/ Uutinen

Opettajille tukea työelämälähtöiseen opetukseen

Työmarkkinat ovat murroksessa. Teknologinen kehitys luo uusia aloja yhtä nopeasti kuin se tuhoaa vanhoja. Samalla globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja siirtolaisuus muuttavat työelämän painopisteitä ja arvoja (Tykkää hyvinvoinnista -raportti, TAT & Keskuskauppakamari, 2019.) Muutoksen keskellä opettajat ovat avainasemassa tukemassa nuoria tulevaisuuteen ja työelämään liittyvissä kysymyksissä. Kuitenkin myös opettajille on tärkeä tarjota tukea, ja tähän TATin Bisneskurssit tarttuu tarjoamalla toisen asteen opettajille Teemana tulevaisuuden työ -koulutuksia.

Koulutuksen tavoitteena on tukea opettajien tulevaisuusajattelua ja työnteon tulevaisuuteen liittyvää näkemyksellisyyttä. Koulutus käsittää useita tulevaisuuden työelämään liittyviä teemoja, kuten tekoäly, työelämän murros, työhyvinvointi, työympäristöt ja tulevaisuuden työelämätaidot.

”Tulevaisuuden työelämän hahmottaminen edellyttää useiden eri näkökulmien välistä dialogia. Samalla on tärkeää olla tietoinen siitä, miten me arvotamme näitä näkökulmia omien arvojemme ja maailmankatsomuksemme pohjalta. Tavoitteena on oma perusteltu näkemys tulevaisuuden työelämästä, ja juuri tähän haluamme koulutuksessa antaa tukea”, sanoo TATin koulutuksesta vastaava pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara.

Koulutus antaa osaltaan eväitä myös lukion opetussuunnitelman (LOPS2019) mukaisen opetuksen toteuttamiseen, sillä opetussuunnitelmiin on kirjattu tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin liittyvien näkemysten avaaminen opiskelijoille. Niin ikään kaikkien aineiden opinnoissa ja laaja-alaisen osaamisen toteutuksissa tulee LOPSin mukaan vahvistaa mm. nuorten työelämävalmiuksia, joiksi LOPS mainitsee lukeutuviksi esimerkiksi vastuullisuuden, aloitteellisuuden, ennakkoluulottomuuden ja kyvyn tarttua erilaisiin mahdollisuuksiin.

Aihe on tärkeä, sillä tulevaisuuden työelämässä menestyminen edellyttää näkemyksellisyyttä ja sellaisia valmiuksia, joiden avulla yksilö sopeutuu nopeasti vaihtuviin tilanteisiin, tunnistaa uusia mahdollisuuksia sekä pystyy huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan epävarmuuden keskellä. Tietojen, taitojen ja oikeanlaisen asenteen lisäksi tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä ilmiöistä, jotka vaikuttavat jokaisen arkeen. Lukiokoulutuksen kannalta tämä edellyttää oikealla tavalla toteutettua ilmiölähtöistä oppimista, jonka monivaiheinen ja vuorovaikutteinen oppimisprosessi tukee paitsi osaamisen kehittymistä, myös omaan tulevaisuuteen liittyvän näkemyksellisyyden muodostumista (Lonka, 2015; 2018).

Teemana tulevaisuuden työ -koulutus sopii erityisesti teemaopintoja vetäville lukion opettajille, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikki tulevaisuuden työelämästä kiinnostuneet toisen asteen opettajat.

Koulutus käytännössä

Teemana tulevaisuuden työ -koulutuksia järjestetään vuoden 2020 aikana sekä keväällä että syksyllä. Koulutukset käsittelevät keskenään eri tulevaisuuden työelämään liittyviä teemoja, ja niihin voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Koulutuksista on myös tarkoitus tehdä videotallenteet, jotka tulevat saataville nettiin. Lisäksi osana koulutusta opettajat tekevät itsenäisesti suoritettavia tehtäviä.

Katso lisätietoa koulutuksista ja ilmoittaudu kevään koulutuksiin Bisneskurssien nettisivuilla. Syksyn koulutuspäivämääristä tiedotetaan myöhemmin.

 

Teemana tulevaisuuden työ -koulutus on saanut rahoitusta Opetushallitukselta.
Lisätietoa koulutuksesta antaa pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara, lauri.vaara(a)tat.fi.