Julkaisu

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020

Lähes kaksi kolmesta yläkoululaisesta aikoo hakeutua lukioon peruskoulun jälkeen. Vanhemmilla on suuri vaikutus nuoren valintaan sekä sosioekonomisen taustan että tuen kautta. Nuorten alavalinnat ovat sukupuolittuneita: yläkoululaiset tytöt ovat kiinnostuneita terveydenhuollosta, matkailu- ja ravintola-alasta sekä sosiaalipalveluista, kun taas poikia kiinnostaa teknologiateollisuus, maanpuolustus ja tietoliikenne- ja telekommunikaatioyritykset. Tulokset selviävät TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksesta.

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin helmi-maaliskuussa 2020 suomalaisissa yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tiedonkeruun viimeinen viikko (vko 12) ajoittui koronaviruksen aiheuttamaan etäopiskeluaikaan. Tutkimukseen vastasi yhteensä 8 978 nuorta, joista 5 905 oli yläkoululaisia. Tutkimuksen toteutti Talous ja nuoret TATin toimeksiannosta T-Media Oy.

Lue TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimusraportti tästä. Voit myös katsoa julkaisuwebinaarin tallenteen tästä.

 

Tutustu TATin julkaisemaan Mitä seuraavaksi? -artikkelijulkaisuun, jossa sosiaalipsykologi Antti Seitamaa analysoi TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen tuloksia ja peilaa niitä muihin tutkimustuloksiin. Lue Seitamaan artikkeli Lukioväylää vai ammatillista kiihdytyskaistaa kohti omaa elämää? ja lataa koko julkaisu itsellesi tästä.

Tutkimuksen alueelliset tulokset

Tutkimuksen yrittäjyyttä koskevat tulokset

Lataa koko tutkimus tästä