DIGICONSUMERS

Monitieteellinen tutkimushanke

DigiConsumers – nuorten taloustaitojen edistäminen digitalisoituvassa kulutusyhteiskunnassa

DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä.

Tutustu tutkimushankkeeseen

DigiConsumers -tutkimushanke kehittää digitaalisia työkalua ja oppimisen muotoja nuorten taloudellisen lukutaidon ja taloudellisten taitojen parantamiseksi digitaalisissa kulutusympäristöissä

Nuorten kuluttamiseen ja taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon eri tieteenaloilla, mutta tieto on hajanaista eikä kuluttamisen digitalisoitumisen vaikutuksia kuluttajaksi oppimiseen tunneta vielä kunnolla. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2025. Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Jyväskylän yliopiston johtamassa konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT sekä Talous ja nuoret TAT.

 

Tutkimushanke koostuu viidestä osa-alueesta

  1. Nuoret kuluttajat digitaalisissa ympäristöissä
  2. Nuoren digitaalisiin- ja taloustaitoihin vaikuttavat tekijät
  3. Nuorten talousosaamiseen vaikuttavat tekijät, asenteet ja olosuhteet
  4. Pelilliset lähestymistavat ja talouskoulutuksen digitaaliset työkalut
  5. Vuorovaikutus, viestintä ja yhdessä kehittäminen

Lisätietoja

Eija Seppänen

Asiantuntija

eija.seppanen@tat.fi

040 508 3645