/ Artikkeli

Lidl haastaa nuoret keksimään kaupan myyjän työn uudelleen

Yksi Takeoff -tapahtuman tarkoituksista on ollut alusta asti tarjota nuorille mahdollisuus päästä käyttämään ideointikykyään ja bisnesosaamistaan käytännössä. Tänäkin vuonna nuoret pääsevät näyttämään kykynsä Takeoffin yrityskumppaneiden, Nordean ja Lidlin, järjestämissä workshopeissa.

Takeoffissa nuoret ja yritysmaailma kohtaavat, ja lopputuloksena on molemminpuolisia oivalluksia. Nuorten on tärkeää saada jo toisella asteella käsitys siitä, mitä työelämä tarvitsee ja tulee vaatimaan heiltä. Toisaalta myös yrityksillä on näytön paikka uudistua tulevia sukupolvia varten sekä näyttäytyä houkuttelevana työnantajana tulevaisuuden osaajille.

– Olemme olleet mukana alusta alkaen, sillä meille on suurena nuorten työllistäjänä tärkeää, että nuoret pääsevät mahdollisimman helposti työelämään kiinni. Tämä hieno tapahtuma antaa nuorille kurkistusikkunan yritysmaailmaan ja toisaalta yrityksille käsitystä siitä, miten nuoret ajattelevat nykyhetkestä ja tulevaisuudesta, toteaa Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen.

Asiakaspalvelu on monelle yritykselle yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä, niin myös Lidlille. Digitalisoituva maailma luo jatkuvasti uusia haasteita asiakaspalveluprosesseille, kun kohtaamiset asiakkaiden kanssa pirstaloituvat yhä useampaan eri kanavaan ja palvelua on pystyttävä tarjoamaan vuorokauden ympäri. Myös asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut, eivätkä ihmiset enää jalkaudu kivijalkamyymälöihin samoin kuin ennen. Tämä tarkoittaa myös ruokakaupoille muutoksia. Ruoan ostaminen siirtyy yhä enenevissä määrin verkkoon minkä lisäksi esimerkiksi keräilypalvelut ja itsepalvelukassat yleistyvät. Samalla on kuitenkin ennustettu, että tulevaisuudessa ihmiset haluavat kokea ruokakaupassa käynnin yhteydessä elämyksiä erilaisten palveluiden muodossa. Muutos tulee väistämättä muovaamaan myös ruokakaupan myyjän työnkuvaa.

Lidlin workshopissa, Being a salesperson in 2050, ideoidaan, miltä myyjän työ tulee näyttämään Lidlissä kolmenkymmenen vuoden päästä. Workhopissa tarkastellaan sitä, miten asiakaspalvelijan rooli ja tehtävänkuva on muuttunut vuosien saatossa, ja millainen se tulee olemaan tulevaisuudessa. Workshopissa nuoret pääsevät ideoimaan uusia asiakaspalvelukonsepteja, käyttämään mielikuvitustaan sekä reflektoimaan omia odotuksiaan asiakaspalvelijoita kohtaan.

– Tänä vuonna halusimme kuulla nuorilta, mitä mahdollisuuksia ja muutoksia he näkevät kaupan myyjän työssä tulevina vuosikymmeninä. Tällä kertaa myös workshop järjestetään ajalle tyypillisesti etätapahtumana – se on oikeastaan hyvin kuvaavaa myös työelämän murroksesta puhuttaessa, Järvinen tiivistää.

 

Ilmoittautuminen Takeoffiin on auki  

Takeoff järjestetään tänä vuonna perjantaina 20.11. klo 10–13 etätoteutuksena. Tapahtuma on osallistujille maksuton, ja osallistua voivat Bisneskursseja käyttävien oppilaitosten lisäksi kaikki aiheista kiinnostuneet. Koulukohtaista oppilaitoskiintiötä ei tänä vuonna ole.

Opettaja, ilmoita luokkasi mukaan Takeoffiin nytIlmoittautuminen päättyy 10.11. Jos sinulla on kysyttävää tapahtumaan liittyen, tavoitat Bisneskurssien Takeoff-tiimin sähköpostiosoitteesta takeoff@tat.fi.