/ Artikkeli

Monipuolista ja merkityksellistä työtä – Maanpuolustuskorkeakoulu

Kiira Kiikeri Kadetti Maanpuolustuskorkeakoulu, 88. Merikadettikurssi

”Maanpuolustutskorkeakoulussa on hyvä balanssi teorian ja käytännön välillä. Luennoilla käydään läpi muun muassa sodankäynnin strategiaa, taktiikkaa ja varomääräyksiä, joita sovelletaan myöhemmin harjoituksissa.

Maanpuolustus alkoi kiinnostaa lukiossa ja päätin käydä armeijan kokeillakseni, miten pärjään. Huomasin, että upseerin ammatti on monipuolinen ja vaihteleva. Lisäksi alalla työllistyy hyvin.

Koulussa vallitsee avoin oppimisilmapiiri ja kaikkia autetaan.

Jos varusmiespalveluksen tavoitteet omaksuu hyvin, voi päästä johtajakoulutukseen, joka sisältää aliupseerikurssin ja reserviupseerikurssin. Johtajakoulutuksen jälkeen voi pyrkiä Maanpuolustuskorkeakouluun. Korkeakoulun pääsykokeissa mitataan fyysistä kuntoa, päättelykykyä ja persoonallisuuteen liittyviä piirteitä. Oma motivaatio on merkittävä tekijä.

Kolmessa vuodessa on hurjasti opittavaa. Onneksi koulussamme vallitsee avoin oppimisilmapiiri ja kaikkia autetaan.”

Sotataidon ytimessä

Maanpuolustuskorkeakoulu on sotatieteellinen yliopisto Helsingin Santahaminassa, jonka opinnoissa akateeminen teoria yhdistyy tiiviisti käytännön koulutukseen. Sotatieteet ovat laaja ja moninainen kokonaisuus, joka sitoo yhteen sodat, kriisit ja niihin liittyvät turvallisuusuhat sekä pyrkimykset niiden ehkäisemiseen.

Kadetit opiskelevat upseereiksi eri koulutusohjelmissa, joita ovat Maa-, Meri- ja Ilmavoimien koulutusohjelmat sekä lentoupseerin koulutusohjelma. Meiltä valmistuvat upseerit sijoittuvat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen virkoihin.

Lue lisää: upseeriksi.fi | mpkk.fi

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa.

Lisää turvallisuusalasta.

Teksti: Leila Välimaa, kuva: Samuli Skantsi