Kevään OpeTATiin ilmoittautui yli 560 opettajaa!

Tarjoamalla nuorille monipuolista ja samaistuttavaa tietoa yrittäjyydestä, voimme auttaa ymmärtämään, että yrittämällä voi vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin. Mahdollistetaan nuorille onnistumisen kokemuksia ja välineitä omien vahvuuksien valjastamiseen. Kannustetaan nuoria yrittämään!

Lämmin kiitos jokaiselle OpeTAT-koulutukseen ilmoittautuneelle opettajalle.

Seuraava OpeTAT järjestetään syksyllä 2023.

OpeTAT

Tulevaisuustaitojen opettaminen 2030-luvulla

OpeTAT-opettajankoulutus 14.4.2023

OpeTAT on Talous ja nuoret TATin valtakunnallinen maksuton teemakoulutus opettajille, jossa asiantuntijamme sekä vierailevat huippupuhujat jakavat uusinta tietoa ja näkemystä talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitojen opettamiseen kouluissa. Koulutus on maksutonta ja se järjestetään etä-toteutuksena. OpeTAT -koulutuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Kevään 2023 OpeTAT -koulutuksessa tarkastellaan, miten yrittäjyystaitoja opettamalla voidaan rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Yhä useampi nuorista on aktivoitunut yhteiskunnallisissa asioissa ja haluaa edistää tärkeäksi kokemiaan arvoja myös työelämässä. Koulumaailmalla sekä opettajilla on keskeinen rooli toimia linkkinä nuorten sekä yrittäjyyden, yritystoiminnan että itse yritysten välillä. Innostetaan nuoria yhdessä monipuolisen ja vastuullisen yritystoiminnan pariin – tule kuulemaan lisää!

Ilmoittautuminen

Saat osallistumislinkin sähköpostiisi ilmoittauduttuasi. Ilmoittautumislomakkeella voit myös kirjoittaa puhujille kysymyksiä päivän teemoista jo ennakkoon. Kysymyksiä käsitellään koulutuksen aikana.

Ilmoittaudu mukaan

Aikataulu

13:00-13:15 Tervetuloa OpeTATtiin: Ovatko mielikuvat yrittäjyydestä ajan tasalla? Sanna Clement, Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija, Talous ja nuoret TAT

13:15-13:25 Esityksiä kommentoivat Jälkiviisaat esittäytyvät, Fadumo Ali, Kiira Vuorinen, Ville Kohvakka

13.25-13.45 Vastuullinen yrittäjyys alkaa viestinnästä – miten vastuullisuus yhdistää eri toimialoja? Antti Isokangas, toimittaja, viestintäammattilainen

13:45-13:55 Jälkiviisaat: Esitystä kommentoivat Fadumo Ali, Ville Kohvakka, Kiira Vuorinen

13:55-14:15 Kestävä yritystoiminta käytännössä – miksi ja miten? Miia Satomaa, Head of Lignode IT

14:15-14:25 Jälkiviisaat: Esitystä kommentoivat Fadumo Ali, Ville Kohvakka, Kiira Vuorinen

14:25-14:45 Ikkunat TATin palveluihin – kouluasteittain

  • Alakoulu, Sanna Clement, Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija, Talous ja nuoret TAT
  • Yläkoulu, Riikka Ahonvala, Nuorten työelämäosaamisen asiantuntija, Talous ja nuoret TAT
  • Toinen aste, Mari Hannola-Antikainen, Nuorten talousosaamisen asiantuntija, Talous ja nuoret TAT

14:45-15:05 Nuoret yrittäjinä – tulevaisuuden yrittäjyyden suuntaviivoja, Saku Tuominen, yrittäjä, kirjailija

15:05-15:15 Jälkiviisaat: Esitystä kommentoivat Fadumo Ali, Ville Kohvakka, Kiira Vuorinen

Puhujat

Saku Tuominen: Nuoret yrittäjinä – tulevaisuuden yrittäjyyden suuntaviivoja

Saku Tuominen on pitkän linjan yrittäjä, ravintoloitsija ja tietokirjailija. Tällä hetkellä hän toimii kansainvälisen kasvuyrityksen World Of Mouthin toimitusjohtaja, kolmen huippuravintolan omistajana sekä perustamansa kansainvälisen opetusalan kansalaisjärjestö HundrED.orgin hallituksen puheenjohtajana.

OpeTATissa Tuominen lähestyy yrittäjyyttä moniulotteisesti omien kokemustensa ja oivaltamiensa asioiden kautta. Hän luo tulevaisuudenkuvaa yrittäjyydestä nuorten näkökulmasta korostamalla samalla kansainvälisyyden, hyvinvoinnin sekä oman toiminnan johtamisen merkitystä.

 

Antti Isokangas: Vastuullinen yrittäjyys alkaa viestinnästä

Mitä vastuullisuus on ja mitä se ei ole? Miksi vastuullisuus on yritystoiminnan perusedellytys ja miten se yhdistää eri toimialoja? Miksi oma henkilöstö on yrityksen viestinnän vaativin yleisö?

Antti Isokangas on pitkän linjan viestintäammattilainen, joka on työskennellyt toimittajana, yritysviestinnän konsulttina ja Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtajana. Hän on yksi vuonna 2022 ilmestyneen kirjan Viherpesuopas – Miten merkitys muuttuu markkinoinniksi kirjoittajista.

 

Miia Satomaa: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja monimuotoisuus tulevaisuuden työelämän supervoimina

Uusia innovaatioita ja kasvutarinoita luodaan yhdessä. Merkittävä osa tätä on tulevaisuuden osaajien arvojen, oppien ja kokemuksen yhdistäminen jo olemassa olevaan osaamiseen. Uransa aikana globaalin metsäteollisuuden ja informaatioteknologian saralla, Miia Satomaa on nähnyt miten muutoksessa pysytään mukana ja miten katsomalla asioita innovatiivisesti ja täysin uudella tavalla ”outside of the box” voidaan saada uutta kasvua aikaan.

Sanna Clement: Ovatko nuorten mielikuvat yrittäjyydestä ajan tasalla?

Talous ja nuoret TATin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija Sanna Clement käsittelee esityksessään nuorten yrittäjyysaikomusten ja työelämäarvojen yhteyttä. Millaisia arvoja ja odotuksia yrittäjyysorientoituneet nuoret liittävät työelämään ja millaisia nuoria yrittäjyys ei puhuttele?

Työpajat kouluasteittain

Eri vuosiasteiden opettajille järjestetään omat työpajansa. Työpajoissa etsitään käytännön ratkaisuja päivän teemoihin.
Työpajojen kesto on 30 minuuttia.

Työpaja alakoulun opettajille, Sanna Clement

Työpajan ohjaa Talous ja nuoret TATin Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija Sanna Clement. Työpajassa tarjotaan käytännön ratkaisuja yrittäjyyskasvatukseen alakoulun opetuksessa.

Työpaja yläkoulun opettajille, Riikka Ahonvala

Yläkoulun opettajien työpajan vetää Talous ja nuoret TATin nuorten työelämäasiantuntija Riikka Ahonvala. Työpajassa tarjotaan käytännön ratkaisuja päivän teemoihin yläkoulun opetuksessa.

Työpaja toisen asteen opettajille, Mari Hannola-Antikainen

Toisen asteen opettajien työpajan vetäjänä toimii Talous ja nuoret TATin Nuorten talousosaamisen asiantuntija Mari Hannola-Antikainen. Työpajassa tarjotaan käytännön ratkaisuja päivän teemoihin toisen asteen opetuksessa.

Jälkiviisaat

Puheenvuoroja kommentoi opettajista, opiskelijoista ja nuorista yrittäjistä koostettu jälkiviisaiden ryhmä.

Fadumo Ali

 

Palkittu yrittäjä, toimitusjohtaja ja terveydenhoitaja

Fadumo Ali on hoitajia välittävän Hoiwa Oy:n perustaja, ja hänet valittiin 2021 Vuoden 100 terveydenhuollon vaikuttajan listalle (Mediuutiset) sekä Espoon Vuoden Yrittäjäksi 2022.

Kiira Vuorinen

 

Kiira Vuorinen on 21-vuotias nuori yrittäjä Kiira Organizing Oy:n takaa sekä pian valmistuva kauppatieteiden maisteri. Kiiran työnkuva koostuu ammattijärjestäjän työstä sekä järjestelyyn liittyvän sosiaalisen median päivittämisestä. 

OpeTATissa Kiira tuo nuoren yrittäjän näkökulman mukaan keskusteluun kommentoidessaan puhujien esityksiä.

Ville Kohvakka

Ville Kohvakka työskentelee Kulosaaren yhteiskoulun lukion yhteiskunta- ja talouslinjan linjanjohtana. Linjan kursseihin kuuluu laajasti talouteen ja yritystoimintaan liittyviä opintoja kuten markkinointi, tuotekehitys, ja yritystalous sekä konkreettinen yritysyhteistyö. Erityisen tärkeänä Ville pitää liiketaloudellisen ajattelun sekä yritysten kansantaloudellisen merkityksen laajaa ymmärtämistä itse yrittäjyyttä unohtamatta.

Kysyttävää OpeTATista?

Ota yhteyttä

Lauri Vaara

Erityisasiantuntija, pedagogiikka ja opettajankoulutus

lauri.vaara@tat.fi

044 077 2373

Muista ilmoittautua myös Maailman suurimpaan etäTETiin!