/ Uutinen

Koteihin tarvitaan lisää puhetta rahasta

Tutkimusten mukaan vanhempien rahankäyttötavat ja tyyli puhua rahasta periytyvät. On tärkeää miettiä, kuinka kotona käydyistä rahaan liittyvistä keskusteluista saisi mahdollisimman rakentavia niin niukassa kuin yltäkylläisessäkin rahatilanteessa. Tänään käynnistyvällä #puhurahasta-kampanjalla tarjotaan tukea kotona tapahtuvaan talouskasvatukseen sekä kannustetaan vanhempia puhumaan rahasta lasten ja nuorten kanssa. Kampanja-aika on 1.–13.10.2019.

Lapset ja nuoret oppivat järkevää rahan käyttöä aikuisen ohjauksessa. Taloudenhallinnan taitoja on hyvä opetella ikätasolle sopivalla tavalla. Alle kouluikäiset lapset leikkivät kauppaleikkejä, peruskoululaiset opettelevat säästämistä ja harjoittelevat myös menojen seuraamista, kun taas aikuistuvan nuoren raha-asiat liittyvät itsenäistymiseen ja oman kodin perustamiseen.

Kesäkuussa 2019 tehdyn kyselytutkimuksen(1) mukaan suomalaisten mielestä ensisijainen vastuu nuorten talousosaamisen parantamisessa tulisi olla kodilla ja koululla. Opetussuunnitelmassa on määritelty koulussa opetettavia talouden kokonaisuuksia, mutta kodeissa ei tietenkään ole mitään yhtenäisiä talouskasvatuksen käytänteitä.

Talousosaaminen on tärkeä kansalaistaito, jota ilman nyky-yhteiskunnassa on vaikea toimia. Kuitenkin vain alle puolet suomalaisista vanhemmista kokee olevansa päteviä puhumaan lastensa kanssa rahasta(2). Tämä luku on matalin pohjoismaissa.

“Muuttuva maailma vaatii meiltä kaikilta jatkuvaa talousosaamisen päivittämistä. Perusasiat ovat kuitenkin samoja kuin sata vuotta sitten: rahaa ansaitaan, kulutetaan, lainataan, säästetään ja sijoitetaan. Mitä enemmän rahasta puhutaan kotona, sitä helpompaa nuoren on hahmottaa omaa talouttaan ja tarvittaessa myös kysyä apua, jos vastaan tulee ongelmia”, Talous ja nuoret TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen kommentoi.

#Puhurahasta-kampanjan tarkoitus on tarjota tukea kotona tapahtuvaan talouskasvatukseen sekä kannustaa vanhempia puhumaan rahasta lasten ja nuorten kanssa. Jaa vinkkisi tai kokemuksesi talouskasvatuksesta − vanhempi vanhemmalle! Kaikki neuvot kaiken ikäisten lasten ja nuorten talouskasvatuksen tueksi ovat arvokkaita. Voit osallistua kampanjaan Twitterissä, Instagramissa tai Facebookissa julkisella postauksella. Muistathan liittää viestiisi hashtagin #puhurahasta! Kampanjaa koordinoivat Nordnet, Suomen Setlementtiliitto, Suomen Vanhempainliitto sekä Talous ja nuoret TAT.

 

Lisätietoa:

Viestintäpäällikkö Viivi Ali-Löytty
Talous ja nuoret TAT
viivi.ali-loytty@tat.fi, 0407769040

Kehittämiskoordinaattori Ella Niini
Mun talous -toiminta, Suomen Setlementtiliitto
ella.niini@setlementti.fi, 044 577 8339

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes
Suomen Vanhempainliitto
ulla.siimes@vanhempainliitto.fi, 040 553 0981

 

Lähteet:

  1. Kesäkuussa 2019 tehtiin kyselytutkimus koskien suomalaisten mielipiteitä nuorten talousosaamisesta. Tutkimuksen mukaan 39 % vastaajista on sitä mieltä, että ensisijainen vastuu nuorten talousosaamisen parantamisesta tulisi olla kodilla. Noin kolmannes kyselyyn vastaajista on sitä mieltä, että suurin vastuu tulisi olla koululla. 15 % suomalaisista kokee, että vastuu on nuorilla itsellään ja vielä pienempi joukko (6 %) laittaisi vastuun valtiolle. Suomalaiset eivät koe, että yritykset tai järjestöt voivat ottaa vastuuta talousosaamisen parantamisesta (1 % vastaajista). Kyselytutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov ajalla 7.–10.6.2019. Kyselyyn vastasi 1001 yli 18-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali on +/-3 % Tutkimuksen teettivät Nordnet, Talous ja nuoret TAT, Suomen Ekonomit ja Suomen kauppakorkeakoulut (ABS) ry (2019). Lisätietoa: https://bit.ly/2lXXDmn
  2. Danske Bankin vuonna 2017 teettämä kysely, toteuttajana YouGov.