/ Artikkeli

Miksi on tärkeää osata myydä?

Oletko töissä myyntialalla? Kysymykseen sisältyy kompa, sillä jos olet työelämässä mukana, olet samalla myös myyntialalla. Ai miten niin? No siksi, että kaikki myyvät.

Entä virkamiehet ja kaikki ne julkisen sektorin työntekijät, jotka eivät varsinaisesti myy mitään tuotetta tai palvelua? Mitä he myyvät? Asiaa voi lähteä pohtimaan sen näkökulman kautta, että julkisia palveluja käyttävät asiakkaat etsivät ratkaisua johonkin ongelmaan. Esimerkiksi terveydellisestä vaivasta kärsivä hakeutuu terveyspalveluihin. Tällöin onnistunut palvelu on esimerkki klassisesta ratkaisumyynnin periaatteesta, jossa myyjä tarjoaa ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaan ongelmaan. Tämä periaate on toimiva, oli palvelu julkinen tai yksityisen tarjoama, tai riippumatta palvelun maksajasta.

Vaikka palvelun maksaisi veronmaksaja, on palvelun käyttäjän tyytyväisyys yksi merkki myös onnistuneesta “myynnistä”. Käsite “iloiset veronmaksajat” edellyttää rahoille vastinetta eli toimivia palveluja, joiden edellytyksenä on niiden onnistunut “myynti”. Jos palvelua ei ole osattu “myydä”, iskee some-todellisuus nopeasti. Negatiivinen asiakaskokemus vuodatetaan herkästi sosiaaliseen mediaan, jolloin viestin sanoma kumuloituu yhä suuremmaksi imagohaitaksi. Onnistunut “myynti” taas lisää julkisen palvelun legitimiteettiä veronmaksajien silmissä.

Myyntiä voi tapahtua myös tarjoamalla hyötyä. Myytävällä tuotteella voi olla ominaisuuksia, jotka tuovat kaikille käyttäjille saman edun. Esimerkiksi auton moottorin teho tuo kaikille ajajille nopean kiihtyvyyden. Ratkaisevaa on kuitenkin se, kokeeko asiakas edusta olevan itselleen hyötyä. Asiakkaalle auton nopea kiihtyvyys voi merkitä hyvin erilaisia hyötyjä, kuten turvallisuutta tai naapurin kateelliseksi tekemistä. Tuotteet, palvelut tai vaikka ideat myydään yleisesti ottaen hyödyillä. Ei siis ole sattumaa, että tuotteita ja palveluita kutsutaan taloustieteessä hyödykkeiksi.

 

Myyntiä tekevät muutkin kuin myyjät

Julkisen sektorin palveluihin verrattuna yritysten myynnin ja sitä kautta olemassaolon oikeutus on vielä suoraviivaisempaa. Jos ei ole onnistunutta myyntiä, ei ole koko yritystäkään. Jokaisessa menestyvässä yrityksessä koko henkilöstö on sisäistänyt sen, että kaikki myyvät. Nykyisin myyntiprosessi ei enää ole suoraviivainen, vaan asiakkaat lähestyvät yrityksiä monia eri kanavia pitkin. Asiakas voi olla yhteydessä usean eri henkilön kanssa ostoprosessin aikana. Tällöin hänen mielikuvaansa yrityksestä sekä ostopäätökseensä vaikuttavat muutkin yrityksen henkilöt kuin myyjän nimikkeellä toimivat. Siksi kaikkien on osattava myydä.

Kaikissa organisaatioissa täytyy osata myydä myös omaa osaamistaan ja viime kädessä omia ideoitaan ainakin organisaation sisällä. Oman osaamisen myyminen koskee myös niitä, jotka hakevat työtä. Tällöin myyminen on oman osaamisen näkyväksi tekemistä.

Toimin itse lukiossa opettajana ennen nykyistä työtäni. Toisinaan kuulin opiskelijoiden kysyvän “Mitä hyötyä tämän asian opiskelusta on?”. Opetussuunnitelman pakollisuus ei vielä selitä hyödyllisyyttä, ja valinnaisissa kursseissa vielä vähemmän. Yleissivistyksestä on varmasti etua, mutta miten kukin opiskelija kokee saman edun hyötynä, on avain myös opiskelun motivaatioon ja mielekkäänä kokemiseen. Omassa opetuksessani opiskelijat välillä “ostivat” tarjolla olevan opetuksen, välillä eivät. Vaikka opettaja on ensisijaisesti kasvattaja, niin kyllä hänkin myy.

Voi perustellusti sanoa, että myyntitaidot ovat keskeisiä työelämätaitoja myös silloin, kun rahaa ei liikuteta. Miksi on tärkeää osata myydä? Jos haluat olla hyvä työssäsi tai ylipäätään saada työtä, sinun on osattava myydä. Mitä sinä olet myynyt viimeksi?

 

Myyntiä käsitellään Bisneskurssien kurssilla 1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen

Sami Mäki

sisältöasiantuntija

Kirjoittaja on oppimisympäristöjen sisältöihin erikoistunut aineenopettaja, joka haluaa kulkea koulutuksen kehittämisen etujoukossa. Hänelle osaamisen kehittäminen sekä uusien toimintatapojen kokeilu on elinehto. Kirjoittaja arvostaa myös vanhoja asioita, kuten vinyylilevyjä.