaan nuoria osallistumaan ja tunnistamaan omat vahvuutensa. Viemme opettajien kanssa yhteistyössä eteenpäin näitä taitoja luokkahuoneisiin ja koulutamme lukuvuosittain tuhansia opettajia palvelupolkua varten.

Kunnan merkityksellisin tehtävä on edelleen hyvinvoinnin edistäminen. Ennaltaehkäisevien toimien merkitys korostuu entisestään kunnissa vuoden 2023 alusta. Parasta ennaltaehkäisyä ja pitkän tähtäimen suunnittelua on tarjota lapsille ja nuorille tulevaisuususkoa – uskoa omiin kykyihin onnistua ja hallita omaa elämäänsä.

Jussi Ylitalo

Yhteiskuntasuhteiden päällikkö

jussi.ylitalo@tat.fi

050 591 3001