/ Artikkeli

Laaja-alainen osaaminen lukiossa (Lops 2021)

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan lukiokoulutuksen kuutta osa-aluetta, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Laaja-alaisella osaamisella tuetaan lukiolaisen kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi. Laaja-alaisella osaamisella tavoitellaan hyvää yleissivystystä, kestävän tulevaisuuden rakentamista ja vahvoja jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiuksia lukiolaiselle.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat:

  • hyvinvointiosaaminen
  • vuorovaikutusosaaminen
  • monitieteinen ja luova osaaminen
  • yhteiskunnallinen osaaminen
  • eettisyys ja ympäristöosaaminen
  • globaali- ja kulttuuriosaaminen.

Suora lainaus opetushallituksen sivuilta:

”Perusteissa on kuvattu laaja-alaisen osaamisen toteutuminen kussakin oppiaineessa. Paikallisesti määritellään opintojaksoittain, miten laaja-alaisen osaamisen osa-alueita toteutetaan. Laaja-alaisen osaamisen alueet tarjoavat opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä, tavoitteita toiminnalle sekä perusteita erilaisten oppimisympäristöjen, työtapojen tai -menetelmien valinnalle.”

Lue lisää laaja-alaisesta osaamisesta OPH:n sivuilta. Kiinnostuitko lukio-opinnoista? Lue lisää aiheesta täältä.