/ Artikkeli

Kysymys, jota yllättävän moni pohtii ystävien keskellä: Miten eroon yksinäisyydestä?

Emotionaalisesti yksinäinen ihminen tuntee yksinäisyyttä, vaikka ympärillä olisi muita. Mistä tunteessa on kyse ja miten voi pyrkiä eroon yksinäisyydestä?

Ihminen voi olla yksinäinen, vaikka hänen ympärillään olisi paljon ystäviä. Ajatus tuntuu ehkä oudolta, mutta se on totta yllättävän monen nuoren kohdalla. Kyse on emotionaalisesta yksinäisyydestä.

– Ihminen voi tunnetasolla kokea, ettei pysty jakamaan kenenkään kanssa sitä, mitä ajattelee ja miten voi, kriisityöntekijä Katja Laamanen HelsinkiMissiosta kuvailee.

Hän muistuttaa, että yksinäisyydestä puhuttaessa on hyvä erottaa yksin oleminen ja yksinäisyys: yksin oleminen on itse valittua, yksinäisyys ei.

Yksi ihmisen perustarpeista on halu kuulua joukkoon. Laamanen kertoo, että kun tämä tarve tyydyttyy, lisääntyy myös hyvinvointi.

– Yksinäisyys vaikuttaa mielialaan ja se voi liittyä heikkoon itsetuntoon ja itsearvostukseen. Voi tulla erilaisuuden tunteita ja sopeutumisvaikeuksia. Sosiaaliset tilanteet saattavat tuntua vaikeilta ja pelottavilta, hän kertoo.

 

Yksinäisyys voi olla myös tilapäistä. Esimerkiksi uudelle paikkakunnalle muuttaminen aiheuttaa yksinäisyyttä.

 

Nuori tarvitse samanikäisen peilin

 

Ystävyydellä on monia hyvinvointia ylläpitäviä vaikutuksia.

– Ystävyys antaa mahdollisuuden peilata omia ajatuksiaan ja tunteitaan, vahvistaa itsetuntoa ja itsearvostusta suhteessa toiseen, Laamanen sanoo.

Ystävyyttä ei hänen mukaansa voi korvata sillä, että kotoa löytyy kannustavat vanhemmat. Vahvistusta on saatava myös kavereilta.

– Murrosiässä yksi kehityksellinen tehtävä on rakentaa itsetuntoa ja omakuvaa suhteessa omanikäisiin.

Tyttöjen sanotaan usein olevan parempia sanoittamaan tunteitaan. Laamanen kumoaa tämän myytin.

– Kohtaan Nuorten kriisipisteessä paljon nuoria miehiä, jotka ovat äärimmäisen hyviä sanoittamaan tunteitaan.

 

Miten eroon yksinäisyydestä?

 

Nuori ei aina tunnista olevansa emotionaalisesti yksinäinen. Apua haetaan Laamasen mukaan useammin muista syistä. Lohduttavaa kuitenkin on, että yksinäisyyttä vähentää.

– Voi vaatia paljonkin rohkeutta päästää toinen ihminen lähelle. Esimerkiksi nettimaailma on hyvä tapa harjoitella sosiaalisia tilanteita, hän vinkkaa.

Netin kautta on myös helpompaa löytää ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet samanlaisista asioita.

Useat järjestöt tekevät työtä yksinäisyyden vähentämiseksi. HelsinkiMission Nuorten kriisipisteen lisäksi nuoria auttavat muun muassa Sekasin-chatSPR:n Nuorten turvatalot sekä Mielenterveysseuran kriisipuhelin.

 

Voi olla, että myötätuntoinen puhe kohdistuu vain muihin, ei itseen.

 

Kysy kaverin vointia

 

Jos huomaat lähipiirissäsi ihmisen, joka vaikuttaa yksinäiseltä, ota asia hienovaraisesti esille hänen kanssaan.

– Oman esimerkin kautta voi haastaa toista kertomaan tunteistaan. Voi vaikka sanoa, että välillä on vaikeaa puhua asioita ääneen. Ja kysyä, onko toisellakin ollut tilanteita, joissa ei tunnu saavan muilta vastakaikua.

– Ystävältä voi myös kysyä, onko tapahtunut jotain, josta olisi hyvä tietää, Laamanen sanoo.

Hän peräänkuuluttaa hienovaraisuutta etenkin siksi, että yksinäisyyden tunne satuttaa. Siksi siitä voi olla yllättävän vaikeaa puhua.

Lue viisi vinkkiä, joilla vähennät yksinäisyyttä.

Anne-Mari Rajala