/ Artikkeli

Kysy opolta: Kuinka asettaa jatko-opintosuunnitelmat tärkeysjärjestykseen?

Kysy opolta -chat on tarkoitettu ammatinvalintaiässä oleville nuorille. Chatin kautta voi esittää opinto-ohjaajalle kysymyksiä esimerkiksi kesätöihin, TET-harjoitteluun, pääsykokeisiin, opiskeluun, eri oppiaineisiin ja ammatteihin sekä työelämään liittyen. Esittelemme chatin aukioloaikoina viikoittain suosituimman opolle esitetyn kysymyksen.

Kuinka asettaa jatko-opintosuunnitelmat tärkeysjärjestykseen?

Kun sinulla on jo mielessäsi muutama varteenotettava ja kiinnostava jatko-opiskelupaikka, on aika pohtia, mihin niistä haluaisit hakea ensisijaisesti ja mitkä olisivat potentiaalisia varasuunnitelmiasi. On hyvä ottaa alustavasti selvää, millaisiin työtehtäviin kyseiset koulutukset yleensä johtavat. Voit myös tutustua eri koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin tai opinto-oppaisiin, jotta saat käsityksen siitä, millaisia aiheita tulevissa opinnoissasi mahdollisesti käsiteltäisiin. Oppaat ja suunnitelmat kurssikuvauksineen löytyvät usein ihan oppilaitosten omilta kotisivuilta.

Kannattaa pohtia ainakin sitä, kiinnostaako sinua opiskella tähän koulutukseen sisältyviä aihealueita. Herättävätkö alaan liittyvät kysymykset sinun mielenkiintosi ja tiedonjanosi?

Tietoa eri koulutusten antamista työelämävalmiuksista ja mahdollisista urapoluista saa esimerkiksi korkeakouluista valmistuneiden osalta toissa.fi -sivustolta. Myös Opintopolku.fi -sivustolta löytyy usein opiskelijoiden kertomuksia siitä, kuinka he ovat päätyneet opiskelemaan kyseistä alaa ja millaista alan opiskelu oikeastaan onkaan.

Jossain vaiheessa saatat huomata, että jokin jatko-opiskeluvaihtoehto saattaa nousta ylitse muiden. Aina voi tehdä myös perinteisen plus ja miinus -listan eri koulutusvaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista. On myös hyvä muistaa, että esimerkiksi korkeakoulujen yhteishaussa hakukohteiden mieluisuusjärjestyksellä on todella väliä ja sitä kannattaa harkita huolella, sillä voit tulla hyväksytyksi vain yhteen paikkaan.

Yleispäteviä ohjeita jatkokoulutussuunnitelmien priorisoimiseen on vaikea antaa, sillä jokainen tekee päätöksensä yksilöllisesti ja omalla tyylillään. Toiset painottavat järkisyitä, toiset enemmän tunteita, ja toiset molempia. Jos hakukohteiden järjestys mietityttää, voi keskustelu opon kanssa auttaa selkiyttämään omaa tilannetta, haaveita ja suunnitelmia siten, että päätöksenteko edistyy ja helpottuu 🙂

Kysymykseen vastasi opinto-ohjaaja Noora Mononen, idearikas ja avarakatseinen tuleva psykologi Joensuusta.

Kysy opolta -chatiin pääset suoraan Kunkoululoppuu.fi-etusivulta.