NUORTEN DIGITAALINEN TYÖELÄMÄTAITOJEN VALMENNUSKOKONAISUUS

Digitaaliset työelämätaidot

Yhteishanke nuorten työllistymisen tueksi

Talous ja nuoret TAT on käynnistänyt syksyllä 2021 yhteishankkeen Turun kaupungin kanssa nuorten työllistymisen tukemiseksi Varsinais-Suomen alueella. Hankkeessa kehitetään digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus, jossa hyödynnetään TATin Duunikoutsi-sovellusta.

Sovellukseen on tuotu hankkeen myötä esimerkiksi maahanmuuttajanuoria palvelevat somalin, arabian ja venäjän kieliversiot, jotka on toteutettu uudenlaisella selkosuomea ja nuoren omaa äidinkieltä yhdistelevällä tavalla. Tällä tavoin nuorta autetaan ymmärtämään omalla äidinkielellään työelämäsanastoa ja työn merkitystä. Samalla opetetaan selkosuomella työelämässä tarvittavaa asiointikieltä. Kieliversioilla halutaan tukea erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria, kuten maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Hankkeen myötä sovellus on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi sovelluksesta on tehty helpotettu versio, joka on sisällöltään kevyempi ja toteutettu selkokielellä. Versio on suunnattu ensisijaisesti nuorille, joilla on haasteita oppimisen kanssa, vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Duunikoutsi-sovellukseen on myös tuotu uudistettu CV-työkalu, joka automaattisesti luo nuorelle valmiin osaamispohjaisen CV:n.

Hankkeen tavoitteena on tarjota ennakoivaa ja syrjäytymistä ehkäisevää työelämävalmennusta nuorille ja tuoda työelämätaitojen valmennuskokonaisuus digitaalisesti Duunikoutsi-sovellukseen. Laajemmin hankkeen tavoitteena on, että nuoret, ohjausalan toimijat ja opetushenkilöstö saavat ajantasaista sekä oikeaa tietoa työelämästä, työelämässä tarvittavista taidoista ja työelämätaitoja tukevista välineistä.

Hanke kohdentuu Turun ja Varsinais-Suomen alueen toisen ja kolmannen asteen opiskelijoihin, työttömiin, työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin nuoriin, maahanmuuttajiin sekä erityistuen tarpeessa oleviin nuoriin.

Hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) ja Varsinais-Suomen liiton myöntämä Alueiden kestävän kehityksen ja elinvoiman tukeminen määräraha rahoittavat vuoteen 2023 kestävää hanketta.

Hanketta tukemassa

Lisätietoja

Meija Hietarinta

Projektikoordinaattori

meija.hietarinta@tat.fi

050 442 8824