/ Artikkeli

Kysy opolta: Kannattaako ensi kertaa korkeakouluun hakevan ottaa vastaan opiskelupaikka, joka ei ole oma ykköstoive?

Lain mukaan korkeakoulujen täytyy varata osa yhteishaun opiskelupaikoista sellaisille hakijoille, jotka hakevat ensimmäistä korkeakoulupaikkaa.

Käytäntö on tullut voimaan kaikissa korkeakouluissa viimeistään vuonna 2016. Hakija määritellään ensikertalaiseksi, jos hän ei ole:

  1. suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
  2. tai ottanut vastaan opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Oppilaitokset voivat itse päättää ensikertalaisille varattavien opiskelupaikkojen määrästä, joten kiintiöt vaihtelevat oppilaitoksittain ja koulutuksittain. Tarkemmat tiedot ensikertalaisille varattavista paikoista löytyvät koulutusten valintaperusteista Opintopolku.fi–palvelusta.

Monia hakijoita on mietityttänyt, kannattaako ottaa vastaan sellainen opiskelupaikka, jota ei ole hakenut ensisijaisesti, jos tarkoituksena on kuitenkin seuraavana vuonna hakea uudelleen ensisijaiseen opiskelupaikkaan. Kysymykseen ei valitettavasti ole olemassa yksiselitteistä vastausta.

Jos ottaa vähemmän mieluisan opiskelupaikan vastaan, menettää oikeutensa hakea ensikertalaiskiintiössä. Tällöin opiskelupaikan saaminen jatkossa voi olla vaikeampaa. Toisaalta peruslakivaliokunta on todennut, että ”korkeakoulututkinnon suorittaneiden tai korkeakoulun opiskelupaikan vastaanottaneiden asema ei saa muodostua kohtuuttomasti heikommaksi kuin ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien”.

Opiskelupaikan saaminen ei siis missään nimessä ole mahdotonta, vaikka ei hakisikaan ensikertalaiskiintiössä. Jo suoritetut korkeakouluopinnot, varsinkin samaan alaan liittyvät, tarjoavat yleensä hyvän pohjan pääsykokeisiin valmistautumiseen seuraavana vuonna, sillä ne kehittävät pääsykokeissa tarvittavia taitoja. Toisaalta saman edun voi saada suorittamalla opintoja vaikkapa kesäyliopistossa, avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tällöin myös säilyttää oikeutensa hakea ensikertalaiskiintiössä. Nämä opinnot ovat kuitenkin maksullisia eivätkä oikeuta opiskelijaetuuksiin.

Kannattaa huomioida myös se, että jos on saanut opiskelupaikan alemmasta hakutoiveestaan, mutta on varasijalla ylempään hakutoiveeseensa, voi halutessaan ottaa alemman hakutoiveen opiskelupaikan vastaan ja samalla ilmoittaa jäävänsä jonottamaan ylemmän hakutoiveen valinnan etenemistä. Jos tällöin tulee hyväksytyksi ylemmällä sijalla olevaan opiskelupaikkaan, sen vastaanotto on jo automaattisesti vahvistettu.

Huomioithan myös, että opiskelupaikan vastaanotto on sitova, eikä sitä voi enää myöhemmin muuttaa tai perua. Jos ottaa alemman hakutoiveen paikan vastaan sitovasti, ei voi enää jonottaa ylemmän hakutoiveen paikkaan.

Jos olet saanut tiedon opiskelupaikastasi viimeistään 1.7.2016, paikka on otettava vastaan 15.7.2016 klo 15 mennessä. Jos saat opiskelupaikan 1.7.2016 jälkeen, ota paikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä.

Kysymykseen vastasi opinto-ohjaaja Maija Rusila Oulusta. Tutustu myös muihin virtuaaliopoihimme täällä.

Artikkelikuva: 123rf.com / Serguei Vlassov