Julkaisu

Kansan arvot -tutkimus 2018

Suomalaisten luottamus koulutusjärjestelmään on laskussa, kertoo tuore Kansan arvot -tutkimus. Tutkimuksen mukaan nuoret ovat innoissaan yrittämisestä.

Suomalaisten luottamus koulutusjärjestelmään on laskussa, kertoo tuore Kansan arvot -tutkimus. Tutkimuksen mukaan nuoret ovat innoissaan yrittämisestä.

Kansan arvot 2018 -tutkimukseen vastasi yhteensä 1318 suomalaista. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 23.10.-9.11.2018. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 15–74-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Tutkimusotos on painotettu sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media Oy.

 

Lataa tästä