/ Artikkeli

Mitä on yrittäjyys?

Yrittäjyys on tapa vastata elinympäristössä havaittuihin puutteisiin sekä mahdollisuuksiin.

Jos esimerkiksi kodin lähialueella ei ole omaa ruokakauppaa, mistä johtuen asukkaiden ruokaostoksiin kuluu paljon aikaa, toimelias ihminen ryhtyy yrittäjäksi ja perustaa lähiöön uuden ruokakaupan. Hän on siis havainnut elinympäristössään puutteen sekä mahdollisuuden. Puute, ruokakauppojen vähäisyys, on vaikeuttanut asukkaiden elämää ja vähentänyt heidän vapaa-aikaansa. Puutteen myötä syntyy myös mahdollisuus. Tarjoamalla ruokakaupan tuotteita ja palveluita niitä haluavilla asiakkaille yrittäjän on mahdollista saada tuloja eli rahaa tuotteiden myynnistä.

Yritykset tarjoavat tuotteita ja palveluita yhteiskunnan eri osapuolten tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi. Yrittäminen itsessään on tällaisten yritysten luomista sekä niiden toiminnan jatkamista ja kehittämistä.

Miten yrittäjyys eroaa muista työn muodoista?

Yrittäjä on oman itsensä työnantaja. Yrittäjyys eroaa perinteisestä palkkatyöstä siten, että palkkatyössä työnantaja ja/tai työpaikka on yleensä jonkun toisen perustama, omistama ja hallinnoima yritys.

Yritykset palkkaavat työntekijöitä, joiden tekemällä työllä mahdollistetaan yrityksen toiminnan jatkuminen. Työntekijän työ vastaa siis yrityksen toiminnan tarpeisiin. Yritys ja sen perustanut yrittäjä taas pyrkivät vastaamaan yhteiskunnassa esiintyviin tarpeisiin ja toiveisiin. Sekä yrittäminen että palkkatyö ovat työn muotoja, mutta ne vastaavat työn tarpeisiin eri tasoilla ja tavoilla.

Mitä yrittämisen muotoja on?

Niin yrittäjiä kuin yrityksiä on erilaisia. Yritystä perustettaessa on yrittäjän usein rekisteröitävä yritys virallisesti. Se, mihin yritys rekisteröidään, riippuu valitusta yritysmuodosta. Yritysmuotoja on erilaisia, sillä jotkut käytännöt sopivat paremmin pienille yrityksille, toiset suurille yrityksille. Olisi vaikeaa soveltaa samaa lainsäädäntöä kesäkahvilan perustaneen nuoren ja kansainvälisen suuryhtiö Applen toimintaan.

Yrityksen voi perustaa yhdessä yritysmuodossa ja vaihtaa myöhemmin toiseen, jos yrityksen koon muutoksen myötä toinen yritysmuoto on toimivampi.

Yritysmuodot ovat:

 

Lue myös: Yrittäjyyden ABC