/ Uutinen

TATin sijoittajakoulu innostaa nuoria sijoittamaan

Syksyllä 2020 TATissa alkaa TATin sijoittajakoulu -pilotti, joka perehdyttää nuoret sijoittamisen maailmaan koko heidän lukio-opintojensa ajan, turvallisesti opettajan johdolla. Sijoittajakoulun konseptin on luonut Englantilaisen koulun yhteiskuntaopin opettaja Timo Holmström, jonka johdolla kurssia on Englantilaisessa koulussa opiskeltu jo usean vuoden ajan.

Holmströmin mukaan sijoittamisessa tärkeintä on aloittaa ajoissa, jotta pääsee hyötymään korkoa korolle ilmiöstä.

Aloitin itse sijoittamisen verrattain myöhään, sillä se oli minulle toimintana vierasta. Kehitin Lukiolaisten sijoittajakoulun, jotta nuorille tarjoutuisi mahdollisuus välttää itse tekemäni virheet. Sijoittamisessa on myös se hieno puoli, että se herättää kiinnostuksen muita talousasioita kuten oman talouden hallintaa ja säästämistä kohtaan. Nämä ovat elintärkeitä taloustaitoja, Holmström toteaa.

Kolmen vuoden käytännönläheinen kurssi 

TATin Sijoittajakoulu on koko lukion läpi kestävä kurssi, jossa opiskellaan sijoittamisen ja osakesäästämisen perusteita innostavalla tavalla. Kurssi koostuu kuukausittaisista tapaamisista, joissa vastuuopettajan johdolla perehdytään sijoittamiseen ja oman talouden hallintaan liittyviin teemoihin. Koska kurssi kestää koko lukion ajan, opiskelijat pääsevät myös kokeilemaan sijoittamista käytännössä, avaamalla omat arvo-osuustilit. Tapaamisten ohella lukiolaiset laativat itselleen säästämissuunnitelman, johon merkitään kuukausitulot, säästämistavoite ja sopivia sijoituskohteita säästöille. Opettaja saa tuekseen valmiiden tehtävien ja vastausten lisäksi oppituntikohtaiset pedagogiset ohjeet.

Nuoret haluavat oppia sijoittamisesta

Nuoret haluaisivat opiskella nykyistä enemmän taloussisältöjä koulussa, selviää Talous ja nuoret TATin Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksesta. Tutkimus paljastaa, että varsinkin säästäminen ja sijoittaminen sekä oman talouden hallinta ovat aiheita, jotka kiinnostavat nuoria.  

Lukiolaisten sijoittajakoulu on TATin uusi avaus, mutta sijoittamisen opettamisesta on keskusteltu vuosien saatossa. Nuorten kiinnostus sijoittamiseen ilahduttaa Talous ja nuoret TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelää.

Halusimme TATina lähteä mukaan tähän pilottiin, koska vain pieni osa nuorista oppii sijoittamisesta kotona. Tasapuoliset mahdollisuudet oppia taloudesta ja sijoittamisesta kuuluvat kaikille. Meidän tahtotila on, että pystymme rakentamaan mallin, jossa nuoret pääsevät opettelemaan sijoittamista omasta varallisuudesta riippumatta, Järvelä summaa.

Syksyllä 2021 kurssi kaikkien toisen asteen oppilaitosten käyttöön

Kaikki TATin sijoittajakoulun oppimateriaalit ovat maksuttomia, ja ne on laadittu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Lukuvuonna 2020–2021 materiaaleja testataan kuuden lukion voimin käytännön opetustyössä. Pilotissa mukana ovat Englantilainen koulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Espoon yhteislyseo, Hämeenlinnan lyseo, Munkkiniemen yhteiskoulu ja Kauniaisten lukio. Lukiolaisten sijoittajakoulu on kaikkien lukioiden käytettävissä syksystä 2021 alkaen.

Konseptille etsitään parhaillaan lisää kumppaneita. Mukana ovat Inderes ja Suomen osakesäästäjät.