/ Artikkeli

Koulumotivaatioprofiililla lisätään itseymmärrystä

Olemme viimeisimmistä Pisa-tuloksista saaneet lukea huolestuttavia tietoja: suomalaisten nuorten koulumotivaatio on hiipunut.

Monet työelämää koskevat tutkimukset myös toitottavat yhtä ja samaa: tulevaisuuden työelämä muuttuu radikaaliin tahtiin – joidenkin tutkimusten mukaan jopa yli 60% tulevaisuuden ammateista on vielä keksimättä. Tulevaisuuteen ja urapohdintoihin liittyvät nopeat muutokset saavat helposti nuoren mielen hämilleen: Mihin voi luottaa, kun mikään ei tunnu pysyvältä? Opinto-ohjaajille ja nuorten ammatinvalinnan sekä ohjauksen parissa työskenteleville nämä muutokset tuovat omat haasteensa tärkeään työhön. Mihin pohjata nuorten ohjausta? Millaisiin välineisiin tukeutua? Mikä voisi olla tarpeeksi pysyvää ja luotettavaa, kun tulevaisuus on tuntematon? Entä kuinka voisi vaikuttaa nuorten koulumotivaatioon?

Nämä asiat pohdituttivat myös kahta opinto-ohjaajaa, Marjaana Herleviä ja Leena Ståhlbergiä, jotka ovat vuoden ajan kouluttaneet yhteistyössä Suomen motivaatiotalon kanssa Suomeen RSMP-koulumotivaatiovalmentajia. Koulumotivaatiovalmennuksen pohja on Steven Reissin motivaatioprofiilissa ja erikseen nuorille räätälöidyssä RSMP-koulumotivaatioprofiilissa (Reiss School Motivation Profile). Se on standardoitu ja kattava arviointi nuoren psykologisista perustarpeista, kiinnostuksen kohteista, motiiveista ja elämän tavoitteista. Profiili tarjoaa apua kaikkiin elämän- ja urasuunnittelun vaiheisiin, ja sitä voidaan pitää ohjauksessa ennen kaikkea tärkeänä itsetuntemuksen työkaluna.

Käytännössä työkalun käyttö sujuu seuraavasti: Nuori tekee nettilinkin takana olevan kyselyn, jonka perusteella hänelle rakentuu oma, henkilökohtainen motivaatioprofiili. Tätä profiilia nuori voi hyödyntää työkaluun ja sen purkukeskusteluun perehtyneen ohjaajan kanssa kaikissa elämän taitekohdissa; koulumotivaatiossa ja sen ylläpitämisessä, ammatinvalinnassa, työpaikkaa hakiessa. Motivaatiotietous avaa nuorelle lisäajatuksia omiin vahvuuksiinsa ja luontaisiin tarpeisiinsa sekä niiden ilmenemiseen liittyen niin opiskelussa kuin työelämässä. Tämä tietous omista henkilökohtaisista ja luontaisista motivaatioista on parhaimmillaan työllistymistä edistävää ja syrjäytymistä ehkäisevää tietoa: sen tiedon avulla voi lähteä etsimään omaa alaa ja paikkaa, johon kiinnittyä, ja johon oikeasti tuntee paloa.

Reiss School Motivation Profilea voidaan käyttää 12-25-vuotiaiden nuorten kanssa. Välineestä hyötyvät opinto-ohjaajat, koulupsykologit, kuraattorit, erityisopettajat ja muutkin nuorten elämän- ja uraohjauksen parissa työskentelevät ammattilaiset. Tähän mennessä RSMP-koulumotivaatiovalmentajia on valmistunut kaiken kaikkiaan 54 kappaletta, ja palaute on ollut positiivista. Seuraavat koulumotivaatiovalmentajakoulutukset pidetään vielä tämän kevään aikana Turussa ja Jyväskylässä. Ståhlberg ja Herlevi iloitsevat, että koulutuksen käyneet ovat saaneet ohjaukseensa aivan uudenlaista virtaa ja energiaa: toimivan ohjauksen työkalun lisäksi kukin pätevöitynyt koulumotivaatiovalmentaja tuntuu saaneen itselleen uutta ajattelun aihetta ja lisäinspiraatiota omaan työhönsä. Lisäksi RSMP-koulumotivaatiovalmentajat ovat lähteneet kehittämään ja ideoimaan motivaatioprofiilin hyödyntämistä kukin omalla työpaikallaan. Motivaatioprofiilia hyödynnetään niin yksilöohjauksessa, pienryhmäohjauksessa, luokkaohjauksessa kuin oppilashuoltotyössäkin. RSMP:n ympärille on pystytetty erilaisia hankkeita ja laajempia kokonaisuuksia nuorten hyvinvointia ja tulevaisuutta tukemaan (esim. Lempäälän kunnan perusopetus ja lukio, Kuopion Klassillinen lukio). Kouluttajien mukaan kaikista paras palaute on tullut kuitenkin nuorilta itseltään sekä heidän vanhemmiltaan: oman motivaatioprofiili on monessa tapauksessa avannut lukkoja, tuonut itseymmärrystä ja selkeyttä omaan tilanteeseen ja omiin valintoihin.

Opinto-ohjaaja-motivaatiovalmentajien 5 vinkkiä motivaatioiden hyödyntämiseen omassa elämässä:

  • Tunnista omat motivaattorisi. Mistä sytyt? Mikä sinua innostaa ja vetää puoleensa?
  • Pyri niihin tilanteisiin ja olosuhteisiin, jossa voit toteuttaa luontaisia motiivejasi ja vahvuuksiasi.
  • Tulevaisuudessa vahvoilla ovat ne, jotka tietävät omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa.
  • Työnhaussa vahvoilla ovat ne, jotka osaavat sanoittaa oman osaamisensa ja motivaationsa.
  • Itsemmärrys ja hyväksyminen kasvavat, kun tunnet itsesi. Samalla opit ymmärtämään ja hyväksymään myös muita.