/ Artikkeli

Opopassi – digitaalinen materiaali lukion opinto-ohjaukseen nyt kaikkien saatavilla

Opopassi on opinto-ohjauksen digitaalinen työkalu, jonka avulla opiskelija voi suorittaa lukion opetussuunnitelmaan perustuvan valtakunnallisen OP2-kurssin. Opopassi julkaistiin tänään, ja on nyt kaikkien opettajien ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Opopassi on opojen kehittämä

Kun kaksi opinto-ohjaajaa vuonna 2015 sai idean, että opinto-ohjauksen oppikirjojen rinnalle tarvittaisiin nykyaikaista digitaalista oppimateriaalia, alkoi kolme vuotta kestänyt kehitystyö. Tänään vihdoin valmistui Opopassi, digitaalinen opinto-ohjauksen työkalu, joka mahdollistaa nuorten yksilöllisen jatko-opinto- ja urasuunnittelun.

Opopassissa korostuu pelillisyys. Opiskelija suorittaa Opopassin kaikille yhteiset osiot sekä omavalintaisen, yksilöllisen jatko-opintopolun, ja kerää näin opopisteitä. Opopassin avulla OP2-kurssi voidaan toteuttaa opinto-ohjauksen-tunteina, opiskelijan itsenäisinä suorituksina tai kokonaan verkkokurssina.

Opopassi sai alkunsa kahden lukion opinto-ohjaajan, Satu Alatalon ja Anniina Järvisen intohimosta kehittää jotakin uutta ja toimivaa opinto-ohjauksen käyttöön. Opopassin ideana on helpottaa nuorten tulevaisuuden suunnittelua sekä tehdä jatko-opintosuunnittelun prosessi näkyväksi.

– Meillä oli hyvissä ajoin tieto, että lukion opinto-ohjaukseen kaavailtiin toista pakollista kurssia. Oli oletettavissa, että lisää materiaalia ja välineitä ohjaukseen tarvittiin. Niinpä päätimme tarttua haasteeseen, ja siitä syntyi idea digitaalisesta Opopassista. Halusimme toteuttaa vision, jossa opiskelija saa itse vaikuttaa oman opokurssinsa sisältöön, kertoo Satu Alatalo.

– Koska opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmat poikkeavat toisistaan, syntyi ajatus yksilöllisistä poluista. Meistä tuntui tärkeälle, että opiskelija saa itse vaikuttaa mihin aiheisiin hän syventyy oman jatko-opintoprosessinsa suunnittelussa, Alatalo jatkaa.

TATin ja Opopassin sisältöyhteistyö

Alatalon ja Järvisen omilla opinto-ohjauskursseilla Opopassin on kerännyt kiitosta opiskelijoilta muun muassa itsenäisen ja yksilöllisen työn mahdollistamisesta sekä eri uravaihtoehtoihin uravarjostuksen ja vierailujen avulla tutustumisesta. Myös opopisteiden kerääminen on koettu hauskaksi tavaksi tukea opiskelua.

TATin Bisneskurssit on tehnyt sisällöllistä yhteistyön Opopassin kanssa. Opopassiin on integroitu Bisneskursseilta tuttuja materiaaleja sekä asiantuntemusta kaupallisen osaamisen, tulevaisuuden työelämätaitojen ja kiertotalouden osalta. Elokuusta 2018 alkaen TAT mahdollistaa Opopassin laajan levittämisen, jonka ansiosta Opopassi on ilmaiseksi käytössä kaikille lukioille ja opinto-ohjaajille.

Tutustu ja ota Opopassi käyttöön www.opopassi.fi