/ Artikkeli

Fakta: Yritykset Suomessa

Millaisia ovat suomalaiset yritykset – ja miltä näyttää niiden tulevaisuus?

Suomessa on noin viisi yritystä jokaista sataa henkilöä kohti. Yhteensä tämä tarkoittaa 266 000 firmaa.

Suomalaiset yritykset ovat tyypillisesti pieniä: vain joka kolmanteen yritykseen palkataan ulkopuolisia työntekijöitä. Lisäksi pienistä ja keskisuurista, eli alle 250 hengen yrityksistä valtaosa työllistää alle viisi henkilöä.

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä yli puolet sijaitsevat Etelä-Suomessa. Seuraavaksi eniten yrityksiä on Länsi-Suomessa, jonka alueella toimii joka neljäs yritys. Ahvenanmaalle tästä joukosta on rekisteröity vain yksi prosentti.

Lukumäärällisesti Suomessa on eniten yrityksiä palvelualoilla. Seuraavaksi suurimmilla toimialoilla kaupan alalla ja rakennusalalla on yrityksiä alle puolet siitä, mitä palvelualoilla. Toisaalta monet yritykset toimivat useilla eri toimialoilla ja esimerkiksi kasvuyrityksiä syntyy usein toimialojen rajapinnoille.

Teollisuusyritysten määrä Suomessa on viime vuosina laskenut. Tälläkin hetkellä joka viides teollisuusyritys harkitsee toimintojensa siirtämistä Suomen ulkopuolelle.

Tulevaisuudessa globaali kilpailu ohjaa suomalaista yritystoimintaa entistä vahvemmin kansainvälistymään. Vaikutus näkyy jo: vientiyrityksiä on Suomessa 19 000, mikä on enemmän kuin koskaan.

Lisäksi kilpailussa menestyminen edellyttää yrityksiltä halua ja kykyä uudistua. Tätä meillä myös on: kaksi kolmesta pk-yrityksestä on uudistanut toimintaansa voimakkaasti viimeisen neljän vuoden aikana.

Myös väestön ikääntymisellä on vaikutuksensa yrityskenttään. Sen myötä Suomessa tehdään tulevan kymmenen vuoden aikana 43 000 omistajavaihdosta. Tämä tarkoittaa arviolta 28 000 yritysmyyntiä ja 14 800 sukupolvenvaihdosta – siis monta hyvää tilaisuutta myös uusille yrittäjille.