/ Uutinen

Kouluihin tarvitaan lisää talousopetusta

Taloustaidon opettaminen koulussa on tärkeää. Tätä mieltä on 94 % opettajista. Kuitenkin vain vajaa kolmannes on sitä mieltä, että koulu antaa riittävät talousosaamisen valmiudet. Tulokset selviävät tuoreesta Opettajien talousosaaminen 2019 -tutkimuksesta.

Tulokset on samassa linjassa syksyllä 2018 toteutetun Nuorten talousosaaminen -tutkimuksen kanssa. Tosin nuoret ovat vielä kriittisempiä koulun tarjoamia talousosaamisen valmiuksia kohtaan. 90 % nuorista on sitä mieltä, että koulun pitää opettaa taloustaitoja, ja vain viidennes nuorista kokee saavansa riittävän talousosaamisen koulusta.

Tuoreen tutkimuksen mukaan nuorten heikko talousosaaminen huolestuttaa opettajia. Liki kaksi opettajaa kolmesta kertoo olevansa melko tai erittäin huolissaan nuorten heikosta talousosaamisesta. Huolestuneimpia ovat ammatillisen koulutuksen opettajat (73 %).

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että opettajat pystyvät mielestään vaikuttamaan nuorten taloustaitoihin. 78 % vastanneista on tätä mieltä.

Talousosaamiselle kansallinen strategia

”Meidän tulee tarjota nuorelle mahdollisuus kartuttaa koulussa sellainen talousosaaminen, joka mahdollistaa hyvän elämän. Emme halua, että nuori pilaa elämänsä ennen kuin se on kunnolla alkanutkaan. Keinoja on kyllä tarjolla”, johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Talous ja nuoret TATista toteaa.

Opettajien talousosaamisen tutkimus antaa kehittämiselle hyvän pohjan. Valtaosa opettajista (76 %) on sitä mieltä, että talouden opettamisen pitäisi olla pakollista kaikilla kouluasteilla.

”Talousosaaminen on laaja ilmiö, josta koulun opettama taloustieto on vain yksi osa. Suomesta puuttuu talousosaamisen yhteinen koordinointi ja kansallinen strategia. Nyt on se aika, kun asiaan pitää tarttua ja tehdä talousosaamisesta arkipäivää. Perusteet ovat myös sille, että taloustiedosta tehtäisiin oma oppiaineensa”, Tenhunen-Ruotsalainen painottaa.

Koulumaailmassa tämä tarkoittaisi myös laajempaa yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Opettajista enemmistö (60 %) toteaa taloustaitojen vaativan yhteistyötä oppiaineiden välillä.

”Lapsiin kohdistuu yhä varhaisemmin mainontaa ja markkinointia. Myös lasten asenteet rahaan ja talouteen syntyvät varhain. Näistä syistä on paikallaan pohtia talousopetuksen aloittamista kouluissa jo aiemmin nykyisen neljännen luokan sijaan.”

Opettajille talouskoulutusta

Tutkimuksessa selvitettiin opettajien talousosaamisen lisäksi myös asennetta ja kiinnostusta talousaineita kohtaan. 80 % kertoi olevansa kiinnostunut taloudesta. Vastaajista 71 % tuntee hallitsevansa riittävät tiedot taloudesta, jotta pystyy sitä opettamaan, mutta vain 14 % opettajista sanoo oman talousosaamisen perustuvan opettajankoulutukseen.

Katseet kääntyvät Tenhunen-Ruotsalaisen mielestä opettajankoulutukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen.

”Opettajankoulutuksen pitää tarjota riittävät taidot talousasioiden opettamiseen sekä mahdollisuus ylläpitää talousosaamista täydennyskoulutuksessa.”

Opettajien talousosaamisen tutkimus toteutettiin web-kyselynä elo-syyskuussa 2018.  Siihen osallistui 749 opettajaa sekä 60 luokanopettajaopiskelijaa. Tutkimuksen toteutti TATin toimeksiannosta tutkimus- ja asiantuntijayhtiö T-Media Oy.