/ Artikkeli

Opiskelutaidot

Opiskelutaidot koostuvat monesta eri osa-alueesta.

Opiskelutaitoja voi harjoitella ja uusi taitoja voi oppia. Kun tunnistat ne tavat ja keinot, joilla opit, sujuu opiskelu paremmin ja pääset parempiin tuloksiin. Motivaatio, keskittyminen ja itseohjautuvuus ovat keskeisiä käsitteitä oppimisen taitoja harjoittaessa. Itsetuntemus on valttia!

Tällä opiskelutaidot-osiosta löydät tietoa mm. seuraavista aiheista:

Opiskelutekniikat

Omien vahvuuksien tunteminen

Ylioppilaskirjoitukset