/ Blogi

Talouskasvatus on tasa-arvoteko

Hyvät taloustaidot ovat sekä oman elämän että yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeitä, kirjoittaa TATin viestinnän asiantuntija Verna Vuorinen.

Taloudessa tapahtuu tällä hetkellä paljon. Korkojen nousu, kiihtyvä inflaatio ja työttömyyden uhka ylittävät uutiskynnyksen usein. Toisaalta talousasioista puhutaan yhä enemmän myös innostavalla ja rohkaisevalla tavalla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ehkä ei siis ole ihme, että suomalaisten nuorten silmissä talouden maailma näyttäytyy kiinnostavampana kuin koskaan aiemmin.

Vuoden 2022 TAT Nuorten tulevaisuusraportin mukaan peräti kaksi kolmasosaa nuorista haluaa saada lisää tietoja ja taitoja talouteen liittyen. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen, Koulutuksen tutkimuslaitoksen sekä Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkijoiden mukaan suomalaisten nuorten talousosaaminen on maailman toisiksi parasta vuoden 2018 PISA-aineiston analyysin perusteella.

Läpi elämän tehdyt taloudelliset valinnat heijastuvat esimerkiksi tulotasoon eläkeiässä.

Verna Vuorinen, Talous ja nuoret TATin viestinnän asiantuntija

Nuorten kasvusuuntainen kiinnostus taloutta kohtaan on erittäin hyvä uutinen. Valitettavasti haasteita muodostavat kuitenkin taloudellisen toimijuuden sukupuolittuneet erot. Tämä tarkoittaa, että tytöt kokevat edelleen itsensä poikia epävarmemmiksi taloustaitojensa suhteen. Epävarmuus heijastuu kaikille taloudellisen toiminnan alueille aina talouspalveluiden käytöstä konkreettiseen toimintaan, kuten sijoittamiseen.

Jo nuorena koetulla epävarmuudella on kauaskantoisia seurauksia. Naiset saattavat esimerkiksi vierastaa korkeamman palkan pyytämistä tai tehdä vähemmän aktiivisia talouden hallintaan liittyviä päätöksiä, kuten ostaa osakkeita tai muita sijoituskohteita. Läpi elämän tehdyt taloudelliset valinnat heijastuvat esimerkiksi tulotasoon eläkeiässä.

Meidän tulee vahvistaa jokaisen nuoren, mutta erityisesti tyttöjen taloudellista itsevarmuutta sekä luottamusta tulevaisuuteen.

Verna Vuorinen, Talous ja nuoret TATin viestinnän asiantuntija

Meidän tulee vahvistaa jokaisen nuoren, mutta erityisesti tyttöjen taloudellista itsevarmuutta sekä luottamusta tulevaisuuteen. Tytöt oppivat taloudesta vanhemmilta ja ystäviltään, joten avoimen ja positiivisen rahapuheen merkitys on suuri. Myös erilaiset sosiaalisen median verkostot ja yhteisöt, kuten Mimmit sijoittaa, tarjoavat tytöille taloudellista voimaantumista innostavalla tavalla. Tytöt ovat hiljalleen ottaneet paikkansa rahapuheen keskiössä.

Lisäksi koulu on paikka, jossa nuorten talousosaamista voidaan vahvistaa sukupuolesta tai lähtökohdista riippumatta. Innovatiiviset talouskasvatuksen menetelmät auttavat nuoria hahmottamaan oman talouttaan aina budjetoinnin ja säästämisen harjoittelusta ammatinvalintoihin ja palkkaneuvotteluihin. Talous ja nuoret TATin Yrityskylissä ympäri Suomea oppilaat pyörittävät yhteiskuntaa omissa ammattirooleissaan. Yrityskylään astuessa nuorille käykin nopeasti ilmi, että hyvät taloustaidot ovat sekä oman elämän että yhteiskunnan toimisen kannalta elintärkeitä. Laadukas talouskasvatus on tasa-arvoteko, jonka yhteiskunnallinen painoarvo on suuri.

Verna Vuorinen

Viestinnän asiantuntija

verna.vuorinen@tat.fi

+358 503170117